รวม 4 คำถาม-ตอบ ที่สำคัญ เกี่ยวกับอิมามมะฮ์ดี (อ.) ผู้มาโปรดที่ถูกสัญญา | จากสุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี [ตอนที่ 3]

2

คำถามที่ 3: จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ด้วยกับการปรากฏอีกครั้งของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ผู้มาโปรดโลก?

คำตอบ:

โลกในอุดมคติของมวลมนุษยชาติ

ท่านผู้มาโปรดโลก ผู้ซึ่งจะมาปรากฏ ในวาระสุดท้าย ในโลกยุคสุดท้าย เป็นสัญลักษณ์ และการสำแดงซึ่งความยุติธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้า

ท่านอิมามมะห์ดี (อ.) เป็นกุญแจสู่ความยุติธรรม และเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้าบนหน้าแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้ มวลมนุษยชาติทั้งมวล จึงตั้งตารอการปรากฎตัวอีกครั้งของท่าน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บรรดามุสลิมได้ระบุถึงการรอคอยอันยิ่งใหญ่นี้ไว้อย่างชัดเจน และสำหรับชีอะห์อิสลาม ก็มีข้อมูลที่กระจ่างชัด และละเอียดเกี่ยวกับท่านผู้เปลื้องบาป ผู้ไถ่ถอนผู้นี้

ดังนั้น เรื่องการรอคอยอิมามมะห์ดี (อ.) จากมุมมองนี้ จึงไม่จำกัดเฉพาะเพียงชีอะฮ์เท่านั้น และยิ่งไปกว่านั้น คือ ไม่ใช่เฉพาะในอิสลาม แต่ทว่า มันหมายถึง การรอคอยของผู้คนจากทุกๆ วิถีชีวิต และจากทุกประชาชาติทั่วโลก การรอคอยนี้ แสดงถึงความหวังในหัวใจของมนุษยชาติ: ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก้าวไปสู่การพัฒนา ความหวังนี้ให้พลังแก่เรือนร่าง มอบแสงสว่างแก่หัวใจ และกำหนดว่า ทุกย่างก้าวที่จะนำไปสู่การแสวงหาความยุติธรรมนั้น สอดคล้องกับทิศทางตามธรรมชาติ และระเบียบของโลก รวมถึงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ด้วยเหตุฉะนี้ ก่อนการปฏิวัติอิสลาม เมื่อคราที่ประเทศของเรากำลังต่อสู้ พวกเขาจึงมีความรู้สึกราวกับว่า พวกเขากำลังก้าวไปสู่อุดมคติของความเป็นมนุษย์

~ สุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1993

แปลและเรียบเรียงจาก english. khamenei. ir

____________

โปรดติดตามตอนต่อไป กับคำถามที่ 4 : หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา ที่มีต่อผู้มาโปรดโลกยุคสุดท้าย คือ อะไร?