ท่านอิมามมูฮำหมัด บากิร (อ.) ในพินัยกรรมของท่านอิมามโคมัยนี(รฏ.)

13
เกร็ดความรู้อันทรงคุณค่า เนื่องในค่ำคืนนี้ตรงกับค่ำคืนที่ 1 รอญับ ประสูติท่านอิมามมูฮำหมัด บากิร (อ.) และโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 43 ปี การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ขอแสดงความยินดียังท่านอิมามมะฮฺดี (อ) ผู้มาโปรดโลก และผู้ศรัทธาทุกท่าน

✨บางส่วนจากการบรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามฯ ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

______________________
••• ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) รู้ล่วงหน้าว่าคำสั่งเสียของท่าน ประวัติและคำพูดของท่านจะต้องถูกอ่านอย่างแน่นอน ท่านจึงเขียนไว้ว่า การที่โคมัยนีเป็นโคมัยนีนั้น เพราะท่านอิมามบากิร(อ)และท่านอิมามญะอฺฟัร(อ)
พี่น้องโปรดสังเกต หากอ่านในช่วงต้นๆของพินัยกรรม ชื่อหนังสือ “พินัยกรรมของมหาบุรุษผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก” สิ่งแรกที่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)เขียนคือ อินนี ตาริกุม ฟี กุมุษษะกอลัยน์
เป็นการเริ่มต้นพินัยกรรมด้วยฮะดิษอัลษะกอลัยน์ กิตาบัลลอฮฺ วะอิตตะรอตีอะฮฺลิบัยตี
หลังจากนั้นได้บรรยายถึงอากีดะฮฺของท่านด้วยคำพูดที่ว่า ‘เราภูมิใจที่ศาสนาของเรานั้น‌เอามาจากท่านอิมามบากิร(อ)และอิมามญะอฺฟัร(อ)’ จึงไม่เป็นที่สงสัย ขณะที่นักต่อสู้ทั้งโลก ไม่ว่านับถือศาสนาใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม ยิว ฮินดู พราหมณ์ ต่างล้วนศึกษาอ่านพินัยกรรมดังกล่าวนี้ทั้งสิ้น เพราะมนุษย์ที่ฉลาดเท่านั้น เขาจะอ่านแนวคิดทั้งหมดในโลกนี้เพื่อการศึกษา
ซึ่งหากค้นคว้าจะพบว่า บรรดานักคิด นักเขียน นักปฏิวัติ นักต่อสู้ นักสิทธิมนุษยชน ล้วนต้องอ่านพินัยกรรมนี้ เพราะทึ่งในความยิ่งใหญ่และในการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ของท่าน ที่กลายเป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจโลกที่กำลังจะไปถึงจุดสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
»» อนึ่ง ด้วยท่านอิมามบากิร(อ) และท่านอิมามญะอฺฟัร อัซ-ซอดิก(อ) คือ ผู้สร้างสำนักคิดให้กับชีอะฮฺอย่างสมบูรณ์ ทำการเผยแผ่วิชาการของอิสลาม และอะห์กามของอะห์ลุลบัยต์ ทั้งในด้านฮะดิษ อัลกุรอาน หลักอากีดะฮฺ อัคลาค ตะเซาวุฟและอื่นๆทั้งหมด ถูกเปิดเผยและอบรมสั่งสอนผ่านท่านอิมามทั้งสองท่าน จนสามารถสร้างลูกศิษย์ที่มีคุณภาพให้กับโลกอิสลามเป็นจำนวนมาก
โดยในห้วงที่ท่านอิมามได้เริ่มภารกิจแห่งความรู้ บรรดาอาเล็มอุลามาอฺ และแม้แต่ท่านอิมามโคมัยนี (รฎ) ก็ยังกล่าวว่า ขบวนการปฏิวัติของท่านอิมามบากิร(อ)และขบวนการของท่านอิมามอิมามญะอฺฟัร อัซ-ซอดิก(อ)คือ ขบวนการปฏวัติแห่งปากกา ขบวนการแห่งความรู้ที่จะมอบไว้สำหรับโลกนี้จนถึงกัลปาวสาน…..!!! ««
นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่พิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของท่านอิมามบากิร(อ)ในเรื่องของความรู้ และเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของบรรดาอะอิมมะฮฺ(อ)ที่มีความรู้ตั้งแต่โลกเริ่มจุติ และจนถึงวันสิ้นโลก!
___________
Facebook : @syedsulaiman.th
Instagram : @syedsulaiman_thailand
YouTube : Syedsulaiman. com