รวม 4 คำถาม-ตอบ ที่สำคัญ เกี่ยวกับอิมามมะฮ์ดี (อ.) ผู้มาโปรดที่ถูกสัญญา | จากสุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี [ตอนที่ 4.2]

2

คำถามที่ 4: หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา ที่มีต่อผู้มาโปรดโลกยุคสุดท้าย คือ อะไร?

คำตอบ [ส่วนที่ 2]:

~ ประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ~

ข.) ผู้ที่เชื่อในการปรากฏอีกครั้งของผู้มาโปรดโลก จะไม่มีทางสิ้นหวัง

  • •• เมื่อคำนึงถึงท่านอิมามแห่งยุคสมัย (ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงเร่งการปรากฏ และขอความสันติพึงมีแด่ท่าน) ประเด็นแรก กล่าวได้ว่า บุคลากรผู้ประเสริฐท่านนี้นั้น คือ ผู้ที่เชื้อเชิญไปสู่พระผู้เป็นเจ้า(ซ.บ.) การพินิจไปยังอิมาม(อ.) ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงออกซึ่งความรัก และการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงสูงส่ง: “ขอความสันติ พึงมีแด่ท่าน ผู้เชื้อเชิญสู่พระผู้เป็นเจ้าและผู้ที่คุ้นเคยกับสัญญาณต่างๆ ของพระองค์” [Ihtijaj, Vol.2, page 493]

ทุกสรรพสิ่ง ศาสดาทุกองค์ เหล่าผู้บำเพ็ญตนทุกคน ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด และดวงจิตอันบริสุทธิ์ทั้งมวล ผู้ซึ่งทอแสงสว่างสู่ชีวิตทั้งหลายของเรา บนโลกของเรา และในจักรวาลทั้งหมด คือ สัญญาณและการสะท้อนของพระผู้เป็นเจ้า นี่คือประเด็นที่ควรได้รับความสนใจ เราให้ความสำคัญกับอิมามแห่งยุคสมัย (อ.) และเราวิงวอน อีกทั้งแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหน้าอิมามผู้ยิ่งใหญ่ (อ.) เพื่อให้ความอัปยศอดสูนี้ไปถึงยังแก่นแท้ขององค์ผู้ทรงเอกะ และเพื่อให้เราแสดงการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) ผู้ทรงสูงส่ง

ประเด็นที่สอง คือ นามและการระลึกถึงบุคลากรผู้ยิ่งใหญ่นี้นั้น จะย้ำเตือนเราอยู่เสมอ ถึงความจริงที่ว่า การปรากฏขึ้นของดวงประทีปแห่งสัจธรรม และความยุติธรรมนั้นเป็นที่แน่นอน ณ ท้ายที่สุดของค่ำคืนอันมืดมิดนี้

บางครั้ง เมื่อมนุษย์เห็นคลื่นลูกใหญ่แห่งความมืดมิด และการกดขี่ พวกเขารู้สึกสิ้นหวัง [ทว่า] การรำลึกถึงท่านอิมามแห่งยุคสมัย (อ.) แสดงให้เห็นว่า ดวงประทีปจะปรากฏขึ้น และวันนั้นจะมาถึง แน่นอนว่า ความมืดมิดดำรงอยู่ มีบุคคลที่กดขี่ และมีผู้สร้างความมืดมิดในโลกนี้ พวกเขามีอยู่มาหลายศตวรรษแล้ว แต่ถึงกระนั้น ในท้ายที่สุดของค่ำคืนที่มืดมัวไร้แสง ค่ำคืนอันมืดมิดนี้ ย่อมมีดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นอย่างแน่นอน

~ สุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2017

ค.) การรอคอยการปรากฎอีกครั้งของอิมามมะห์ดี (อ.) ไม่ควรเป็นเพียงการร้องไห้คร่ำครวญ

  • •• อีกบทเรียนหนึ่งสำหรับข้าพเจ้า และสำหรับคุณ ในการเรียนรู้ความเชื่อในมะห์ดาวิยะฮ์ [ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอิมามมะฮ์ดี (อ.) และการปรากฏของท่าน] รวมถึงบทเรียนจากพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสฟูชะอฺบาน [วันครบรอบวันประสูติของท่านอิมามมะห์ดี (อ.)] ก็คือ แม้ว่าการศรัทธาต่อท่านอิมามมะห์ดี (อ.) จะถือเป็นปณิธานอันสูงส่ง และไม่มีข้อสงสัยในมัน; อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ควรถือเป็นเพียงปณิธานอย่างเดียวเท่านั้น– นั่นคือ การเป็นเพียงความใฝ่ฝันในหัวใจ หรือ เพียงก้าวหนึ่งที่ไกลออกไป และเป็นเพียงคำพูดหรือ เพียงการเฉลิมฉลอง แต่ทว่า มันควรเป็น ความปรารถนาที่ต้องติดตามมาด้วยการกระทำ

การรอคอย [ในรูปแบบ] ที่ได้รับการสนับสนุนให้กระทำ ตามรายงานต่างๆ ไม่ใช่แค่การนั่งเฉย ๆ และร้องไห้คร่ำครวญเท่านั้น การรอคอย หมายถึงการที่เราควรจะเตรียมตัวเป็นทหารของท่านอิมามมะห์ดี (อ.) การเป็นทหารของท่านนั้นไม่ง่ายเลย การเป็นทหารของผู้ไถ่ถอนที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่ต้องการต่อสู้กับมหาอำนาจระหว่างประเทศ และศูนย์กลางแห่งการทุจริตนั้น จำเป็นต้องมีการตระเตรียมตนเอง การตระหนักรู้ และความสามารถในการแยกแยะ บางคนใช้การรอคอยเป็นข้ออ้างของความเฉื่อยชา ด้วยความเข้าใจผิด เราไม่ควรคิดเช่นนั้น ที่ว่า ในเมื่ออิมามมะห์ดี (อ.) จะมาปรากฏ และจะเติมเต็มโลกด้วยความยุติธรรมในสักวันหนึ่ง เราจึงไม่มีหน้าที่ใดๆ ต้องรับผิดชอบในวันนี้ ทว่า ตรงกันข้าม เรามีหน้าที่ต้องมุ่งไปในทิศทางนั้นในวันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรากฏอีกครั้งของท่าน [ในวันหน้า]•••

~ สุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2002

แปลและเรียบเรียงจาก english. khamenei. ir

____________

โปรดติดตามตอนต่อไป