เมาลิดุนนบีรำลึก (ตอนที่2)

652

นูรของมุฮัมมัดมีมาก่อนจะสร้างนบีอาดัม(อ)

มีฮะดิษอย่างมากมายที่ชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศาสดา และจริงๆแล้วเป็นฮะดิษที่รายงานมาจากทั้งสองสายรายงาน คือ ทั้งจากพี่น้องชาวอะฮฺลิซซุนนะห์ และทั้งจากพี่น้องในสายแห่งชีอะฮฺอิมามียะฮ์  ซึ่งรายงานว่า    “ เมื่อท่านนบีอาดัม(อ)ถูกปั้นเสร็จและอัลลอฮฺ(ซบ)ได้เป่ารุฮฺ (วิญญาณ)ลงไปในร่างของอาดัม  และเมื่ออาดัมมีชีวิตขึ้นมา  อาดัมอยู่ในท่าสูญูด เมื่อเงยจากสูญูด อาดัมก็ได้เห็น “นูร” ดวงหนึ่ง นอกเหนือจากนูรของอัลลอฮฺ(ซบ)นบีอาดัม(อ)ได้ถามกับอัลลอฮฺ(ซบ)ว่า “นี่คือสิ่งใด???  ยังมีสิ่งถูกสร้างก่อนหน้าฉันอีกหรือ???” …อัลลอฮฺ(ซบ) ทรงตรัสว่า “แน่นอนถ้าไม่มีสิ่งถูกสร้างอันนี้…. ถ้าไม่มีนูรอันนี้แล้วไซร์ เจ้าก็จะไม่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอน!!!! อาดัม(อ)ก็ได้ถาม กับอัลลอฮฺ(ซบ)ว่า “มันคือนูรของใคร???? มันคือนูรของผู้ใด??? มันคือแสงรัศมีของใคร???” อัลลอฮฺ(ซบ) ก็ได้ตรัสว่า “มันคือนูรของมุฮัมมัด(ศ.)” มันมีมาก่อนของการมีของท่านนบีอาดัม(อ)และการมีนูรของท่านนบีมุฮัมมัด(ศ)นั้น มันหาใช่เป็นนูรที่เป็นเพียงแต่แสงที่อยู่นิ่งๆเฉยๆเท่านั้น   !!! ถ้าเราฟังเรื่องราวของท่านนบีอีซา(อ)สามารถพูดในขณะอยู่เปล คือได้มีคำสั่งมายังฉัน คือพูดง่ายๆสรุปว่าโองการนี้ นั้นท่านนบีอีซา(อ)เป็นนบีตั้งแต่อยู่ในเปล หรือท่านนบียะฮฺยา(อ)ก็เช่นกันเป็นนบีตั้งแต่อยู่ในเปล ซึ่งมีอยู่สองสามนบีเท่านั้นที่อัลลอฮฺ(ซบ)เอ่ยมาเป็นกรณีตัวอย่าง ว่า ได้แต่งตั้งให้เป็นนบีตั้งแต่อยู่ในเปล แต่ถ้าเราดูในฮะดิษที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัด(ศ.)ของเรา  ได้กล่าวว่า “ฉันเป็นนบี”  ต้องการอรรถาธิบายว่า “นูร”  ไม่ใช่เป็นแค่แสงเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่เป็นรัศมีเพียงอย่างเดียว

ณ. วันนั้น การปรากฏของ “นูร” ก็คือการปรากฏแห่งความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัด(ศ.)อย่างสมบูรณ์   ซึ่งท่านนบีได้กล่าวว่า(กุนตู นาบียัน )ฉันเป็นนบีตั้งแต่วันที่อาดัมนั้นยังอยู่ระหว่างดินกับน้ำ………  อาดัมถูกสร้างจากดินโคลน         ดินเหนียวๆถ้าไม่เจอน้ำ มันไม่สามารถปั้นได้  ดังนั้นเป็นอาดัมขึ้นมาได้ เพราะดินเหนียวมาเจอกับน้ำ แล้วปั้นขึ้นมา เมื่อเป็นตัวแล้วก็เป่ารุฮฺ เข้าไปอีก โดยการสร้างอาดัมนั้นมีอยู่สามขั้นตอน  คือ ต้องมีน้ำ มีดินเหนียว และดินเหนียวก็มาปั้นกับน้ำแล้วปั้นเป็นร่าง …   หลังจากนั้นก็ได้เป่ารุฮฺลงไป แต่สำหรับท่านนบีมุฮัมมัด(ศ.)แล้วนั้น พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ฉันเป็นนบีตั้งแต่อาดัม ยังอยู่ระหว่างดินกับน้ำ”คือดินกับน้ำยังไม่ได้เจอกัน…….  นี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านศาสดา

การที่อุมมัตอิสลามของเราทำการสรรเสริญท่านนบี  ได้อ่านบทบะซันญี นั้น  แน่นอนมันมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนพี่น้อง!!!!!มันมาจากฮะดิษ…….มันมาจากอัลกุรอาน….  มันร้อยเรียงจากฮะดิษ มันร้อยเรียงจากอัลกุรอาน ดังเช่น “นั้นคือนูรที่อยู่เหนือนูรทั้งปวง”   ซึ่งนูรดวงนี้ถ้าไม่เกิด นูรของทุกสิ่งทุกอย่าง…… นูรของทุกๆสรรพสิ่ง….. ก็ไม่มีวันเกิดขึ้น.. เพียงแต่นูรดวงนี้ถูกทำให้ปรากฏในโลกนี้อย่างชัดแจ้งต่อมวลมนุษยชาติในยุคสุดท้ายหรือในศาสดาองค์สุดท้าย และเป็นคนสุดท้ายที่จะมาปรากฏ ที่จะมารวบรวมคำสั่งสอนต่างๆ   ซึ่งจริงๆแล้วก็มีนัยยะอย่างมากมาย ทำไมสิ่งที่ดีที่สุด… นูรที่ประเสริฐสุด   …  นูรที่เป็นนบีตั้งแต่นบีอาดัมยังไม่ผสมกันระหว่างน้ำกับดิน….  ต้องลงมาจุติคนสุดท้าย???? พี่น้องไม่ต้องไปถามถึงนบีคนอื่น….. เพราะท่านมุฮัมมัด(ศ)เป็นนบีมาแต่เดิม… เป็นนบีมาตั้งแต่อยู่ในชั้นฟ้า….   อยู่ ณ อะรัช (บัลลังค์) ของอัลลอฮฺ(ซบ) และทุกๆนบีที่ได้เป็นนบีก็ได้รับอานิสงส์ มาจากนูรของมุฮัมมัด(ศ) !!!!!! ทุกๆคนที่จะเป็นนบี ก็จะต้องได้รับอานิสงส์มาจากนูรดวงนี้ พี่น้อง !!!!!  แต่ทำไมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องมาปรากฏ ยุคสุดท้าย  และมาปรากฏเป็น “คอตะมุนนะบียีน”เป็นศาสดาองค์สุดท้าย….. เป็นนบีองค์สุดท้าย…..ที่จะมาสั่งสอนมวลมนุษยชาติ แน่นอนย่อมมีเหตุผลอย่างมากมายพี่น้อง   เพราะคำสั่งสอนของศาสดาองค์นี้นั้นเป็นคำสอนที่สูงส่งและสมบูรณ์แบบ….. เป็นบทสรุปคำสั่งสอนที่สมบูรณ์ หลังจากคำสั่งสอนศาสดาองค์นี้แล้วมวลมนุษยชาติจะไม่มีความจำเป็นในคำสั่งสอนใดๆอีกต่อไป   และแบบฉบับของศาสดาองค์นี้ มวลมนุษยชาติจะไม่มีความจำเป็นต่อแบบฉบับของผู้ใดอีกต่อไป!!!!!!    แต่เพราะมันเป็นคำสั่งสอนที่ยิ่งใหญ่… เป็นคำสั่งสอนที่สมบูรณ์ มวลมนุษยชาติจะต้องได้รับการเตรียมตัว ได้รับการเตรียมการ ทั้งสติปัญญาและอื่นๆ รวมทั้งอัคลากอีกด้วย  ที่จะต้องผ่านการขัดเกลาแห่งกาลเวลาของคำสั่งสอนก่อนหน้านี้

 

บรรดาอัมบียาอฺปรารถนาที่จะมีชีวิตร่วมสมัยกับท่านนบีมุฮัมมัด(ศ)

อีกเหตุผลหนึ่งที่บรรดาศาสดาท่านอื่นๆ ต้องถูกส่งลงมาก่อนท่านนบีมุฮัมมัด(ศ.) ตั้งแต่ท่านนบีอาดัม(อ)  นั้น     เราก็จะเห็นว่า  หากเราทำการพินิจพิจารณาและไตร่ตรองในคำสั่งสอนที่มีอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺ(ซบ)นั้น มันจะค่อยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ…. การพัฒนาของมนุษย์ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ  … ค่อยๆเข้มข้นขึ้น สิ่งเหล่านี้หากอุมมะฮฺอิสลาม ถ้าไม่ญะฮิล(โง่เขลา)จนเกินไป  ก็จะรู้ว่าดุอาอฺของบรรดาอัมบียาอฺ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทดุอาอ์ของบรรดานบีต่างๆที่จะขอกันทุกคน คือ “ให้ได้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง”  หรือบางคนอาจจะขอว่า “ให้มีชีวิตที่ยืนยาว”  หรือบางคนอาจจะขอ “ให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในวันที่นูรอันนี้ปรากฏบนโลกนี้”    “ให้มีชีวิตในวันที่ศาสดาองค์สุดท้ายปรากฏตัวในโลกนี้พร้อมกับคำสั่งสอนที่สมบูรณ์” นี่เป็นดุอาอฺของบรรดานบี… สรุปง่ายๆคือว่าบรรดานบีต่างๆเหล่านั้นขอดุอาอฺให้เป็นอุมมะฮฺของท่านนบี         มุฮัมมัด(ศ) เพราะบรรดาศาสดาต่างๆรู้ว่า คำสั่งสอนอันยิ่งใหญ่…. คำสั่งสอนอันสมบูรณ์…. คำสั่งสอนที่จะนำมนุษย์สู่ความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ(ซบ)มากที่สุด คือคำสั่งสอนที่จะถูกนำมาโดยศาสดาองค์นี้!!!!!!  นั้นคือเหตุผลที่ว่า บรรดาทุกๆศาสดาจึงขอดุอาอฺให้ได้เป็นอุมมะฮฺของท่านนบีของเรา… คำสั่งสอนที่สมบูรณ์ทุกเรื่องของชีวิต สูงส่งและยิ่งใหญ่สักขนาดไหน?????  คำสั่งสอนของศาสดาองค์นี้ แน่นอนตัวของศาสดาองค์นี้……. ตัวของนูรอันนี้เราไม่มีวันที่จะไปสัมผัสได้ถึงฮากีกัตที่สมบูรณ์ที่แท้จริงได้….. แต่เราจะรับรู้ได้แค่เปลือกนอกเท่านั้น หรืออาจจะรับรู้ตามเพียงร่องรอยของท่านเท่านั้น

ความยิ่งใหญ่ของสาวกท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ)

มีฮะดิษจำนวนมากพี่น้อง ฮะดิษบทหนึ่งซึ่งทั้งในพี่น้องอะฮฺลิซซุนนะห์ ทั้งในชีอะฮฺมีเหมือนกันคือท่านนบีของเราได้กล่าวเอาไว้ว่า (อัล อุลามาอฺ ฟีอุมมะตีย์ อัฟฎอลู มิน อัมบียาอฺ บนีอิสรออีล)อุลามาอฺ ในอุมมะฮฺของฉัน(หมายถึงสาวกจริงๆของฉัน..ผู้มีความรู้อย่างแท้จริงในอุมมะฮฺของฉัน)(อัล อุลามาอฺ ฟีอุมมะตีย์) ท่านบีของเราได้กล่าวเอาไว้           อุลามาอฺในอุมมะฮฺของฉัน ( อัฟฎอลู มิน อัมบียาอฺ บนีอิสรออีล)ประเสริฐกว่านบีของบนีอิสราอีล…..มันหมายความว่าอย่างไรพี่น้อง?? หมายความว่า  ไม่ต้องเอาตัวของท่านนบีมุฮัมมัด(ศ)มาเปรียบเทียบเลย…. เพียงแค่ สาวกกลุ่มหนึ่ง….สาวกพวกหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัด(ศ)นั้น ยังประเสริฐกว่าอัมบียาอฺแห่งบนีอิสรออีล ซึ่ง นบีเรียกสาวกเหล่านี้ว่า “อัลอุลามาอฺ” คือ ผู้รู้ที่แท้จริง….. ผู้เป็นทายาททางความรู้ของท่านอย่างแท้จริงนั้น ประเสริฐกว่าอัมบียาอฺบนีอิสรออีล เพราะคำสั่งสอนของท่าน นบีมุฮัมมัด(ศ) เป็นคำสั่งสอนที่สูงส่ง…..คำสั่งสอนที่สูงสุดนั้น แม้แต่อัมบียาอฺในบนีอิสราเอลก็ยังไม่มีความสามารถที่จะทำได้….. และเรื่องราวต่างๆลักษณะนี้มันมีอยู่อย่างมากมายพี่น้อง

 

ทำไมนบีมุฮัมมัด(ศ) ตกเป็นเป้าโจมตีของศัตรู??

มีคำสั่งสอนที่สมบูรณ์ที่สุด ทุกอย่างในชีวิต ทุกแบบอย่างในชีวิตของท่าน ลึกซึ้งในแต่ละแง่มุม

ทำไม บรรดาศัตรูศาสนาจนเป็นศัตรูจนถึงทุกวันนี้?????  ทำไมบรรดาศัตรูของศาสนาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพันๆปี จึงพุ่งเป้าในการทำลายบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัด(ศ.) นี่เป็นสิ่งที่เราควรศึกษา ในขณะที่เรานั่งอยู่ในตรงนี้…. ในขณะที่เรานั่งสรรเสริญ ศอลาวาต ..จุดพลุ… แสดงความยินดีอะไรก็แล้วแต่     แต่ในเวลาเดียวกันนี้ มีหนังสือ.. ซีดี…คำโฆษณา… การ์ตูน ในรูปแบบต่างๆถูกผลิตและสร้างขึ้นมา เพื่อมุ่งในการทำลายล้าง…ในการลบหลู่และหมิ่นบุคลิกภาพอันสูงส่งของท่านนบีมุฮัมมัด(ศ.)…. ซึ่งมันเกิดขึ้นในทุกเสี้ยววินาทีพี่น้อง!!!  ด้วยน้ำมือของพวกยะฮูดี  นัศรอนี แม้กระทั่งจากบรรดามุสลิมผู้โง่เขลาทั้งหลายก็ตกเป็นเครื่องมือของศัตรูเหล่านี้ในการทำลายภาพลักษณ์ของท่านนบี  ถามว่าทำไม??    ทำไม ในบรรดาศาสดาของอัลลอฮฺ(ซบ) ซึ่งมีอยู่จำนวน  124,000 องค์นั้น   มีเพียงท่านนบี             มุฮัมมัด(ศ)องค์นี้เท่านั้น ที่ตกเป็นเป่าในการโจมตีทั้งหมด !!!!!!    หนึ่งในคำตอบที่มี และเป็นคำตอบที่มีความสำคัญ  คือ เพราะศาสดาองค์นี้นั้นได้แสดงแบบฉบับที่สมบูรณ์ให้กับมนุษยชาติ ……ถ้าคุณเป็นคนผิวดำคุณ  ก็จะรักศาสดาองค์นี้ เพราะศาสดาองค์นี้เป็นศาสดาของคนผิวดำ…..  ถ้าคุณเป็นคนผิวขาว คุณก็จะรักศาสดาองค์นี้ เพราะศาสดาองค์นี้เป็นศาสดาของคนผิวขาว…….

ถ้าคุณเป็นชาวอาหรับ  คุณก็จะต้องรักศาสดาองค์นี้ เพราะศาสดาองค์นี้เป็นศาสดาของชาวอาหรับ…..

 ถ้าคุณเป็นชาวอะญัม(ไม่ใช่ชาวอาหรับ) คุณก็จะรักศาสดา เพราะศาสดาองค์นี้เป็นศาสดาของคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ….

เพราะศาสดาองค์นี้ เป็นศาสดาของทุกคน    ถึงแม้นว่าศาสดาก่อนหน้านี้ ถึงแม้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺก็ตาม  มีศาสดาจำนวนมาก ที่มีภารกิจเฉพาะ  เช่น ท่านนบีมูซา(อ)ถูกส่งลงมาเพื่อนำพวกยะฮูดีย์  พวกบนีอิสรออีลให้รอดพ้นจากความมืดมิด  กุรอานได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า  และเราได้ส่งนบีชุอียบไปยังพวกชาวมัดยัม และอีกหลายๆท่าน และยังชาวษะมูด เราส่งศอและฮฺไป แต่ศาสดาองค์นี้อัลลอฮฺ(ซบ)ตรัสไว้ว่า “สำหรับมวลมนุษยชาติทุกคน”  ไม่ว่าเขาจะพูดภาษาอะไร ??ไม่ว่าเขาจะมีสีผิวใด??อยู่ในชนชั้นไหน??เมื่อเขาได้ทราบและรับรู้ในชีวประวัติของศาสดาองค์นี้แล้ว เขาก็จะรักศาสดาองค์นี้!!!!   ถ้าเขาเป็นนักปฏิวัติ  เขาก็จะรักศาสดาองค์นี้อย่างนักปฏิวัติ  ถ้าเขาเป็นนักอิบาดะฮฺ เขาก็จะรักศาสดาองค์นี้เยี่ยงนักอิบาดะฮฺ ….  ถ้าเขาเป็นคนที่ขัดเกลาจิตวิญญาณ เขาก็จะรักศาสดาองค์นี้อย่างนักท่องจิต …… เป็นศาสดาคนเดียวที่สามารถถ่ายทอดทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ  !!!! แต่สำหรับศาสดาท่าน อื่นๆมีภารกิจที่จำเพาะเท่านั้น

 

ติดตามอ่านต่อ เมาลิดุนนบีรำลึก (ตอนจบ)

เมาลิดุนนบีรำลึก (ตอนจบ)