จุลสารอินติซอรฺ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7

597

ปรมัตถ์แห่งขันติธรรม

เนื่องในวโรกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ปาถกฐาโดยฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ขอสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณในเนียะมัตและเตาฟีกฺที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกเราทุกคน การที่ได้มีโอกาสพบปะสนทนากันด้วยเป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับพระองค์ และพิเศษสุดในวโรกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ เดือนที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงให้เกียรติกับมัคลูคของพระองค์ โดยทรงเปิดประตูสวรรค์ต้อนรับ
เกียรติยศความเกรียงไกรของเดือนรอมฎอนนั้นประเสริฐพิสุทธิ์เกินจะพรรณนาได้ทั้งหมด แต่ก็ควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ให้มากที่สุด ฮากีกัตที่แท้จริงของเดือนรอมฎอนนั้นมีหะดิษและริวายัตเป็นจำนวนมากบอกว่า ผู้ศรัทธาจะไม่อยากให้เดือนนี้สิ้นสุดและจากเราไป ผู้ศรัทธา นักวิชาการศาสนา และบรรดาเอาลิยาอฺของอัลลอฮ (ซ.บ.) จะต้องหลั่งน้ำตาด้วยความอาดูรอาลัยเมื่อจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาวาลปรากฏขึ้น เพราะเป็นสัญญาณว่าเดือนรอมฎอนได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยที่จริงวันที่ 1 ของเดือนเชาวาลนั้นเป็นวันอีด วันแห่งการเฉลิมฉลองรื่นเริงสนุกสนาน แต่วันเฉลิมฉลองนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ศรัทธาที่เข้าใจถึงเกียรติยศความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนนั้น จะมีความปลื้มปิติไปกับวันเฉลิมฉลองนี้เลย บรรดาเอาลิยาอฺและบรรดาอัมบิยาอฺ ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จึงมีความรักหวงแหนเดือนรอมฎอนนี้เป็นที่สุด
สิ่งแรกที่พวกเราจะต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญของเดือนนี้ นั่นคือ พวกเราต้องรู้ว่าเดือนรอมฎอนไม่ใช่เป็นเดือนที่ถือศีลอดเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่เป็นเดือนที่พวกเราถูกบังคับให้อดข้าวตั้งแต่อรุโณทัยถึงอัสดงเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องราวที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้และมีบางรหัสยะที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้ง เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความสำคัญไปกว่าการอดอาหารในตอนกลางวัน เกียรติยศอันยิ่งใหญ่นี้พวกเราจำนวนมากไม่เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่อลังการของเดือนรอมฎอนอย่างสมบูรณ์แท้จริง

อ่านต่อในฉบับ