ความยิ่งใหญ่ของอิมามมะฮ์ดี(อ.) มหาบุรุษ ผู้ปลดปล่อยโลก ที่ทุกศาสนารอคอย

12

ธารธรรม เนื่องในค่ำคืนนิสฟูชะอฺบาน คล้ายวันประสูติท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ผู้มาโปรดโลกที่ถูกสัญญา ขอแสดงความยินดียังบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ.) และมนุษยชาติผู้ถวิลหาความยุติธรรมทุกคน

______________________

•• เรื่องราวของมหาบุรุษผู้นี้ ยิ่งใหญ่สักขนาดไหน? พี่น้องทราบไหมว่า ยิ่งใหญ่สักเพียงใด?

….ไม่มีนบีองค์ใด ที่ลงมาในโลกนี้ และไม่ได้พบ ความคิด แนวทาง คำสั่งสอน หรือมาพูดถึงมหาบุรุษผู้นี้..

ทุกนบี ทั้ง 124,000 องค์ ที่ถูกส่งลงมา สำหรับทุกคนนั้น อัลลอฮ์ (ซ.บ) ตรัสว่า ‘ต้องแจ้งประชาชาติ ต้องบอกข่าวดีแก่ประชาชาติว่า..

วันหนึ่ง จะมีมหาบุรุษคนหนึ่งมาปรากฏในโลกนี้

เพื่อมาเติมเต็ม “ความยุติธรรม” หรือ มาเติมเต็ม สันติภาพ ความสุข ความสงบ ตามแต่ละภาษาจะใช้นิยาม

กล่าวคือ ทุกๆศาสดาจะต้องมาบอกข่าวนี้

ดังนั้น เรื่องราวของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จึงถูกพูดมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัม(อ.) จนถึงท่านนบีมูฮำหมัด(ศ็อลฯ)

ถึงกระนั้น สำหรับการแจ้งข่าวดีนี้ โดยผ่านทุกศาสดา เพียงพอหรือไม่?

— ไม่เพียงพอ ยังรวมถึงทุกคัมภีร์ด้วย! ผมไม่ทราบว่า อันที่จริงแล้ว คัมภีร์มีทั้งหมดกี่เล่ม เพียงแต่ชัดเจนว่า ทุกคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาในโลกนี้ พูดถึงการปรากฏตัวของมหาบุรุษผู้นี้

…ทุกศาสดา ทุกคัมภีร์ ทุกศาสนา ทุกชนชาติ!!!..

บางครั้ง เราอาจจะหาหลักฐานได้ไม่เพียงพอ แต่ยืนยันว่า ทุกชนชาติพูดถึงอิมามมะฮ์ดี(อ.)

ไม่มีศาสดาองค์ใด ที่จะไม่บอกการมาของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ซึ่งอันนี้ เรามีฮาดิษของเรายืนยัน…ทุกคนต้องพูดถึงอย่างแน่นอนว่า

วันหนึ่ง โลกนี้จะต้องถูกเติมเต็มด้วยความยุติธรรม

วันหนึ่ง เราจะอยู่โลกนี้อย่างมีความผาสุก

วันหนึ่ง โลกนี้จะไม่มีการกดขี่

วันหนึ่ง มนุษย์จะไม่เบียดเบียนกัน

วันหนึ่ง อย่าว่าแต่มนุษย์เลย แม้แต่สัตว์ก็จะไม่เบียดเบียนกัน

ผมมีหลักฐาน ถึงขั้นที่บอกว่า แม้แต่สิงห์สาราสัตว์ จำพวกที่กินเนื้อสัตว์ ก็จะเป็นมังสวิรัตน์ กล่าวคือ เป็นวันที่เสือกินหญ้า อันเป็นการบรรยายให้เห็นถึงความสงบสุขในวันนั้น

ตรงนี้ ที่บอกว่าทุกๆศาสดา ได้บอกเรื่องราวของท่านอิมามมะฮ์ดี(อ.) เอาไว้ ตามขอบเขตของสติปัญญา หรือ ความเข้าใจได้ของคนในยุคนั้น

ดังนั้น เมื่อบอกว่า ทุกศาสดา พูดถึงเรื่องอิมามมะฮ์ดี (อ.) หมด — นี่คือประการแรก

โดยมีประโยคต่อมา คือ ‘และทุกๆประชาชาติ อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ส่งศาสดาไปแล้ว’ ยืนยันในซูเราะฮฺ อัลนะฮ์ลฺ โองการที่ 36

‎وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا

“และโดยแน่นอน เราได้ส่ง/ ได้เบียะษะฮ์ รอซูล ไปยังทุกๆประชาชาติ” – เป็นการยืนยันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่า ทุกๆประชาชาติ ได้รับศาสดา

หมายความว่าอย่างไร? — เมื่อในฮาดิษบอกว่า ทุกๆนบี พูดเรื่องอิมามมะฮ์ดี [และอัลกุรอานตรัสว่า อัลลอฮ์(ซ.บ) ทรงส่งศาสดาไปยังทุกๆประชาชาติ]

บทสรุป คือ ทุกประชาชาติ รู้เรื่องราวของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) ! นั่นเอง•••

บางส่วนจากการบรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามฯ ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

‎اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم