ประมวลภาพมัจญลิช “อัรบาอีน ฮูซัยนี1444”

13

นิยามอัรบะอีนที่ควรค่าแก่การศึกษา….

อัรบะอีนคือการรวมพลเพื่อการปฏิวัติโลก และไม่มีที่ใดที่จะสามารถมีแรงดึงดูดเท่ากับกัรบะลาอฺและวีรชนและวีรสตรีแห่งกัรบะลาอ์

-ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน ซัยยิดสุไลมาน ฮุซัยนี –