72 บทเรียนอาชูรอ – บทเรียนที่ 3 “อิสลามอันบริสุทธิ์และจริงแท้ คืออิสลามที่ศัตรูเกรงกลัว”

22

72 บทเรียนอาชูรอ

บทเรียนที่3 ● อิสลามอันบริสุทธิ์และจริงแท้ คืออิสลามที่ศัตรูเกรงกลัว

อิสลามอันบริสุทธิ์ และแท้จริง
คือ อิสลามที่ศัตรูเกรงกลัว ถ้าหากศัตรูไม่เกรงกล้ว จะต้องสงสัยอิสลามที่เรานับถือ

อิมามโคมัยนีรฎ) เคยพูดไว้ประโยคหนึ่ง .. “ถ้าวันไหนอเมริกา
ไม่โกรธ และ ไม่เกลียดเราแล้ว วันนั้นเราจะต้องเริ่มสงสัยในศาสนาของเรา”

ถ้าวันไหนที่อเมริกาดีกับเรา ถ้าวันไหนอเมริกาไม่โกรธและไม่เกลียดเรา เราต้องหันมาพิจารณาว่า…เรานับถือศาสนาอะไรกันแน่
!!!
หากเป็นชีอะฮฺ ที่อิสราเอลไม่โกรธ.
ไม่เกลียด จะต้องสงสัยในความเป็นชีอะฮฺของเรา ชีอะฮฺที่ยาฮูดี
นัสรอนี พอใจ จะต้องสงสัยในความเป็นชีอะฮฺของเรา

ศาสนานี้จะต้องมีศัตรูตลอดไปจนถึงวันกิยามัต อย่างน้อยที่สุดจนถึงวันที่ท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ประสบชัยชนะ ไม่ว่าเราจะอยู่อย่างไร ถ้าอเมริกาไม่โกรธชีอะฮฺ ถ้าอังกฤษไม่โกรธชีอะห์ จะต้องสงสัยในความเป็นชีอะฮฺ
ซึ่ง ข้อเท็จจริงเหล่านี้มีอยู่ในอัลกุรอาน ที่ได้อธิบายอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
อัลกุรอานยืนยัน ว่า
“ชาวยิวและชาวคริสต์นั่น จะไม่ยินดีแก่เจ้า(มุฮัมมัด)เป็นอันขาด จนกว่าเจ้าจะปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขา
(บท อัลบากอเราะฮฺ โองการที่120)

นั่นหมายความว่า ยาฮูดี นัสรอนี ก็คือยิว
อิสราเอล อเมริกา
และตะวันตก จะไม่มีวันพึงพอใจ จนกว่าพวกเจ้าจะตามศาสนาพวกเขา
คำว่า “ตามศาสนาพวกเขา” ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ให้เราไปเป็นยาฮูดี นัสรอนี แต่มันหมายความว่า เรานับถือศาสนาแบบอเมริกา
เราเป็นซีอะฮฺแบบที่อเมริกาต้องการให้เป็น ซึ่งเป็นศาสนาที่มันก็กำลังสร้างขึ้นมา

ด้วยเหตุฉะนี้ศัตรูจะไม่มีวันพึงพอใจ
ศาสนาอันบริสุทธิ์ของ อัลลอฮฺ(ซบ) ศัตรูจะต้องทำสงครามในด้านนี้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราก็จะต้องมีความพร้อมเสมอ และแบบฉบับแห่งการพร้อมที่สมบูรณ์ แบบฉบับแห่งการพร้อม
ที่จะสู้ศึกกับบรรดาศัตรูของศาสนาได้นั้น คือ แบบฉบับแห่ง
กัรบะลาอฺ คือ แบบฉบับของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)…… แบบฉบับ
ของเหล่าบรรดาวีรชน แห่งกัรบาลาอฺ… ด้วยแบบฉบับนี้เท่านั้น และปราศจากแบบฉบับนี้ เราไม่สามารถที่จะประสบชัยชนะเหนือศัตรูได้…….!