จุลสารอินติซอรฺ ปีที่ 1ฉบับที่ 10

662

ทิพย์โอสถ

คุฏบะฮฺ อีดิลฟิตรี ณ มัสยิด รูฮุลลอฮฺ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
13 ตุลาคม 2550 โดยฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี
ด้วยความเป็นศิริมงคลแห่งวันสำคัญอันยิ่งใหญ่วันนี้ ขอแสดงความยินดีชื่นชมแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน
วันอีด อิดิลฟิตรี เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองสำหรับบุคคลผู้กลับสู่ฟิตเราะฮฺอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยความสำเร็จในการขัดเกลาตนเอง ณ เดือนรอมฎอนอันยิ่งใหญ่ที่ผ่านมา อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงปรารถนาที่จะให้บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ประสพความสำเร็จในการขัดเกลาตัวเองในเดือนนี้ โดยทรงบอกถึงวิธีการขัดเกลาจิตวิญญาณของประชาชาติอิสลาม การขัดเกลาจิตวิญญาณนั้นถือว่าเป็นอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ของประชาชาติอิสลาม ที่พระองค์ทรงยืนยันไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานใน ซูเราะฮฺ อัลอะอฺลา โองการที่ 14 – 19 และซูเราะฮฺ อัชชัมซฺ โองการที่ 1-10 ที่ได้อัญเชิญไว้ในนมาซอีดนี้แล้ว

โลกจะประสพความสันติสุขได้ต่อเมื่อมนุษย์ผู้ขัดเกลาจิตวิญญาณมาปกครองโลก

ในซูเราะฮฺ อัลอะอฺลานั้นอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงบอกว่าผู้ที่ประสพความสำเร็จนั้นคือบุคคลที่ได้ขัดเกลาตนเองอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา เมื่อขัดเกลาตนเองได้แล้วเขาก็จะรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเขาด้วยการนมาซ และดำรงนมาซนั้นตลอดเวลา
ส่วนในซูเราะฮฺอัชชัมซฺนั้นอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงสาบานถึง 11 สาบาน ประกาศให้ยิ่งใหญ่กว่า เพราะก่อนที่พระองค์จะประกาศสาส์นฉบับนี้พระองค์ได้ทรงสาบานถึง 11 ครั้ง คือ
ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และยามสาย
ขอสาบานด้วยดวงจันทร์ที่ได้คล้อยตามหลังดวงอาทิตย์
ขอสาบานด้วยกลางวันที่ได้ปรากฏขึ้น
ขอสาบานด้วยกลางคืนที่ได้ปิดคลุมนำความมืดมิดมา
ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าและเสาที่ค้ำยันเอาไว้
ขอสาบานด้วยการแผ่ขยายออกไป
ขอสาบานด้วยนัฟส์ ด้วยดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่บริสุทธิ์ และด้วยสิ่งที่สร้างความสมดุลให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้น
และด้วยดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่ได้ถูกสร้างความสมดุลแล้ว จะบอกมนุษย์ถึงความชั่ว ความละเมิด และจะเตือนมนุษย์อยู่ตลอดเวลาจงอย่าได้กระทำ แต่จะดลใจมนุษย์ในสิ่งที่ดีงาม

หลังจากจบคำสาบานดังกล่าว อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงประกาศสาส์นของพระองค์ว่า แน่นอนผู้ที่ประสพความสำเร็จนั้นคือผู้ที่ขัดเกลาตนเองเท่านั้น ความอัปยศ…… ความขาดทุน…… และความต้อยต่ำจะประสพแก่บุคคลผู้หมกมุ่นในกิเลสและตัณหา ผู้ที่ไม่ยอมขัดเกลา และผู้ที่สะสมสนิมในตน!!!!!

 

อ่านต่อในฉบับ