ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามวิเคราะห์สาเหตุ “การเป็นศัตรูของมหาอำนาจผู้อหังการที่มีต่อประชาชาติอิหร่าน”!

20

◇ ความก้าวหน้าของสาธารณรัฐอิสลาม จะทำให้ตรรกะของพวกประชาธิปไตยเสรีนิยมกลายเป็นโมฆะ

◇ ปัญหาหลักของชาติมหาอำนาจที่มีต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คือ หากสาธาณรัฐอิสลามมีความก้าวหน้า เจิดจรัส และปรากฏตัวในโลกอย่างสง่างาม จะทำให้ตรรกะของพวกประชาธิปไตยเสรีนิยมในโลกตะวันตกกลายเป็นโมฆะ

◇ ชาวตะวันตกสามารถปล้นสะดมทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่าสองศตวรรษก็ด้วยตรรกะประชาธิปไตยเสรีนิยม
ในสถานที่หนึ่งจะกล่าวว่า ที่นี้ไม่มีเสรีภาพ ในอีกที่หนึ่งก็จะกล่าวว่า ไม่มีประชาธิปไตย และเข้ามายังประเทศเหล่านี้ภายใต้การสร้างประชาธิปไตย และปล้นสะดมทรัพย์สิน เงินทองและทรัพยากรต่างๆของประเทศเหล่านี้
ยุโรปที่ยากจน ได้กลายเป็นคนมั่งคั่งด้วยค่าใช้จ่ายของประเทศที่ร่ำรวยทั้งหลายเช่นอินเดียและจีน ส่วนอิหร่านไม่ได้ตกอยู่ใต้อาณานิคมโดยตรงของพวกเขา แต่ที่อื่นๆพวกเขาสามารถทำได้

ตัวอย่างที่ชัดเจนและเด่นชัดที่สุดที่อยู่เบื้องหน้าของพวกท่านทั้งหลาย ก็คืออัฟกานิสถาน ซึ่งพวกอเมริกา ด้วยข้ออ้างว่า ไม่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้ทำการโจมตีทางทหาร และก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ แต่หลังจากที่ 20 ปีผ่านไป พวกเหล่านั้นได้ก่ออาชญากรรมและมีการปล้นสะดม รัฐบาลเดียวกันกับที่พวกเหล่านั้นได้กระทําการต่อต้านและเข้ามามีอํานาจ ทั้งพวกเหล่านั้นได้ออกไปจากประเทศนี้ด้วยความน่าอับอายขายหน้าอย่างที่สุด”

ขณะนี้ หากมีรัฐบาลการปกครองหนึ่งและกองกำลังทหารหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้ซึ่งปฏิเสธตรรกะประชาธิปไตยเสรีนิยมและด้วยตรรกะที่แท้จริงได้ให้อัตลักษณ์แก่ประชาชน ให้อัตลักษณ์แก่ผู้คนในประเทศของเขาอย่างแท้จริง อีกทั้งยังทำให้พวกเขามีชีวิตชีวา ทำให้พวกเขาตื่นตัว ทำให้พวกเขาแข็งแกร่ง และยืนหยัดต่อสู้กับประชาธิปไตยเสรีนิยม และทำให้ตรรกะประชาธิปไตยเสรีนิยมเป็นโมฆะ นี่คือสาธารณรัฐอิสลาม

____________

ที่มา: บทความออนไลน์ที่ได้รับการเผยแพร่โดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี