จุลสารอินติซอรฺปีที่ 1 ฉบับที่ 11

855

อัลกุดส์ คืออะไรพี่น้องบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคย อัลกุดส์คือชื่อของโดมทองที่เราเห็นเป็นภาพในมัสยิด อัลอักศอ ถ้าเราจะทำความเข้าใจง่ายๆ คือว่า มักกะฮ ตั้งอยู่ที่มัสยิด ฮารอมและในมัสยิดดุลฮารอมนั้น มีอาคารหลังหนึ่งที่เรียกว่า อัล กะอบะฮ ซึ่งเป็นกิบละฮของมวลมุสลิมทั้งโลก ในมุมเดียวกัน บัยตุลมุก็อดดิส หรือที่เรียกในภาษาสากลว่า เยรูซาเล็ม ก็คือเหมือนกับมักกะฮแต่มวลมุสลิมเรียกว่า บัยตุลมุก็อดดิส ในมุก็อดดิสหรือเยรูซาเล็มเป็นที่ตั้งของ มัสยิดุลอักศอ และในมัสยิดดุลอักศอ นั้นมีโดมทองที่เรียกว่า อัลกุดส์ อยู่ ก็เหมือนกับสองสถานที่ ศักดิ์สิทธที่เคียงคู่กับกะอบะฮ หนึ่งคือกะอบะฮ สองคือ อัลกุดส์ นั้นคือความหมายของอัลอกุดส์ คือโดมสีทอง
อัลกุดส์ มีความสำคัญอย่างไรกับมวลมุสลิม อัลกุดส์ เป็นกิบละฮแรกในมุสลิม อัลกุดส์เป็นกิบละฮแรกของอิสลาม ท่านนบีมูฮัมหมัด(ศ) ได้ละหมาดหันหน้าไปยังอัลกุดส์ ในระยะเวลาหนึ่ง หรือหันหน้าไปทางมัสยิดดุลอักศอ ที่บัยตุลมักดิส หรือเยรูซาเล็ม ก่อนที่จะหันกลับมายังกะอบะฮ ความสำคัญอันแรกคือเป็น กิบละฮแรกของมุสลิม
ความสำคัญอันที่สอง อัลกุดส์ เปรียบเสมือนฮารอมของบรรดาศาสดา ฮารอมหรือ อาร่ามในภาษไทยนี้แหละ จริงๆแล้ว อาร่ามก็ผันมาจากคำว่า ฮารอม สถานที่ศักดิ์สิทธเป็นฮารอมของบรรดาอัมบิยาอ์ คือว่ามีบรรดานบีเป็นจำนวนมาก นับได้เป็นพันๆองค์ ที่ฝังอยู่ที่บัยตตุลมักดิส และฝังอยู่ที่ใต้โดมของอัลกุดส์ นี่คือความสำคัญอันที่สอง
ความสำคัญอันที่สาม ที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้เปิดเผยและยืนยัน ก็คือเป็นสถานที่ที่ท่านนบีมูฮัมหมัด(ศ)ขึ้น อิสรออ์เมียะรอจ ซึ่งโองการที่กล่าวไป มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ที่ได้ทำให้เกิดการอิสรออ์เมียะรอจมายังบ่าวของพระองค์ ทำให้นบีนั้นขึ้นสู่ฟากฟ้าในยามค่ำคืน จากมัสยิดุลฮารอม อิลา มัสยิดุลอักศอ
เดินทางไปยังมัสยิดุลอักศอ หลังจากนั้นอัลลอฮ(ซบ)ได้อธิบาย คุณลักษณะของมัสยิดอัลอักศอ หรือว่าอัลกุดส์ ว่า “อัลละซีบาร็อกนาเฮาละฮู”
เป็นมัสยิดที่อัลลอฮ(ซบ)ประทาน บารอกะฮเป็นจำนวนมากไปยังบริเวณเหล่านั้น ดังนั้นจริงๆแล้วบัยตุลมุก็อดดิส หรือกรุงเยรูซาเล็ม นั้นเป็นเมืองศักดิ์สิทธ์ที่ได้รับคำยืนยันจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ที่อัลลอฮ(ซบ)ได้ประทาน บารอกะฮ ลงมายังเมืองนั้นยังมัสยิดอันนั้น
การอิสรออ์เมียะรอจของท่านนบีนั้น มักกะฮ เป็นฐานมุ่งสู่อัลอักศอ แต่อัลอักศอเป็นฐานมุ่งสู่ฟากฟ้า หลังจากอัลกุดส์ นบีก็มุ่งสู่ฟากฟ้าหรือเรียกว่า เมียะรอจ
อิสรออ์เมียะรอจ เป็นคำที่ประกอบขึ้นจากคำสองคำ การเดินทางจากหมัสยิดุลฮารอมไปมัสยิดุลอักศอ นั้นเรียกว่า อิสรออ์ ส่วนการเดินทางจากมัสยิดุลอักศอ ขึ้นสู่ฟากฟ้าเรียกว่า เมียะรอจ หรือว่า อุรุจ คือขึ้นสู่ฟากฟ้า
นั่นคือความสำคัญของอัลกุดส์ ที่มีต่อประชาชาติมุสลิม ที่มีต่อประชาชาติอิสลาม ถึงแม้นว่าความสำคัญต่างเหล่านี้ ถึงแม้นว่า ไม่มี อัลอักศอ คือมัสยิดหลังหนึ่ง รายละเอียดที่เราบอกไปสมมุติไม่มี อย่างน้อยๆคือมัสยิดหลังหนึ่ง เป็นมัสยิดของมวลมุสลิม และมัสยิดหลังนี้ได้ถูกยึด โดยประชาชาติที่เลวที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ ประชาชาติที่ชั่วช้าที่สุดของมวลมนุษยชาติ

 

อ่านต่อในฉบับ