ซัยหนับ วีรสตรีผู้ผดุงสาส์นแห่งกัรบะลาอฺ (ตอนที่ 1)

1459

อัลฮัมดุลลิลลาฮฺ ขอชูโกรในนิอฺมัตและเตาฟีกต่างๆที่เอกองค์ อัลลอฮฺ(ซบ)ได้ประทานให้กับพวกเราทุกๆคน โดยเฉพาะนิอฺมัตและเตาฟีกในค่ำคืนนี้ที่พระองค์ได้ทรงอนุมัติและอนุญาตให้พวกเราได้กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้เป็นผู้ที่รำลึกถึงบุคลากรผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม ซึ่งบุคลากรในลักษณะนี้นั้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีน้อยเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วในเรื่องราวของศาสนานั้นการรับผิดชอบศาสนาของอัลลอฮฺ และการรับผิดชอบต่อดีน(ศาสนา)ของพระองค์นั้นเป็น หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนโดยไม่ได้แบ่งแยกบุรุษหรือสตรี แต่ถ้าเราดู หน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เราจะพบว่าสตรีนั้นปรากฏน้อยเป็นอย่างมากในการทำหน้าที่บุคลากรอันยิ่งใหญ่ ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของสตรีเช่นกัน

เราจะเห็นได้ว่าในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้น ถึงแม้นว่ามีมนุษย์เป็นพันๆล้านคน ทว่าที่ปรากฏมีสตรีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่ชื่อเสียงและเกียรติประวัติของพวกนางได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนา และบันทึกไว้ในความทรงจำของผู้ศรัทธาตลอดกาล ซึ่งหนึ่งในบรรดาสตรีเหล่านั้นคือ ท่านหญิงซัยหนับ (ซ)

สตรีท่านนี้ในทัศนะของผู้รู้และบรรดาอาเล็มอุลามาอฺและนักประวัติศาสตร์เกือบทั้งหมด สรุปว่า หลังจากท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ อัซซะฮรอ (ซ) วายชนม์แล้ว ไม่มีสตรีใดในโลกใบนี้ที่จะมาเทียบเคียงกับท่านหญิงซัยหนับ (ซ) สตรีผู้หนึ่งผู้ที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และเป็นหุ้นส่วนสำคัญของการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ เพราะท่านคือ หุ้นส่วนถึงขั้นที่ว่า หากขาดสตรีผู้นี้ไป แม้นว่าเรื่องราวแห่งกัรบะลาอฺและอาชูรอจะยิ่งใหญ่และสำคัญสักขนาดไหนก็จะไม่มีวันพบกับความสมบูรณ์ของมันอย่างแน่นอน….!!!

เกียรติภูมิของท่านหญิงซัยหนับ(ซ)

บรรดาอาเล็มอุลามาอฺบางท่านบอกว่าถ้าไม่มีท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ในเรื่องราวแห่งกัรบะลาอฺแล้ว วันนี้ความเข้มข้นของประวัติศาสตร์อันนี้ จะไม่เป็นเช่นนี้ จะไม่มีวันที่จะเร่าร้อนแบบที่เราเห็น จะไม่มีวันที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่างๆที่เราจะได้เห็นอีกต่อไป

“ความยิ่งใหญ่แห่งกัรบะลาอฺไปถึงที่ใด ท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ก็จะไปถึงที่นั่น เกียรติภูมิของกัรบะลาอฺไปถึงที่ใดในโลก เกียรติภูมิของท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ก็จะไปถึงที่นั่นด้วย”

จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ หากไม่รู้จักกัรบะลาอฺที่แท้จริง หากเราไม่เข้าใจและรู้จักบทบาทของท่านหญิงซัยหนับ(ซ) ถ้าเราจะพูดสั้นๆให้เข้าใจคือท่านอิมามฮุเซน(อ)ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อภารกิจอันนี้ และท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจอันนี้เช่นกัน ……!!

กัรบะลาอฺคือภารกิจในการปฏิวัติโลก สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของท่านอบาอับดิลลาฮฺฮิลฮุเซน(อ)นั้น ท่านได้สร้างวีรกรรมเลือดอันนี้เพื่ออะไร ??

คำตอบที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่มีคำตอบใดจะสำคัญไปกว่าคำตอบนี้ ก็คือ ท่านอิมามฮุเซน(อ)สร้างวีรกรรมเลือดอันนี้ขึ้นมาเพื่อการปฏิวัติโลกอัน ยิ่งใหญ่จากลูกหลานท่านสุดท้ายของหญิงฟาฏิมะฮฺ อัซซะฮรอ(ซ)

หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายอีกครั้งหนึ่ง คือ ปราศจากการปฏิวัติที่กัรบะลาอฺ ท่านอิมามมะฮฺดี(อ)ก็ไม่สามารถที่จะปฏิวัติโลกได้…..!!! เพราะการที่จะปฏิวัติโลกให้สำเร็จนั้นต้องมีต้นแบบที่สมบูรณ์และต้นแบบที่เข้มข้น และในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นไม่มีการต่อสู้ใดที่สมบูรณ์และเข้มข้นเท่ากับการต่อสู้ที่กัรบะลาอฺ และส่วนที่สำคัญที่สุดคือครึ่งหนึ่ง ของกัรบะลาอฺนั้นคือบทบาทของสตรี และนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยหนับ(ซ)

มีคำถามอย่างมากมายว่า มีความจำเป็นอันใดหรือ ที่สตรีต้องมีบทบาท ณ แผ่นดินกัรบะลาอฺ หัวหน้าของบรรดาสตรีที่รับบทบาทอันยิ่งใหญ่นี้คือ ท่านหญิงซัยหนับ (ซ) ท่านหญิงซัยหนับมิได้ปรากฏตัวที่กัรบะลาอฺเพราะความจำเป็นและด้วยความบังเอิญ และมิใช่ไปอยู่ ณ แผ่นดินนั้นเพราะความห่วงใยระหว่างพี่กับน้อง ทว่าสถานภาพของท่านหญิงซัยหนับ (ซ)นั้นสูงส่งกว่าสิ่งเหล่านี้

وداع-با-خیمه-ها-در-عاشورا
สองผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ที่กัรบะลาอฺมีสองผู้นำ ผู้นำคนที่หนึ่งคือท่านอบาอับดิลลาฮฺฮิลฮุเซน(อ) ส่วนผู้นำคนที่สองคือท่านหญิงซัยหนับ (ซ) ตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ของท่านหญิงซัยหนับ(ซ)หลังจากการเป็นชะฮีดของท่าน อิมามฮุเซน(อ)นั้นยิ่งใหญ่ถึงขั้นที่อิมามัตของท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน(อ)ต้องหยุดลงก่อน เพราะท่านอิมามฮุเซน(อ)ทรงมอบหมายให้ท่านหญิงซัยหนับ(ซ)ทำหน้าที่แทนท่านอิมามซัยนุล อาบิดีน(อ) กล่าวคือ ณ วันนั้น ท่านหญิง ซัยหนับ (ซ) เป็นนาอิบุลอิมาม (ตัวแทน)ของท่านอิมามซัยนุล อาบิดีน(อ) และเป็นสตรีที่ไปถึงตำแหน่งนี้และตำแหน่งตัวแทนของอิมามมะอฺซูมที่สูงที่สุดในยุคนั้น

หลังจากการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮุเซน(อ)ทุกคนต้องฟังคำสั่งของท่านหญิงซัยหนับ(ซ) แน่นอนตำแหน่งในลักษณะนี้นั้นบรรดามะอฺซูมจะไม่มอบให้กับผู้ใดอย่างง่ายดาย ถ้าไม่มีศักยภาพหรือไม่มีเกียรติภูมิที่เพียงพอ นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวของท่านหญิงซัยหนับ (ซ)

ท่านหญิงซัยหนับ(ซ)มีความผูกพันพิเศษกับท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

เมื่อพูดถึงท่านหญิงซัยหนับ(ซ)เราอย่ามองเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งหรือสตรีผู้หนึ่งที่ทุกข์ระทมในเรื่องราวแห่งกัรบะลาอฺ และสิ่งนั่นเป็นเพียงแค่บทบาทหนึ่งของนางเท่านั้น และบทบาทเหล่านั้นก็มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ แต่เหตุผลที่แท้จริงที่ได้บอกไปแล้วว่า หากการปฏิวัตินี้ขาดบทบาทของสตรีผู้นี้….. การปฏิวัตินี้ก็จะไม่มีความสมบูรณ์ ดังนั้นเกือบทั้งชีวิตของท่านหญิงซัยหนับ (ซ)จึงถูกสร้างมาให้คู่ให้ผูกพันกับการปฏิวัตินี้


777

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปาฐกถา เนื่องในวันคล้าย วันชะฮาดัต ท่านหญิงซัยหนับ(ซ)

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ติดตามอ่านต่อ ซัยหนับวีรสตรี ผู้ผดุงสาส์นแห่งกัรบะลาอฺ (ตอนที่ 2)