ยุทธการปลาหมึกยักษ์ สร้างฐานที่มั่นใหม่ “ไอซิส(ISIS) 3”

1233

“ยุทธการปลาหมึกยักษ์ 3”

ยุทธการปลาหมึกยักษ์ได้รับการยืนยันจากสื่อตะวันตกแล้ว

ยูเอสเอ ทูเดย์ เผย : ไอซิสจะสร้างฐานทัพใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะที่ไอซิส ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในประเทศฟิลิปปินส์ เราจำต้องกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้ได้วางโปรแกรมของพวกเขาโดยมีแผนในการปักหลักฐานของตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้น

ยูเอสเอ ทูเดย์ รายงาน ในขณะที่ไอซิส ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในประเทศฟิลิปปินส์ เราจำต้องกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้ได้วางโปรแกรมระยะยาวโดยมีแผนในการปักหลักฐานของตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้น

หนังสือพิมพ์ดังกล่าว เขียนเสริมว่า ฟิลิปปินส์ ในขณะนี้ได้กลายเป็นพื้นที่หลบภัยของไอซิสในภูมิภาคไปแล้ว และยังคงเติบโตและแพร่ขยายอย่างต่อเนื่องและมีการปะทะกันที่ทวีความรุ่นแรงขึ้นระหว่างไอซิสและทหารฟิลิปปินส์ แต่สิ่งที่ชัดเจนคือ ไอซิสมีแผนระยะยาวในภูมิภาคนี้

หนังสือพิมพ์ ดังกล่าว เขียนเสริมว่า จะอย่างไรก็ตาม ด้วยความพ่ายแพ้ของไอซิสในอิรักและซีเรีย สร้างกังวลเกี่ยวกับแผนการก่อการร้ายของกลุ่มไอซิส ที่จะสร้างฐานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ยุทธการปลาหมึกยักษ์ สร้างฐานที่มั่นใหม่ไอซิส(ISIS) 2

ยุทธการปลาหมึกยักษ์ สร้างฐานที่มั่นใหม่ไอซิส(ISIS) 2