รวม 4 คำถาม-ตอบ ที่สำคัญ เกี่ยวกับอิมามมะฮ์ดี (อ.) ผู้มาโปรดที่ถูกสัญญา | จากสุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี [ตอนที่ 4.1]

3
🔴คำถามที่ 4: หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา ที่มีต่อผู้มาโปรดโลกยุคสุดท้าย คือ อะไร?

❇️ คำตอบ [ส่วนที่ 1]:

~ ประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้น ก่อนจะนำไปสู่การตอบคำถามดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ ~

💡 ก.) ความหมายของ “การรอคอย” การปรากฏอีกครั้งของพระผู้ช่วยให้รอด / ผู้มาโปรดที่ถูกสัญญา

  • •• เรามักจะโหยหาความรอดพ้นเมื่อใด? — เราจะกระทำเช่นนั้น ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และเมื่อเผชิญปัญหา เมื่อเราประสบปัญหา เราปรารถนาความรอดพ้น — กล่าวคือ ใครสักคน ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของเรา และช่วยเราได้ นี่คือจุดสำคัญ

ความหมายที่แท้จริงของการรอคอยผู้มาโปรด คือ การที่บรรดาผู้ศรัทธาในอิสลาม และในสายธารแห่งอะฮ์ลุลบัยตฺ [ครัวเรือนของท่านศาสดา(อ.)] รู้จักที่จะจำแนกปัญหาของมนุษยชาติในโลกสมัยใหม่ นี่คือสิ่งที่พวกเขาควรจะต้องกระทำ พวกเขากำลังเฝ้ารอให้ปัญหาของมนุษยชาติได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ว่านี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะปัญหาของข้าพเจ้า หรือปัญหาของคุณเพียงเท่านั้น — อิมามแห่งยุคสมัย (ขอให้วิญญาณของเราได้พลีเพื่อท่าน) จะมาแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติ ท่านจะมาช่วยกอบกู้มนุษยชาติตลอดไป

ฉะนี้ หมายความว่า ผู้ที่รอคอยการปรากฏของอิมามมะห์ดี (อ.)นั้น ไม่พอใจกับสภาวการณ์ปัจจุบันของโลกใบนี้ สภาวการณ์ที่ปราศจากความยุติธรรมในโลก ที่ซึ่งผู้บริสุทธิ์จำนวนมากถูกกดขี่ ผู้คนหลายคนถูกชักนำไปในทางที่ผิด และอีกหลายคนไม่พบโอกาสที่จะนมัสการพระผู้เป็นเจ้า

การรอคอยการปรากฏของอิมามมะฮ์ดี (อ.) หมายถึงการต่อต้านไปยังสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่แพร่ขยายในชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความโง่เขลา [อวิชชา] ตัณหา และความใคร่ทางกามารมณ์ ที่แพร่หลายในชีวิตมนุษย์ นี่คือความหมายที่แท้จริงของการรอคอยการมาถึงของอิมามมะห์ดี (อ.)

ลองพิจารณาไปยังสถานการณ์โลกในปัจจุบัน มันเป็นสถานการณ์เดียวกัน ตามที่มีการกล่าวถึงในรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการปรากฏของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ที่มีอยู่ในโลกในปัจจุบัน: กล่าวคือ โลกนั้นจะเต็มไปด้วยการกดขี่ ข่มเหง สิ่งนี้ถูกกล่าวถึงในรายงาน และบทวิงวอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมาปรากฏของอิมามมะฮ์ดี (อ.) — เช่น “พระผู้เป็นเจ้า(ซ.บ.)จะทรงทำให้โลกนี้ เต็มไปด้วยความยุติธรรม ด้วยกับเขา [อิมามมะห์ดี (อ.)] เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่ง มันเคยถูกทำให้เต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหง และความอยุติธรรม”

การกดขี่ข่มเหง และความอยุติธรรมได้แพร่ขยายในชีวิตมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง [ทุกยุค ทุกสมัย] สภาวการณ์เดียวกันนี้ ดำรงอยู่ในโลกปัจจุบัน การกดขี่และความอยุติธรรมแพร่ขยายไปทั่วโลก ทุกวันนี้ ชีวิตของมนุษย์ถูกครอบงำโดยมหาอำนาจ อหังการโลก ที่กดขี่และจองหอง

นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกส่วนของโลก ทุกวันนี้ มนุษย์กำลังประสบปัญหามากมาย เนื่องมาจากการแพร่ขยายของการปกครองที่กดขี่ ตัณหา และความใคร่ทางกามารมณ์ในชีวิตของพวกเขา การดำรงอยู่ของผู้คนสองพันล้านคนที่ทุกข์ทรมานจากความอดอยาก การดำรงอยู่ของผู้คนหลายล้านคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของความใคร่ และตัณหา ภายใต้รัฐปกครอง ที่มิได้มีที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า — ไปจนถึงแรงกดดัน ที่กำลังทับถมไปยังผู้ศรัทธา และผู้ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมบนเส้นทางของพระผู้เป็นเจ้า – เช่น แรงกดดันที่มีไปยังประชาชาติอิหร่าน ซึ่งสามารถเชิดชูธงแห่งความยุติธรรม ในบางส่วนของโลกได้ – เหล่านี้ ล้วนเป็นข้อบ่งชี้ ที่บอกถึงความแพร่หลายของการปกครองที่กดขี่ และข่มเหงในโลกใบนี้

วันนี้ เรากำลังรอคอยผู้มาโปรด ซึ่งหมายความว่า เรากำลังรอผู้กอบกู้ ที่แข็งแกร่ง และมีอำนาจ เพื่อนำความยุติธรรมมาสู่โลก พร้อมกันนั้น คือ มาหยุดยั้งการกดขี่ และความอยุติธรรมทั้งหมด ซึ่งกำลังแพร่ขยายในชีวิตของมนุษย์ เรากำลังรอให้ผู้กอบกู้ผู้นั้น มายุติการกดขี่ และความอยุติธรรม อีกทั้งนำความยุติธรรมมาสู่ชีวิตมนุษย์

สิ่งนี้ คือ ความปรารถนาถาวร สำหรับผู้ที่มีชีวิต และมีสติสัมปชัญญะ เป็นความต้องการสำหรับผู้ที่ไม่ได้จำกัดตนเอง อยู่แต่ในชีวิตส่วนตัวเท่านั้น มนุษย์ทุกคนที่มีมุมมองที่กว้างไกล เกี่ยวกับชีวิตทั่วไปในความเป็นมนุษย์ ย่อมรอคอยวันนั้นโดยวิถีธรรมชาติ นี่คือความหมายที่แท้จริงของการรอคอย

“การรอคอยอิมามมะฮ์ดี(อ.)” หมายความว่า เราไม่ควรยอมรับ หรือพึงพอใจกับสภาวการณ์ปัจจุบันในชีวิตของเรา และเราควรพยายามดำเนินชีวิตตามอุดมคติ และเป็นที่ชัดเจนว่า อิมามมะฮ์ดี (ขอให้วิญญาณของเราได้พลีเพื่อท่าน) เท่านั้น ที่จะสามารถสร้างสภาวการณ์ในอุดมคติเช่นนี้ได้•••

~ สุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2008

📝 แปลและเรียบเรียงจาก english. khamenei. ir

____________

💠 โปรดติดตามตอนต่อไป