ถอดรหัส “ต้นแบบเยาวชน” จากสโลแกนเขย่าโลก: เราคือ ประชาชาติของอิมามฮูเซน (อ.) !!

25

ขอแสดงความยินดีไปยังท่านอิมามประจำยุคสมัย อิมามมะฮ์ดี (อ) ผู้มาโปรดโลก และผู้ศรัทธาทุกท่าน เนื่องในวันที่ 11 ชะอฺบาน วันคล้ายวันประสูติ ท่านอะลีอักบัร บุตรชายท่านอิมามฮูเซน (อ.) — วีรชนชะฮีดกัรบาลา จากสายเลือดท่านศาสดามูฮำหมัด (ศ็อลฯ)— และวันเยาวชนแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
_____________

••• เมื่อบรรดาชีอะฮ์ เริ่มเข้าใจ “พิมพ์เขียว” ของการปฏิวัติแห่งกัรบาลา ที่ถูกเขียนขึ้นโดยเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ) จึงก่อให้เกิด คำๆหนึ่งขึ้นมาในโลกนี้

อิมามโคมัยนี (รฎ) เป็นผู้สร้าง..แต่ผู้ที่เปิดเผยความจริง (เกี่ยวกับนัยยะของคำดังกล่าว) คือ ท่านชะฮีดนายพลกอเซ็ม สุไลมานี!…เป็นคำไหน รู้หรือไม่?

ท่านชะฮีดนายพลกอเซ็มสุไลมานี กล่าวว่า..

รู้ไว้ด้วย “เรา คือประชาชาติของอิมามฮูเซน(อ.) !!”

หากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ หมายถึง เรา คือ “อุมมัต”ของอิมามฮูเซน(อ.)” — ที่เป็น “อุมมัติของท่านนบีมูฮำหมัด(ศ็อลฯ)”

คำนี้ บ่งชี้ถึงความเข้าใจ ที่มีไปยัง “พิมพ์เขียว” แห่งกัรบาลาว่า มันหมายความว่าอย่างไร มันแปลว่าอะไร
ซึ่งเราจะสรุปความสั้นๆ ดังนี้

คำว่า “เราคือ ประชาชาติของอิมามฮูเซน (อ.)” ที่ชะฮีดนายพล กอเซ็ม สุไลมานี นายพลผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งบรรดานักต่อสู้ บรรดาฮิซบุลลอฮ์ ถือว่า ท่านคือ “มาลิก อัชตัร” ของท่านอิมามคาเมเนอี ซึ่งถูกทำชะฮีดก่อน — อนึ่ง ท่านมาลิก อัชตัร ก็ถูกทำชะฮีดก่อนท่านอิมามอะลี (อ.) เช่นเดียวกัน

มาลิก อัชตัร แห่งแห่งยุคสมัยกล่าวว่า “เรา คือประชาชาติของอิมามฮูเซน(อ.) !!”

คำถาม เราคือประชาชาติของอิมามฮูเซน(อ.) คือ อะไร?

คำตอบ คือ ในหมู่ชนของเรา มีเยาวชน คนหนุ่ม แบบท่านอะลีอักบัร (อ.) หมายความว่า เรามีเยาวชนที่พร้อมจะตาย พร้อมจะพลีเพื่อศาสนา ไม่ยี่หระ อะไรเลย แม้จะต้องถูกสับ ถูกฟันเป็นชิ้นๆ ก็จงเข้ามา!

ถ้าพูดตามสำนวน จริงๆ ก็คือ “ถ้าแน่จริง ก็ไสม้าเข้ามา” นี่คือ หนึ่งในความหมายว่า เรา คือประชาชาติของอิมามฮูเซน(อ.)

อย่าทำเล่นกับเรานะ เราแกะพิมพ์เขียว ตำราการปฏิวัติแห่งกัรบะลาแล้ว.. เราเข้าใจหมดแล้วว่าอิมามฮูเซน(อ.)ต้องการอะไรจากเรา!

“เรา คือประชาชาติของอิมามฮูเซน(อ.)” หมายความว่าอย่างไร จึงต้องถอดรหัสคำพูดของชะฮีด นายพลให้ได้! •••

บางส่วนจากการบรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามฯ ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم