ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ (ตอนที่ 1)

1225

ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ คืนที่ 10 มุฮัรรอม ฮศ.1436

ค่ำคืนอาชูรอ คือค่ำคืนที่เราจะต้องสรุปเป้าหมายให้ได้ ว่า ทำไมวีรกรรมนี้ถูกกำหนดขึ้นมา…ทำไมพระองค์จึงได้อนุมัติการพลีนี้ให้เกิดขึ้น… และอัลลอฮฺ (ซบ.)นั้น มีเป้าหมายสูงสุดคือสิ่งใด? ปราศจากการทำความเข้าใจ การรำลึก การไว้ทุกข์ การร้องไห้ การหลั่งน้ำตาจะไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร เพราะวีรกรรมนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงแค่การไว้ทุกข์ ไว้อาลัย…..!!! แท้จริงแล้วในทัศนะของอาเล็มอุลามาอฺชั้นสูงได้กล่าวเอาไว้ว่า การรำลึก การหลั่งน้ำตา การร้องไห้ มันคือ ผลทางธรรมชาติของเหตุการณ์นี้ แต่ไม่ใช่เป้าหมาย

ผลทางธรรมชาติที่ว่านั้น ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ใครก็ตามที่ได้เข้ามารับรู้โศกนาฏกรรมนี้ เขาจะต้องหลั่งนํ้าตา เว้นแต่บุคคลที่จิตใจและจิตวิญญาณของเขาถูกเปลี่ยนไปให้เป็นสิ่งอื่น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การไว้ทุกข์ไว้อาลัย การหลั่งน้ำตาก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่จะต้องเป็นการรำลึกอาลัยที่นำไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดของมัน เราจะต้องค้นหาคำตอบให้ได้

ในยุคสมัยนี้ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ต่อหน้าต่อตาเรา ทุกคน และทุกมัจญลิสหลายปีที่เราติดตาม ทั้งมัจญฺลิสในพื้นที่ของเรา ทั้งคำอธิบายของอาเล็มอุลามาอฺ ทั้งเนื้อหาต่างๆนั้น คิดว่า กองคาราวานขบวนนี้ควรได้บทสรุปที่สมบูรณ์แล้ว โดยไม่ต้องอธิบายกันให้มากความ

วีรกรรมแห่งอาชูรอ เป็นต้นฉบับแห่งการปฏิวัติโลกของอิมามมะฮฺดี(อ)

ขอสรุปตรงนี้สั้นๆเบื้องต้น ว่า วีรกรรมและการพลีนี้ถูกสร้างขึ้นมานั้นมีเป้าหมายสูงสุด เป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเป็นต้นแบบของการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในโลก นั้นก็คือ การปฏิวัติที่เอกองค์ อัลลอฮฺ(ซบ) ได้สัญญาเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในหลายอายัต และหนึ่งในอายัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อธิบายเป้าหมายนี้ คือ โองการ ที่ 5 ซูเราะฮฺ อัล-กอศอส

وَنُرِيدُأَنْنَمُنَّعَلَىالَّذِينَاسْتُضْعِفُوافِيالْأَرْضِوَنَجْعَلَهُمْأَئِمَّةًوَنَجْعَلَهُمُالْوَارِثِينَ

ความว่า “และเราประสงค์จะมอบความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ถูกกดขี่บนหน้าแผ่นดิน และเราจะทำให้พวกเขาเป็นผู้นำและทำให้พวกเขาเป็นทายาท”

ในโองการนี้อัลลอฮฺ(ซบ) ได้บอกถึง“อิรอดะฮฺ” (พระประสงค์ ) หนึ่งของพระองค์ ว่า พระองค์มีประสงค์ที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่ง และถือเป็นมหาบุญคุณอันใหญ่หลวง ต่อปวงบ่าวผู้ศรัทธา และบรรดาผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายบนหน้าแผ่นดินนี้ ว่า… “วันหนึ่งเราจะทำให้บรรดา ผู้ถูกกดขี่บนหน้าแผ่นดินนี้ เป็น ผู้นำในโลก เป็น ทายาทการปกครองที่แท้จริง” ซึ่งหมายถึงการปฏิวัติโลกของอิมามมะฮฺดี (อ) เป็นผู้ที่จะมาปลดปล่อย มวลมนุษยชาติผู้ถูกกดขี่ทั้งมวล…..!!!

แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ในที่นี้ คือ คำว่า “ศิบฆอตุลลอฮฺ” หรือ “ซุนนะตุลลอฮฺ” มีความหมายว่าอย่างไร??

ในการที่จะทำให้เรื่องราวของศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นนี้นั้น เบื้องต้นจะต้องดำเนินตามวิถีทางตามธรรมชาติของมัน ซึ่งเราได้ทำความเข้าใจกันมาแล้วอย่างมากมาย

เมื่อท่านรอซูลุลลอฮฺ(ศ) ผู้เป็น “ที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ(ซบ)” หากเข้าสู่สงครามอาจต้องบาดเจ็บ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ท่าน รอซูลุลอฮฺเคยบาดเจ็บ เคยสูญเสียฟันของท่านในสงคราม เคยถูกฟัน มีบาดแผลที่ใบหน้าและเรือนร่างของท่าน นี่คือ ความหมายของวิถีทางธรรมชาติในแบบฉบับของอัลลอฮฺ(ซบ) เช่นเดียวกันการปฏิวัติโลกของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ถึงแม้จะเป็นพระประสงค์อัน ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ(ซบ) แต่เรื่องนี้ก็จะต้องดำเนินไปตามวิถีทางปกติของปุถุชน

รัฐแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ)

การสถาปนารัฐแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) เราขออนุญาตไม่ใช่คำว่า รัฐอิสลาม เพราะคำนี้มักถูกใช้กล่าวอ้าง เพราะรัฐอิสลามที่แท้จริงคือ รัฐแห่งอะฮลุลบัยตฺ(อ)

การสถาปนารัฐแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดาย ในยุคสมัยท่านอิมามอะลี(อ) ก็เคยสถาปนารัฐเช่นนี้แล้ว แต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ และต้องล่มสลายไป เพราะมนุษยชาติจำนวนมากไม่มีความพร้อม และความสามารถเพียงพอ ที่จะปกป้องรัฐแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ได้ ท้ายสุดจึงถูกโค่นลงโดยตัวแทนของฝ่ายมาร…ของซาตาน นั้นคือ “อิสลามแห่งบนีอุมัยยะฮฺ”

เมื่อเป็นพระประสงค์ของพระองค์ ที่จะให้รัฐอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในยุคสุดท้าย ก่อนที่โลกนี้จะพบกับความพินาศ ซึ่งมันยิ่งใหญ่กว่ารัฐที่อิมามอะลี(อ) ได้เคยสถาปนาขึ้นมา เพราะรัฐที่จะถูกสถาปนานั้นเป็นรัฐอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ที่ปกครองไป ทั้งโลก ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องมีต้นแบบการปฏิวัติ….. เป็นแบบฉบับอันยิ่งใหญ่….. ที่จะมอบความสำเร็จให้กับการปฏิวัติของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ซึ่ง อิมามฮุเซ็น(อ) และบรรดาวีรชนแห่งกัรบาลาอฺ ทั้ง วีรบุรุษและวีรสตรีได้ถูกเลือกให้แสดงแบบฉบับนี้

ท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ได้พลีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เพื่อหลานคนสุดท้าย(อิมามมะฮฺดี (อ))ของท่าน ท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ได้พลีเพื่อการปฏิวัติของอิมามมะฮฺดี(อ) ท่านยอมรับความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหมด เพื่อให้พระประสงค์ในสนธิสัญญาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ (ซบ) ที่ได้สัญญาไว้กับเหล่าบรรดาผู้ถูกกดขี่บนหน้าแผ่นดินทุกคน นี่คือ สรุปแบบสั้นๆที่ถูกยอมรับในบรรดาชีอะฮ์ที่เข้าใจ ในขบวนการกัรบาลาอฺ ท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ได้พลีเพื่อต้องการที่จะสร้างแบบฉบับ เพราะรัฐบาลของอิมามมะฮฺดี(อ) ที่จะมาปกครองโลกทั้งผอง ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้ากองทัพของอิมามมะฮฺดี(อ) ยังไม่มี เฉกเช่น กองทัพของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ในยุคสมัยที่เกิดขึ้นในกัรบาลาอฺ

อิมามมะฮฺดี(อ)รอคอยกองทัพแห่งวีรชนกัรบาลาอฺ

หากเราจะถามว่าในวันนี้ อิมามมะฮฺดี(อ) รอคอยอะไร? หนึ่งในคำตอบ คือ รอคอยกองทัพวีรชนแห่งกัรบาลาอฺ ของยุคสมัยนี้ เพราะ…

“ตราบใดที่วีรชน…วีรบุรุษ…วีรสตรีเยี่ยงกัรบาลาอฺ ในยุคสมัยของท่านอิมามมะฮฺดี(อ)ยังไม่ครบจำนวน การปรากฏตัวของท่านก็จะไม่มีวันเกิดขึ้น”

และหนึ่งในวิธีการสร้างกองทัพอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เบื้องต้นคือ การทำให้พี่น้องชีอะฮฺ และบุคคลที่มีความรักต่อบรรดา อะฮฺลุลบัยตฺ(อ) นั้น ดื่มด่ำกับการเข้าร่วมรำลึก…ไว้อาลัยและให้เกียรติกับวันๆนี้…..!!! โดยการหลั่งน้ำตาให้กับการพลีครั้งนี้ และสุมความเร่าร้อนในจิตวิญญาณของพวกเขา สั่งสมความแค้นแห่งหนี้เลือดนี้ และวันหนึ่งมันจะระเบิดขึ้นมาในการช่วยเหลือการปฏิวัติของท่านอิมามมะฮฺดี(อ)

นี่คือ เป้าหมายหลัก ที่ยิ่งใหญ่ในการพลีครั้งนี้ ถึงแม้ว่า จะมีเป้าหมายอื่นๆอีก และด้วยเหตุนี้เมื่อเราค้นคว้าเข้าไปในรายละเอียด เราจะพบว่าการพลีหรือการปฏิวัติของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)นั้น เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงในหลายเรื่องราว ที่เกี่ยวกับการปฏิวัติของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ซึ่งมีข้อพิสูจน์อย่างมากมาย

หนึ่งในหลักฐานสำคัญ คือประโยคที่มีอยู่ใน“ดุอาอฺ นุดบะฮฺ” คือ ดุอาอฺที่เราพรํ่าเรียกท่าน อิมามมะฮฺดี(อ) ซึ่งมุสตะฮับเป็นอย่างมากที่จะให้อ่านในวันศุกร์ บางอุลามาอฺบอกว่า ให้อ่านในเช้าวันศุกร์ บ้างก็บอกว่าให้อ่านในตอนเย็น เหตุผลที่ให้อ่านตอนเย็น เพราะเมื่อเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ไม่ปรากฏตัวในศุกร์นี้แล้ว “นุดบะฮฺ” คือ การคร่ำครวญร้องเรียกท่านอิมาม มะฮฺดี(อ) ว่า ท่านอยู่ที่ไหนกัน….???

(อัยนะ อัยนะ) ในดุอาอฺ นุดบะฮฺ แปลว่า “อยู่ที่ไหน…… อยู่ที่ไหน” ซึ่งหมายถึงอิมามมะฮฺดี(อ) และหนึ่งในประโยค “อัยนา” ก็คือ ฉายาของท่านอิมามมะฮฺดี (อ) ที่กล่าวไว้ในดุอาอฺนุดบะฮฺ ว่า…
หมายความว่า “ไหนล่ะ ? ผู้ที่จะชำระหนี้เลือด…… ผู้ที่จะล้างแค้นหนี้เลือด ที่ถูกหลั่งที่กัรบาลาอฺ…. ” นี่คือ หนึ่งในฉายานามของท่าน อิมามมะฮฺดี(อ) ที่ถูกกล่าวในดุอาอฺบทนี้ อินชาอัลลอฮฺ พี่น้องชีอะฮฺเรา ในอนาคตเราจะต้องฝึกต้องอ่าน ‘ดุอาอฺนุดบะฮฺ’ให้มากๆ

ขอให้อ่านพร้อมทั้ง ทำความเข้าใจในความหมาย เป็นดุอาอฺที่ริวายัตศอเฮียะฮฺถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆในสายรายงานของดุอาอฺบทนี้

เราเรียกหาท่านอิมาม(อ) ในนามผู้ปฏิวัติโลก…ผู้ที่จะมาปลดปล่อยมวลมนุษยชาติผู้ถูกกดขี่ทั้งมวล นี่คือ ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) คือ ชำระหนี้เลือดที่ถูกรินหลั่ง ณ กัรบาลาอฺ……!!!

…………………………………………………………………………………………………………………………
เนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ เล่ม 2
ค่ำคืนที่ 10 มุฮัรรอม 1436 บรรยายโดย… ซัยยิดสุไลมาน ฮุซัยนี
…………………………………………………………………………………………………………………………

ติดตามอ่านต่อ ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ (ตอนที่ 2)

ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ (ตอนที่ 2)