ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ (ตอนที่ 2)

925
หนี้เลือดทางอุดมการณ์

เราต้องพิจารณาและทำความเข้าใจเนื้อหาในประวัติศาสตร์ ว่า นี่ไม่ใช่การชำระหนี้เลือดเป็นการส่วนตัว เพราะบรรดาฆาตกรทั้งหมดที่มีส่วนร่วมสำคัญได้ถูกทวงและชำระหนี้ไปหมดแล้ว

เริ่มตั้งแต่ การกิยามครั้งที่หนึ่งของ ‘กลุ่มเตาวาบีน’ ได้สังหาร ฆาตกรที่เป็นตัวสำคัญตายไปจำนวนหนึ่ง หลังจากขบวนการของเตาวาบีนถูกทำให้แพ้ลง

การกิยามครั้งที่สอง เป็นการกิยามที่ยิ่งใหญ่กว่า ‘เตาวาบีน’ ก็คือ การกิยามของท่านมุคตาร อัซซะกอฟี ซึ่ง‘ท่านมุคตาร อัซซะกอฟี’ ได้ชำระหนี้เลือดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น อิบนุซิยาด อุมัร อิบนิ ซะอฺด ชิมรฺ อิบนิซิลเญาชัน ฮัรมะละฮฺ พลธนทั้งหมดได้ถูกสังหารตายโดยท่านมุคตาร อัซซะกอฟี หรือ ถ้าเราจะสรุป ให้ชัดเจน พวกฆาตกรทั้งหมดในวันนั้น ทั้งชั้นนำ…ชั้นหางแถว ถูกฆ่าตายหมดไปจากโลกนี้แล้ว แต่ทำไม เรายังเรียกร้องท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ด้วยชื่อนี้อีก…???

ﺃَﯾْﻦَﺍﻟﻄّﺎﻟِﺐُﺑِﺪَﻡِﺍﻟْﻤَﻘْﺘُﻮﻝِﺑِﮑَﺮْﺑَﻼﺀ

ทำไมหนี้นี้ยังคงค้างอยู่อีก…? ทำไมหนี้นี้ยังคงรอ การชำระ..?

ทำไมท่านอิมามมะฮฺดี(อ) คือผู้ชำระแค้นนี้ให้กับท่าน อิมามฮุเซ็น(อ)???

ดังนั้น การชำระหนี้แค้นนี้ย่อมไม่ใช่การชำระหนี้แค้นส่วนตัวอย่างแน่นอน และ ไม่ใช่หวังการแก้แค้นเหล่าฆาตกร และทรชนที่ปรากฏตัวที่กัรบาลาอฺในวันนั้น ทว่าหนี้แค้นนี้คือหนี้แค้นทางอุดมการณ์…หนี้แค้นทางเป้าหมาย

ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่าย ก็คือ “ ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) คือชำระหนี้เลือดที่ถูกรินหลั่ง ณ กัรบาลาอฺ เพราะ นี่!!! ไม่ใช่การชำระหนี้เลือดส่วนตัว เพราะบรรดาฆาตกรและทรชนในกัรบาลาอฺทั้งหมด ได้ถูกทวงและชำระหนี้ไปหมดแล้ว ทว่าหนี้แค้นนี้ คือ หนี้แค้นทางอุดมการณ์…!!! ”

ณ กัรบาลาอฺ อะไรคือเป้าหมายของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

เป้าหมายของท่าน ก็คือ การสถาปนารัฐแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ขึ้นมาในโลกนี้ ซึ่งเมืองกูฟะฮฺได้ถูกเลือกให้เป็นศูนย์กลางในวันนั้น การกิยามของอิมามฮุเซ็น(อ) คือการจัดการกับอิสลาม บนีอุมัยยะฮฺ เราจะต้องยอมรับว่าหลังจากการวะฟาตของท่าน รอซูลุลอฮฺ(ศ) อิสลามจอมปลอมได้ถูกสร้างขึ้นมาทับซ้อนอิสลามของท่านรอซูลลุลอฮฺ(ศ)

อิสลามจอมปลอม คือ อิสลามของบนีอุมัยยะฮฺ เป็นอิสลามที่ปลอมปนด้วยสิ่งเลวร้ายต่างๆ ทั้งการทำลายสถานภาพท่าน รอซูลลุลอฮฺ(ศ)…ทำลายคำสั่งสอน….ทำลายความหมายของ อัล-กุรอาน …ทำลายเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของ อิมามมะฮฺดี(อ) ฯลฯ

ภายหลังการวะฟาตของท่านรอซูลุลลอฮฺ(ศ) อิสลามจอมปลอมนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะหลังจากมุอาวียะฮฺ ได้สถาปนารัฐอิสลามแห่งบนีอุมัยยะฮฺขึ้นมา มันเข้มแข็งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีคนยอมรับนับถือเป็นอย่างมาก จนกระทั่งสามารถทดแทนอิสลามที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ศ) นำมา

ดังนั้น หนึ่งในการชำระหนี้แค้นนี้ คือ การขจัดอิสลามแบบนี้ให้หมดไปจากโลก และนั้นคือ ความหมายที่แท้จริงในการชำระหนี้แค้นแห่งกัรบาลาอฺ เพราะถ้าย้อนไปในวันนั้น หากเรามองภาพรวมภายนอก เพียงผิวเผินจะเห็นว่า อิสลามบนี อุมัยยะฮฺมีชัยเหนืออิสลามของท่านรอซูลลุลอฮฺ(ศ)…เหนืออิสลามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) และจนถึงวันนี้อิสลามแห่งบนีอุมัยยะฮฺ ได้ครอบครองไปทั่วอาณาจักร และครอบงำจิตใจของมวลมุสลิมเป็นจำนวนมาก….!!!

ฉะนั้น “ตราบใดที่อิสลามบนีอุมัยยะฮฺ ยังไม่หมดไป จากโลก ถือว่าหนี้แค้นแห่งกัรบาลาอฺ ยังไม่ถูกชำระ และไม่มีใครชำระหนี้แค้นนี้ได้นอกจากท่านอิมามมะฮฺดี (อ)……!!!” และวิธีการชำระหนี้แค้นนี้ จะต้องดำเนินให้เป็นไปตามวิถีทางธรรมชาติ

“กัรบาลาอฺ” ครั้งใหม่จะต้องเกิดขึ้น รวมทั้งเหล่าวีรบุรุษและวีรสตรีในยุคสมัยนี้ก็ต้องปรากฏขึ้นเช่นกัน และหนึ่งในเหตุผลที่ จะเกิดกับกัรบาลาอฺครั้งที่สองนี้ คือ จะไม่มีวันพ่ายแพ้ตลอดไป

นี่คือ “กัรบาลาอฺ”แห่งยุคสมัยของท่านอิมามมะฮฺดี(อ).และ นี่คือ เป้าหมายในการรำลึกอย่างแท้จริง จะต้องปลูกฝังสิ่งนี้ให้เข้าไปในวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของเราทุกคน บรรดาบุคคลที่ได้เก็บความแค้น…ความเร่าร้อนทางจิตวิญญาณของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิมามฮุเซ็น(อ) ณ กัรบาลาอฺ

และนั้นคือ เหตุผลที่ทำให้คำสั่งเสียที่ยิ่งใหญ่และมีผลบุญอย่างมากมาย ทุกเรื่องราวทุกวิถีชีวิตของผู้ศรัทธา ได้ถูกเรียงร้อยเชื่อมโยงกับการรำลึกถึงอิมามฮุเซ็น(อ) เพราะ…. “หากปราศจากการแสดงแบบของท่านอิมามฮุเซ็น(อ) แล้ว ท่านนอิมามมะฮฺดี (อ).ไม่มีวันจะปฏิวัติโลกนี้ได้ เพราะการปฏิวัติโลกนั้น ต้องการแบบฉบับแห่งกัรบาลาอฺ”

เหล่าบรรดาสตรี ที่รอคอยท่านอิมามมะฮฺดี (อ) จำต้องมีจิตวิญญาณ ของวีรสตรีแห่งกัรบาลาอฺ เหล่าบรรดาบุรุษก็เฉกเช่นเดียวกัน จำต้องมีจิตวิญญาณของวีรบุรุษแห่งกัรบาลาอฺ

นี่คือ หนึ่งในความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในการปฏิวัติแห่ง กัรบาลาอฺ กับการปฏิวัติของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) บรรดาอาเล็ม อุลามาอฺจำนวนมากได้บอกว่า กัรบาลาอฺ ครั้งที่สองจะต้องเกิดขึ้น การพลีอันยิ่งใหญ่อย่างมากมายของผู้ที่มีความรักต่ออะฮฺลุลบัยตฺ (อ) จะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทั่วทั้งโลก นี่คือ ความเกี่ยวข้องประการแรกอันเป็นหลักสำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิวัติในกัรบาลาอฺกับการปฏิวัติของท่านอิมามมะฮฺดี(อ)

เรามีหลักฐานอื่นๆอีกมากที่แสดงถึงการเกี่ยวข้องกันโดยตรง ที่แยกไม่ได้ระหว่างการปฏิวัติของท่านอิมามฮุเซ็น(อ) กับการปฏิวัติของอิมามอิมามมะฮฺดี(อ)

มีฮะดิษบทหนึ่ง รายงานว่า ครั้งหนึ่ง ท่านอิมามบาเกร(อ) ถูกถามจากสาวกชั้นในของท่านว่า “แท้จริงแล้วอิมาม มะฮฺดี(อ) จะปรากฏตัวในวันไหน ??? ”

ท่านอิมามบาเกร(อ) ตอบว่า “แท้จริงแล้วท่านอิมามมะฮฺดี (อ) จะปรากฏตัว ในวันเสาร์ของวันที่ 10 อาชูรอ จะเป็น อาชูรอปีไหนนั้น หากไม่มีการนับผิดพลาด ไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของเดือน และเป็นวันที่ 10 อาชูรอที่ตรงกับวันเสาร์ นั้นคือ วันแห่งการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮฺดี(อ)”
สาวกได้ถามต่อว่า “ทำไมต้องเป็นวันที่ 10 มุฮัรรอมที่ตรงกับวันเสาร์ด้วย ??? ”

ท่านอิมามบาเกร(อ) อธิบายว่า “เพราะวันที่ 10 มุฮัรรอม ปีฮิจเราะฮฺ ที่ 6๑ วันที่ท่านอิมามฮุเซ็น(อ) เป็นชะฮีดนั้น ตรงกับวันเสาร์ในวันนั้น”(๒๔)

กล่าวคือ อาชูรอที่เราจัดรำลึกกันในแต่ละปี วันอาจมันจะไม่ตรงกัน คือปีนี้ตรงกับวันอังคาร แต่วันที่เกิดเหตุจริงๆนั้น ตรงกับวันเสาร์ เป็นวันที่ท่านอิมามฮุเซ็น (อ) และวีรชนแห่งกัรบาลาอฺเป็นชะฮีด นี่คือ ตัวอย่างหนึ่งฮะดิษ

นอกจากนั้นมีฮะดิษที่เป็น “มุตะวาติร” อีกเช่นกัน รายงานว่า ท่านอิมามมะฮฺดี(อ) จะปรากฏตัวในเย็นวันศุกร์ แม้จะแตกต่างกัน แต่บรรดาอุลามาอฺได้ทำการอธิบายว่า เราไม่นับว่า สองฮะดิษนี้ขัดแย้งกัน กล่าวคือ ท่านอิมามมะฮฺดี(อ)นั้น มีโอกาสที่จะปรากฏตัวตรงกับวันศุกร์ตามฮะดิษที่สอง และมีโอกาสที่จะปรากฏตัวตรงกับวันเสาร์แห่งอาชูรอ ตามฮะดิษแรก

ทำไมต้องตรงกับวันเสาร์ที่เป็นวันอาชูรอ??? เนื่องจาก อาจจะเป็นวันที่ชีอะฮฺทั่วทั้งโลกเข้าใจอุดมการณ์สูงสุดแห่ง กัรบาลาอ….ทุกคนมีความเร่าร้อน….ทุกคนพร้อมที่จะพลี เพื่อ อิมามมะฮฺดี(อ) นั่นคือฮะดิษที่รายงานมาว่า วันเสาร์ที่ตรงกับ วันอาชูรอ คือ เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้อง กับอิมามมะฮฺดี (อ) และ ฮะดิษนี้ ศอเฮียะฮ์ โดยไม่มีใครโต้แย้ง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่อัลลอฮฺ (ซบ) เปิดกว้างเอาไว้ เราอย่าลืมว่าเรื่องราวของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) นั้น หากเราพิจารณาในฮะดิษต่างๆ ที่อธิบายเรื่องราวต่างๆทั้งหมด จะมี ตัวเลือกมากกว่าหนึ่งเสมอ แม้แต่ในเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆ ก็มี คำอธิบายของบรรดา อาเล็มอุลามาอฺ ว่า ฮะดิษต่างๆ และสัญลักษณ์ต่างๆนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องครบถ้วนทั้งหมด อัลลอฮฺ (ซบ) อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้ เพราะหนึ่งในหลักอุศูล คือ หลักบะดาอฺ (ความเชื่อ) ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ ถึงแม้นยังไม่ครบสัญลักษณ์ก็ตาม แต่ท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ก็สามารถปรากฏตัวขึ้นได้

นี่คือ ความเกี่ยวพันอันหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างการปฏิวัติที่กัรบาลาอฺกับการปฏิวัติของท่านอิมามมะฮฺดี(อ)

…………………………………………………………………………………………………………………………
เนื้อหาบางส่วนในหนังสือ ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ เล่ม 2
ค่ำคืนที่ 10 มุฮัรรอม 1436 บรรยายโดย… ซัยยิดสุไลมาน ฮุซัยนี
…………………………………………………………………………………………………………………………

ติดตามอ่านต่อ ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ (ตอนที่ 3)

ปรมัตถ์แห่งการพลี สดุดีอาชูรอ (ตอนที่ 3)