‘อิมามโคมัยนี’ บิดาแห่งจิตวิญญาณ (ตอนที่ 2)

84

อิมามโคมัยนี(รฎ)คืออิบรอฮีมแห่งยุคสมัย

แม้จะมีการถกเถียงกันในเชิงวิชาการ ในความหมายฮะดิษดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะอธิบายบิดเบือนหรือให้ข้อจำกัด เช่น บอกว่า เป็นทายาทของความรู้เท่านั้นไม่รวมเรื่องอื่นๆ ซึ่งในตัวฮะดิษไม่ได้ระบุยืนยันว่า เป็นความรู้เพียงประการเดียว แต่ในทัศนะของอาลิมอุลามาอฺอีกกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะในสายชีอะห์อิมามิยะห์ อธิบายว่าเป็นทายาทในทุกๆเรื่อง นั้นหมายความว่า ศาสดามีภารกิจอันใด อุลามาอฺที่เป็นทายาทของบรรดาศาสดา ก็มีภารกิจเช่นนั้นเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย หากในยุคสมัยที่ตนดำรงอยู่สถานการณ์เรียกร้องให้ปฏิบัติภารกิจใด เขาก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติเช่นนั้น เพราะเขาคือ ทายาทของศาสดาอย่างเป็นทางการ

เราจะเห็นได้ว่า ภายหลังจากการปฏิวัติของท่านอิมามโคมัยนี (รฏ) ประสบความสำเร็จ อาลิมอุลามาอฺเรียกท่านว่า “อิบรอฮิมี” หมายถึง ทายาทของท่านนบีอิบรอฮีม ผู้มาปราบเจว็ด ภารกิจของท่าน ก็คือ ภารกิจเดียวกับท่านนบี อิบรอฮีม(อ)

พึงเข้าใจว่า อิมามโคมัยนี(รฎ) ทำการปฏิวัติทุกด้าน ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิวัติสังคมในเชิงการปลดแอกสังคมอิหร่านให้พ้นจากการปกครองของชาห์เท่านั้น ท่านยังได้ทำการปฏิวัติวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์อีกด้วย โดยเฉพาะการทำอิบาดัต เช่น “ ปฏิวัติการทำฮัจญ์ ” ท่านได้เรียกร้องไปสู่การทำฮัจญ์แบบท่านนบีอิบรอฮีม(อ) อย่างแท้จริง ภายหลังจากนั้นจึงถูกเรียกว่า “ฮัจญ์อิบรอฮีมี” เท่ากับท่านได้ทำภารกิจ หน้าที่ของศาสดา องค์หนึ่งนั้นเอง

อาลิมอุลามาอฺบางท่าน กล่าวว่า ท่านคือ “มูซาแห่งยุคสมัย” เพราะท่านมาสามารถโค่นล้มฟิรอูน ณ วันนั้น คือ “ ชาห์ปาเลวี ” ผู้เปรียบเสมือน “ฟิรอูน”แห่งยุคสมัย และยังมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายที่เป็นภารกิจเดียวกับบรรดาศาสดาต่างๆ ดังนั้น คำว่า อุลามาอฺ จึงมีความหมายว่า ทายาทของบรรดาอัมบียาอฺ และเหตุผลหนึ่งที่ท่านศาสดา(ศ็อลฯ) เลือกใช้คำว่า อัมบิยาอฺ ในรูปลักษณะพหูพจน์ ก็เนื่องจากอุลามาอฺคือผู้ที่จะมาทำทุกภารกิจที่บรรดาศาสดาได้ทำไว้

ส่วนมุมมองทางจิตวิญญาณ เราไม่ได้มองท่านในด้านรัฐศาสตร์หรือนักปฏิวัติสังคม การเมืองการปกครอง เพียงด้านเดียว เพราะ ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) มาปฏิวัติเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเรารู้ว่า ท่านเป็นทายาทของบรรดาอัมบิยาอฺ ภารกิจของท่าน บางครั้งผลสำเร็จนั้น จึงสูงกว่า บรรดานบีบางท่าน นอกเหนือจากฮะดิษที่ท่านนบีได้กล่าวว่า “อุลามาอฺ คือ ทายาทของบรรดานบีทั้งหลาย” แล้ว ท่านนบีก็ยังได้กล่าวฮะดิษอีกบทหนึ่ง ที่ยิ่งใหญ่ และมีในสายรายงานซุนนีและชีอะฮ์์ ที่กล่าวว่า

العلما في امتي افضل من الانبيأ بني اسرائيل

ความว่า “อุลามาอฺที่มาจากประชาชาติของฉัน ประเสริฐกว่านบีแห่งบนีอิสรออีล”

ความยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี(รฎ)อยู่ตรงไหน ??

ท่านนบีกล่าวว่า “อุลามาอฺในประชาชาติของฉัน มีความประเสริฐกว่าอัมบียาอฺแห่งบนีอิสรออีล” นั้นหมายความว่า ประชาชาติของฉันในที่นี้ คือ ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ) เท่านั้น ไม่รวมประชาชาติของศาสดาท่านอื่น และความประเสริฐในที่นี้คือ มีความประเสริฐกว่า อัมบียาอฺแห่งบนีอิสรออีล ในภาษาวิชาการ เรียกว่า เป็นความประเสริฐแบบ “มุฏลัก”

หากบรรดากลุ่ม ตักฟีรี รับรู้ คงมีงานให้ทำอีกมากในการต่อต้านสิ่งนี้ เพราะทัศนะที่มาจากความต้อยต่ำทางสติปัญญาและวิชาการนั้น ไม่สามารถจะเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ แต่จำต้องนำเสนอ เพื่อความกระจ่าง

หากเราพินิจพิเคราะห์ คำว่า “ประเสริฐกว่านบีจากบนีอีสรออีล” ประเด็นนี้ นบีที่มาจากบนีอิสรออีลและเป็น “อุลิลอัซมี” นบีจาก บนีอิสรออีลมีเพียงสองท่าน คือ นบีอีซา(อ) และนบีมูซา(อ) ซึ่งตามฮะดิษ ที่ท่านนบีกล่าวว่า ในอุมมัตของฉันนั้น มีอุลามาอฺ ซึ่งมีความประเสริฐกว่า อัมบียาอฺแห่งบนีอิสรออีล ตามหลักเหตุผลแล้ว พยายามจะอธิบายว่า ทำไมอุลามาอฺบางท่านเรียกท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)ว่า อิบรอฮีมแห่งยุคสมัย และมูซาแห่งยุคสมัย เพราะท่านคือผู้มาปราบเจว็ด ท่านคือผู้มาโค่นล้ม ฟิรอูนแห่งยุคสมัย นี่คือ สถานภาพของท่านอิมามโคมัยนี (รฏ)

ทำไม ???
อุลามาอฺบางท่านเรียกท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)ว่า
อิบรอฮีมแห่งยุคสมัย และมูซาแห่งยุคสมัย
เพราะท่านคือ ผู้มาปราบเจว็ด
ท่านคือผู้มาโค่นล้มฟิรอูนแห่งยุคสมัย
นี่คือสถานภาพของท่านอิมามโคมัยนี (รฏ)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปาฐกถา เนื่องในงานสัมมนาวิชาการ วาระครบ 26 ปี การอสัญกรรมของอิมามโคมัยนี (รฎ)

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ติดตามอ่านต่อ ‘อิมามโคมัยนี’ บิดาแห่งจิตวิญญาณ (ตอนจบ)