วิธีรับมือกับ “อารยธรรมตะวันตก” ในฐานะ ความโง่เขลา [ญะฮิลิยะฮ์] แห่งยุคสมัย

14

📝ถอดบทเรียนการบิอฺษัต จากสุนทรพจน์ท่านอิมามซัยยิดอะลี คอเมเนอี เมื่อการต่อสู้กับความโง่เขลา คือ สโลแกนหลักของการแต่งตั้งศาสดาอิสลาม
____________

••• อีกบทเรียนที่สำคัญจากการบิอ์ษัต หรือ การเทิดท่านศาสดามูฮำหมัด (ศ็อลฯ) เป็นศาสดาอย่างเป็นทางการ กล่าวคือ •••

หนึ่งในสโลแกนและจุดยืนที่สำคัญที่สุดของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) คือการเผชิญหน้ากับ ‘ญะฮิลิยะฮ์’ [ความโง่เขลา อวิชชา] ความโง่เขลานี้ ถูกประณามหลายครั้ง ในอัลกุรอาน — ‘ญะฮิลิยะฮ์’ ที่ซึ่งความหมายของมัน ข้าพเจ้าจะอธิบายในภายหลัง— นั้นได้รับการขอดค่อนหลายครั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เช่น…

ในบทอัลมาอีดะห์ พระผู้เป็นเจ้า(ซ.บ) ตรัสว่า: “ข้อตัดสินสมัยญาฮิลีญะฮ์ กระนั้นหรือ ที่พวกเขาแสวงหา และใครเล่าที่จะมีข้อตัดสินดียิ่งกว่าอัลลอฮ์สำหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่น” [5:50] และในบทอัซซาบ พระองค์ตรัสว่า: “อย่าได้โออวดความงาม (ของพวกเธอ) เช่น การอวดความงาม (ของพวกสตรี) แห่งสมัยญะฮิลียะห์ในยุคก่อน” [33:33] ในบทฟัตห์ พระองค์ตรัสว่า: “ขณะที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความหยิ่งยะโสมีขึ้นในจิตใจของพวกเขา ซึ่งเป็นความหยิ่งยะโสในสมัยญะฮิลียะห์…”[48:26]

สิ่งนี้ได้ถูกกล่าวถึงในโองการอื่นๆ ของอัลกุรอานเช่นเดียวกัน แต่ข้าพเจ้าจดจำโองการทั้งสามนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้จดบันทึกไว้ — ดังนี้ ความโง่เขลา เป็นเรื่องที่ถูกประณามในอัลกุรอาน

🔸ความโง่เขลา [ญะฮิลิยะฮ์] ณ ที่นี่เป็นอย่างไร?

ความโง่เขลาในรูปแบบที่กล่าวนี้ ไม่ได้หมายถึงการไม่รู้หนังสือ และความโง่เง่าเท่านั้น แน่นอน การไม่รู้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของมัน แต่มันมีความหมายในมิติที่กว้างกว่านั้น ความประพฤติ และนิสัยใจคอ ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งบางส่วน ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้

ผู้คนในคาบสมุทรอาหรับยุคก่อนอิสลาม เคยประพฤติตนด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อน อาทิ เข่นฆ่า ลักขโมย ข่มขืน ละเมิดสิทธิผู้อื่น เหยียบย่ำผู้อ่อนแอ ลักษณะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาในหมู่ชนชาวคาบสมุทรอาหรับก่อนอิสลาม — สิ่งเหล่านี้ คือ ส่วนประกอบของ ‘ญะฮิลียะห์’

ความลามกอนาจาร และความวุ่นวายสับสนทางเพศ ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม และการหายไปของความสุภาพเรียบร้อย จรรยามารยาทที่ดีงาม ในชีวิตของผู้คน — สิ่งเหล่านี้ มีอยู่ในคาบสมุทรอาหรับก่อนอิสลาม และก่อตัวขึ้นเป็นองค์ประกอบของ ‘ญะฮิลียะห์’ โดยที่การบิอ์ษัตท่านศาสดา(ศ็อลฯ) น้้น เผชิญหน้ากับคุณลักษณะเชิงลบเหล่านี้ทั้งหมด

ประเภทของญะฮิลียะฮฺที่ถูกกล่าวถึงในซูเราะฮฺอัซซาบ – โองการที่กล่าวถึงบรรดาภริยาของท่านนบีผู้บริสุทธิ์ ความว่า: “อย่าได้โออวดความงาม (ของพวกเธอ) เช่น การอวดความงาม (ของพวกสตรี) แห่งสมัยญะฮิลียะห์ในยุคก่อน” [33:33] – เป็นเช่นนี้ ‘ญะฮิลิยะฮ์’ ณ ที่นี่ ครอบคลุมถึงการไม่รู้หนังสือ ความโง่เงา ความโง่เขลา จรรยามารยาทที่ไม่ดี การกดขี่ การเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิของผู้อื่น การเหยียบย่ำผู้อ่อนแอ ความลามกอนาจารทางเพศ และความเสื่อมโทรมด้านจริยธรรม และความวุ่นวายทางศีลธรรม ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของญะฮิลียะฮ์ ท่านนบีผู้บริสุทธิ์(ศ็อลฯ) ได้ต่อสู้กับญะฮิลียะห์

🔸อารยธรรมตะวันตก คือ ความโง่เขลาแห่งยุคสมัย

ประเด็นสำคัญก็คือ ความชั่วร้ายทางศีลธรรมหลายประการที่เคยพบได้ทั่วไปในมักกะฮ์ และคาบสมุทรอาหรับ และที่ท่านศาสดา(ศ็อลฯ)ได้ต่อสู้นั้น มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า “อารยธรรมตะวันตกในยุคปัจจุบัน” ในลักษณะที่เป็นระบบ และจริงจังมากขึ้น และในขอบเขตที่กว้างขึ้นมาก ความชั่วร้ายทางศีลธรรมแบบเดียวกันนี้ มีอยู่ในขอบเขตที่กว้างขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทุกวันนี้ วิถีชีวิตในอารยธรรมตะวันตกวางอยู่บนควาละโมบ และโลภมาก รากฐานของวิถีชีวิตในอารยธรรมตะวันตก คือความโลภ และความละโมบ ทุกวันนี้ พื้นฐานของค่านิยมตะวันตกทั้งหมด คือ ทรัพย์สินเงินทอง ทุกอย่างวัดกันด้วยเงิน รากฐานของค่านิยมตะวันตกทั้งหมดขึ้นอยู่กับเงิน ในปัจจุบันนี้ ศีลธรรม จิตวิญญาณ และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นวัดกันด้วยทรัพย์สินเงินทอง

นโยบายที่มีร่วมกันระหว่างรัฐบาลต่างๆ เคลื่อนไปในทิศทางแห่งการเลือกปฏิบัติ และการทำให้บริษัทและกลุ่มพันธมิตรต่างๆ ขยายใหญ่ขึ้น [ด้วยการสวาปาม] นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ขณะที่วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก็คอยอำนวยความสะดวกแก่การล้างผลาญชีวิตผู้คน บางครั้ง มีคนใช้เงินเพื่อผลิตวัคซีน และยารักษาโรคต่างๆ เพื่อช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมาก และบางครั้ง ก็มีคนที่ใช้มันในทางมิชอบ เพื่อสร้างอาวุธทำลายล้างสูง อาวุธเคมี และปรมาณูที่คร่าชีวิตผู้คนเป็นหลายร้อยเท่า

สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้ว และยังคงอุบัติขึ้นต่อไปในโลก ข้าพเจ้าสามารถอ้างถึงตัวอย่าง เช่น การปล้นสะดมประเทศที่อ่อนแอ ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม ความโกลาหล การรักร่วมเพศ และอื่นๆ ณ วันนี้ ความโกลาหลทางเพศ ที่ผิดแผกสุดโต่งมีอยู่ในโลกนี้

สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในยุคสมัยนั้น และในกาลปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในสมัยนั้น สิ่งเหล่านี้มีขอบเขตจำกัด แต่ในปัจจุบันขอบเขตนั้นมีมาก และมันถูกดำเนินไปในวิธีที่เป็นระบบ

สำหรับรูปแบบต่างๆ ของการทุจริต และความชั่วร้ายเหล่านี้ การอธิบายด้วยตรรกะที่หลอกลวง [เพื่อให้คำอธิบายแก่สิ่งที่ตรงข้ามกับสัจธรรม] ได้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาได้สร้างพื้นฐานทางปัญญาและแหล่งสนับสนุนสำหรับมัน และนำเสนอต่อมนุษยชาติ ดังนั้นความโง่เขลา [ญะฮิลิยะฮ์] สมัยใหม่นี้ จึงมีอยู่ในโลกทุกวันนี้

ด้วยเหตุนี้ หากจะมีผู้ใดเรียกอารยธรรมตะวันตกในปัจจุบันว่าเป็นอวิชชาสมัยใหม่ อย่างที่มีบางคนเคยเรียกไปแล้ว นั่นก็ถือว่าถูกต้อง เพราะมันคือความอวิชชาแบบเดียวกัน เพียงแต่แสดงออกมาในรูปแบบที่ทันสมัย และในวิธีที่ทันสมัย

🔸เราควรทำอย่างไรในการเผชิญหน้ากับความโง่เขลาในปัจจุบัน?

เราควรทบทวนบทเรียนทั้งหลายของการบิอ์ษัต เราควรปฏิบัติต่อความโง่เขลา [ญะฮิลียะห์] ในปัจจุบัน ในลักษณะเดียวกับที่ท่านศาสดา(ศ็อลฯ) ปฏิบัติต่อความโง่เขลา [ญะฮิลียะห์] ในสมัยนั้น

นี่คือความรับผิดชอบของเรา เราควรเสริมสร้างความศรัทธาทางศาสนาเป็นหลัก หน้าที่ที่สำคัญสำหรับเรา และสำหรับทุกคนที่รักมนุษยธรรมทั่วโลก คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศาสนา และพัฒนากลุ่มศรัทธาชน และขบวนการต่อสู้ทั่วโลก ผู้ที่มีแรงจูงใจทางศาสนา ผู้ที่มีศรัทธา ผู้ที่ต่อสู้ และทำงานหนักเพื่อการนี้ กลุ่มเหล่านี้ควรถูกแผ่ขยายออกไป•••

[แปลและเรียบเรียงจาก english.khamenei. ir]
___________

✨ ขอแสดงความยินดียังท่านอิมามประจำยุคสมัย อิมามมะฮ์ดี (อ.) และผู้ศรัทธาทุกท่าน เนื่องในวันอีดมับอัษ อีดแห่งการแต่งตั้งท่านศาสดามูฮำหมัด(ศ็อลฯ) ✨