สาสน์ฮัจญ์ จาก ผู้นำสูงสุดอิหร่าน

ฮัจญ์ด้วยกับคุณลักษณะทั้งหมดนี้ที่มีอยู่ในตัว ถือเป็นช่วงเวลาและสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการประกาศถึงสถานภาพของประชาชาติอิสลามในประเด็นปัญหาที่สำคัญของโลกมุสลิม

259

“ความปลอดภัย เกียรติยศและความสะดวกสบายของฮุจญาจคือสิ่งที่สาธารณะรัฐอิสลามแห่งอิหร่านต้องการ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ซัยยิดอะลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามเผยในการพบปะกับบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการประกอบพิธีกรรมฮัจญ์ในปีนี้ของชาวอิหร่านว่า ฮัจญ์คือพิธีกรรมทางจิตวิญญานที่ประกอบร่วมกัน เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาและการอรรถาธิบายสถานภาพของประชาชาติอิสลาม และเราจะไม่มีวันลืมโศกนาฏกรรมฮัจญ์ของปี 2015 อย่างเด็ดขาด ท่านตอกย้ำว่า ความต้องการที่จริงจังและถาวรของสาธารณะรัฐอิสลามคือการรักษาความปลอดภัย เกียรติยศ และความสะดวกสบายให้แก่เหล่าผู้แสวงบุญทั้งหมด และความปลอดภัยของการประกอบพิธีกรรมฮัจญ์อยู่ในความรับผิดชอบของประเทศที่ดูแลฮะระมัยน์ทั้งสอง

ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอี ถือว่าพิธีกรรมฮัจญ์เป็นข้อบังคับทางศาสนาที่สำคัญเป็นอย่างมาก และชี้ถึงศักยภาพทางจิตวิญญานของฮัจญ์ว่า : ทุกองค์ประกอบของพิธีกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นการละหมาด การฏอวาฟ การสะเเอและการครองอิฮฺรอม ล้วนมีศักยภาพอย่างประหลาดสำหรับการสานสัมพันธ์ทางจิตวิญญานกับพระผู้เป็นเจ้าที่จำต้องตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสอันนี้

ผู้นำการปฏิวัติแห่งอิสลามยังถือว่าศักยภาพทางสังคมที่ไร้สิ่งใดเหมือนเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่ดีเด่นของพิธีกรรมฮัจญ์ ท่านกล่าวย้ำว่า : ฮัจญ์คือพิธีกรรมที่ฉายให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ความเป็นเอกภาพและอำนาจของประชาชาติอิสลามที่จะถูกประกอบขึ้นด้วยกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เฉพาะ ในทุกปี ณ สถานที่ที่ถูกกำหนดไว้

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประกาศถึงสถานภาพของประชาชาติอิสลาม

ท่านถือว่าการทำความรู้จักกันของเหล่าผู้แสวงบุญที่มาจากชาติต่างๆ การใกล้ชิดกันของหัวใจทั้งหลายและการหยิบยื่นการช่วยเหลือเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของพิธีกรรมฮัจญ์ ท่านเผยว่า : ฮัจญ์ด้วยกับคุณลักษณะทั้งหมดนี้ที่มีอยู่ในตัว ถือเป็นช่วงเวลาและสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการประกาศถึงสถานภาพของประชาชาติอิสลามในประเด็นปัญหาที่สำคัญของโลกมุสลิม

ผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่าหัวข้อการประกาศความเป็นปฏิปักษ์ต่อบรรดาผู้ตั้งภาคี (อัลบะรออะฮ์มินัลมุชริกีน) ที่อิมามโคมัยนีได้เน้นย้ำนั้นคือโอกาสสำหรับการประกาศจุดยืนในประเด็นต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชาติอิสลาม ท่านเสริมว่า : หนึ่งจากประเด็นเหล่านี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมัสยิดอัลอักศอและกรุงเยรูซาเล็มที่วันนี้เนื่องจากความป่าเถื่อนและเลวทรามของรัฐเถื่อนจอมปลอมไซออนิสต์ทำให้ตกเป็นที่สนใจและกล่าวถึงมากกว่าเมื่อก่อน และทำให้หัวใจของประชาชาติอิสลามรำลึกถึงมัสยิดดังกล่าว

อยาตุลลอฮ์คาเมเนอีชี้ประเด็นปาเลสไตน์จะต้องไม่ถูกเพิกเฉยอย่างเด็ดขาด พร้อมย้ำว่าปาเลสไตน์จะต้องเป็นแกนหลักของประเด็นปัญหาโลกอิสลาม จะมีที่ใดดีกว่าบัยตุลลอฮ์อัลฮะรอม มักกะฮฺ มะดีนะฮฺ อะเราะฟาต มัชอัด และท้องทุ่งมินาสำหรับการประกาศอะกีดะฮ์ความเชื่อ และอรรถาธิบายถึงจุดยืนของชาติมุสลิมที่มีต่อปาเลสไตน์และมัสยิดอัลอักศอ ท่านกล่าว

ท่านถือว่าการแทรกแซงและการปรากฎตัวอันชั่วร้ายของสหรัฐอเมริกาในประเทศอิสลาม ภูมิภาคและการสร้างกลุ่มก่อการร้ายตักฟีรีย์เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่ชาติมุสลิมจะต้องแสดงจุดยืนที่มีต่อมันในพิธีกรรมฮัจญ์

” ความชั่วร้ายและต่ำทรามกว่าทั้งหมดของกระบวนการก่อการร้ายคือตัวของสหรัฐฯ เอง “ ท่านกล่าว

ท่านอยาตุลลอฮ์คาเมเนอีได้ชี้ไปยังการตัดสินใจของบรรดาเจ้าหน้าที่สำหรับการส่งฮุจยาจเข้าทำฮัจญ์ พร้อมกล่าวว่า : มีความกังวลต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้ แต่เจ้าหน้าที่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดได้พิจารณาในด้านต่างๆ แล้วนำมาซึ่งการตัดสินใจให้จัดการประกอบพิธีฮัจญ์

ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่า : ความเจ็บปวดในหัวใจของชาวอิหร่านที่เกิดจากเหตุการณ์อันข่มขื่นที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมฮัจญ์เมื่อปี 2015 จะไม่มีวันถูกลืมเลือน ฉะนั้น ความปลอดภัยของฮุจญาจถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก และจำต้องถูกพิทักษ์รักษาไว้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ตอกย้ำเหนือความสำคัญของความสงบและความสะดวกสบายของบรรดาผู้แสวงบุญ โดยกล่าวว่า : แต่ทว่าความหมายของความปลอดภัยมิใช่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

อยาตุลลอฮ์คาเมเนอีถือว่าการให้ความสำคัญของชาติมุสลิมต่อหัวข้อเอกภาพถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน ท่านเผยว่า : ในขณะที่เงินหลายพันล้านดอลลาร์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความแตกแยกและความเป็นศัตรูในหมู่มุสลิม มุสลิมจะต้องระมัดระวังอย่าช่วยเหลือการสร้างความขัดแย้งดังกล่าว เพราะใครคนใดจากประชาชาติอิสลามที่ช่วยเหลือไปยังแผนการณ์ข้างต้น เท่ากับเขามีส่วนร่วมในบาปใหญ่นี้

ผู้นำการปฏิวัติได้สั่งเสียให้บรรดาผู้แสวงบุญชาวอิหร่านให้ความสำคัญไปยัง การละหมาดตอนต้นของเวลาและการละหมาดญะมาอัตในมัสยิดุลฮะรอมและมัสยิดุลนบี การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในฮะรัมทั้งสอง การให้ความสำคัญไปยังอะมั้ลต่างๆ ในวันอะรอฟะฮ์ และการหลีกเลี้ยงการเดินตลาด ท่านเผยว่า : ฮุจญาจผู้มีเกียรติทั้งหลายจะต้องใคร่ครวญและคิดคำนึงถึงการชำระล้างจิตวิญญานของตน และการใช้ประโยชน์จากความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายของพิธีกรรมฮัจญ์มากกว่าหัวข้ออื่นใด เพราะการไปถึงคุณประโยชน์ทางจิตวิญญานของฮัจญ์คือปฐมบทของการไปถึงผลลัพท์ทางสังคมของมัน

ท่านได้ตอกย้ำในตอนท้ายว่า : ทั้งหมดจำต้องระมัดระวัง และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างตั้งใจ เพื่อพิธีฮัจญ์ที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติจะได้ถูกประกอบขึ้น

ก่อนการขึ้นปราศรัยของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ฮุจญะตุลอิสลามกอฏี อัสกัร ตัวแทนวะลียุลฟะกีย์และผู้ดูแลบรรดาผู้แสวงบุญชาวอิหร่านได้ชี้ไปยังเหตุการณ์อันข่มขื่นที่เกิดขึ้นในปี 2015 โดยกล่าวว่า : แม้ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการรายงานถึงบทสรุปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีการจ่ายค่าสินไหม แต่เราก็มิได้วางเฉย ยังคงติดตามประเด็นดังกล่าว

สาธารณะรัฐอิสลามแห่งอิหร่านไม่เคยต้องการที่จะยกเลิกพิธีกรรมฮัจญ์ ท่านกล่าวว่า : ในปีนี้หลังจากการเจรจาและยอมรับเงื่อนไขของสาธารณะรัฐอิสลาม ก็ได้มีการเตรียมการสำหรับการประกอบพิธีกรรมฮัจญ์ และหากเงื่อนไขของเราถูกยอมรับในปีที่ผ่านมา ฮัจญ์ก็คงถูกจัดไปแล้ว.