ประมวลภาพมัจญลิชปรมัตถ์แห่งการพลี “สดุดีอาชูรอ” 1444 (ค่ำคืนที่ 10 อาชูรอ)

164
อัลฮัมดุลิลละฮ์ ขอชูโกรในเนียะมัต และเตาฟีกที่เอกองค์อัลลอฮ (ซ.บ) ได้ประทานให้เราทุกคนมีชีวิตที่ยืนยาวจนมาถึงเดือนมุฮัรรอม สุดท้ายชีวิตของพวกเราก็ยืนยาวจนมาถึงค่ำคืนแห่งอาชูรอ ค่ำคืนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสรุปให้ได้ สำหรับทุกคนที่ติดตามกองคาราวานแห่งกัรบาลาอฺ เพื่อที่จะเอาบทสรุปอันนั้น มาเป็นแบบอย่าง และแบบฉบับของการดำเนินชีวิตของเรา เพราะแบบฉบับแบบอย่างที่กัรบาลาอฺในวันอาชูรอนั้น เป็นแบบฉบับสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่ประเสริฐสุด ที่เอกองค์อัลลอฮ (ซ.บ.) ได้เลือกให้กับมวลมนุษยชาติ เหตุผลที่เราต้องฟังมัจญลิชมานับเป็นเวลาหลายๆ ปี ถ้าย้อนหลังไปยังบรรพชนยุคก่อนหน้าเราก็หลายร้อยปี นับเป็นพันปีนั้น จุดประสงค์อันหนึ่งเอกองค์อัลลอฮ(ซ.บ.) ต้องการให้ทุกคนถอดแบบ ถอดพิมพ์เขียวของการปฏิวัตินี้ แหละเมื่อเข้าใจแล้ว ก็ตอบรับเสียงเรียกร้องและเชิญชวน ก็คือเสียงที่เราตะโกนร้องอยู่ทั้งเดือนมุฮัรรอม คือ “ลับบัยกะยะฮูเซน” เข้าใจแล้ว ทำได้แล้ว พร้อมที่จะปฏิบัติแล้ว ที่นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิวัติในครั้งนี้ เพราะหลังจากที่แบบฉบับได้ถูกแสดงหรือถูกสำแดงอย่างสมบูรณ์ที่แผ่นดินกัรบาลาอฺในวันอาชูรอ เสียงเรียกร้องสุดท้ายอย่างเป็นทางการของท่านอิมามฮูแซน(อฺ) คือ ฮันมินนาซิรินยันซุรนี….

 

————–

Photographer by: Muhammadhusain bin shamsuddin

Editer by : Aminilla binti shamsuddin