ปฏิสัมพันธ์แห่งอุดมการณ์ (บทร้อยกลอง)

488

ปฏิสัมพันธ์แห่งอุดมการณ์

ปฐมบทนิรมิตทิพรังสรรค์ กำเนิดสรรพสิ่งอันมหาศาล
เกิดจักรภพหมื่นแสนจักรวาล เกิดหมู่มารมวลมนุษย์สัตว์และญิน
เกิดแผ่นดินมหรรณพ นภากาศ เกิดแร่ธาตุผลาหารมากมายสิ้น
มวลมนุษย์สุขีในชีวิน ได้อยู่กินสำนึกคุณนูรฺศาสดา
แสงแห่งนูรฺรัศมีรุจีรัตน์ ของนบีมูฮัมหมัด อนรรฆค่า
จึงรังสรรค์สรรพสิ่งดังกล่าวมา เป็นของขวัญผู้ศรัทธาข้าพระองค์
ต้องสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ทรงการุณตั้งศาสดาผู้สูงส่ง
มีบัญชาโองการประทานลง แล้วจึงส่งศาสดามาอธิบาย
ทุกเรื่องราวสั่งสอนใจในมนุษย์ ล้วนพิสุทธิ์คำฝากที่หลากหลาย
ทั้งสอนจิตวิญญาณการครองกาย สุขสบายทั้งโลกนี้ถึงนิรันดร์
อุทาหรณ์คำสอนหนึ่งพึงตระหนัก หนึ่งโองการทำนายทักเอาไว้นั่น
ศาสดาอะฮฺลุลบัยตฺต่างยืนยัน นิลธวัชปรากฏพลัน ณ คูรอซาน
ชาวเปอร์เซียลุกขึ้นสู้ทรราช ยึดอำนาจตั้งระบอบใหม่ในอิหร่าน
หลังขจัดการกดขี่ที่ยาวนาน จึงประกาศอุดมการณ์แห่งอิสลาม
ตรงดั่งที่ศาสดาพยากรณ์ เมื่อธงดำปลิวว่อนอะร้าอร่าม
ผู้ศรัทธาทุกประเทศทั่วเขตคาม จงไปตามนิลธวัชนั้นในทันที
วิ่งไม่ได้พวกเจ้าจงเดินไป เดินไม่ไหวก็จงคลานให้ถึงที่
จึงได้ชื่อมีความรักความภักดี ที่พร้อมพลีเพื่อศาสดาไม่เสียดาย
เพราะที่นั่นเขาพิทักษ์รักษ์ศาสนา ผู้ศรัทธารีบไปเถิดก่อนจะสาย
เพราะการพลีที่ยิ่งใหญ่ถึงต้องตาย ก็ไว้ลายรักเทิดทูลท่านศาสดา
ต้องร่วมรบร่วมยืนหยัดร่วมต่อสู้ รบเคียงคู่ท่านโคมัยนีที่หาญกล้า
ประกาศจิตจำนงในเจตนา จะรักษาอิสลามยิ่งชีวิต
ปฏิวัติครั้งนี้มีนัยยะ ทำตามพระบัญชาทรงลิขิต
ประชาชาติอิสลามจงได้คิด ภารกิจครั้งนี้มีเดิมพัน
ผู้ร่วมรบเป็นกำลังการปฏิวัติ ทุกคนล้วนถูกจัดถูกคัดสรร
ได้รับใช้อะฮฺลุลบัยตฺไปชั่วกัลป์ มีสวรรค์รองรับกับทุกคน
ทูลขอพรให้ผู้ร่วมอุดมการณ์ ปฏิสัมพันธ์กันยาวนานยิ่งใหญ่ล้น
ศาสดาเหล่าลูกหลานบันดาลดล มีความสุขไปจนชั่วกัปกัลป์
(กษิรธารา ร้อยกรอง)

shiadesigns_black_flag2