ประมวลภาพมัจญลิชปรมัตถ์แห่งการพลี “สดุดีอาชูรอ” 1444 (ค่ำคืนที่ 9 ตาชูอา)

154

อัลฮัมดุลิลละฮ์ ขอชูโกรในเนียะมัต และเตาฟีกที่เอกองค์อัลลอฮ (ซ.บ) ได้ประทานให้เราทุกคนมีชีวิตที่ยืนยาวจนมาถึงเดือนมุฮัรรอมอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในค่ำคืนนี้ คืนแห่งตาซูอา คืนแห่งการไว้ทุกข์ไว้อาลัย ให้กับบุคลากร ให้กับกลุ่มชนที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ(ซ.บ)

_______________

Photographer by: Muhammadhusain bin samsudin

Editer by : Aminilla binti samaudin