ปฏิสัมพันธ์แห่งอุดมการณ์ (ตอนจบ)

332

บรรดานักปราชญ์ชั้นสูงต่างยืนยันในคำกล่าวของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)อย่างไม่มีข้อสงสัย จากนั้นศาสนาอิสลามตามแนวทางสายธาร อะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ก็ถูกบัญญัติลงในรัฐธรรมนูญว่า อิหร่านมีศาสนาอิสลามนิกาย อิมาม 12 เป็นศาสนาประจำชาติ กฎหมายต่างๆที่ถูกบัญญัติเอาไว้รองรับการปกครองก็ตรงกับแนวความคิดทางนำของบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) จนกระทั่งถึงวาระที่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ได้กลับคืนสู่พระเมตตาของพระองค์ ประชาชาติต่างอยากทราบว่าเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องแรกในพินัยกรรมของท่านนั้น คือ อะไร???

ปรากฏว่าคำแรกที่อิมามโคมัยนี(รฎ) ได้เขียนต่อจาก “ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ(ซบ) พระผู้ทรงกรุณาปรานีเมตตานิรันดร์”

ก็คือ انی تارک فيکم الثقلين ในพินัยกรรมของท่านได้สั่งเสียคำเดียวกันกับพินัยกรรมของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซล) คือให้มวลประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชาติอิหร่านจงยึดมั่นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และ บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) และได้กล่าวต่อไปอีกว่า เราภูมิใจที่เรามีอิมามอะลี(อ) เป็นทางนำ…. เราภูมิใจที่มีแบบฉบับสตรีอย่างท่านหญิงฟาติมะฮฺ(อ)….. และเราภูมิใจที่มีวิชาการจากองค์ความรู้ที่ท่านอิมามญะอฺฟัรฺ(อ) จากอิมามบากิรฺ (อ) และลูกหลานมะอฺศูมีน ……..

จากหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่าการปฏิวัติอิสลามที่ท่านศาสดาเคยกล่าวถึงนั้น ก็คือการปฏิวัติอิสลามตามแนวทางแห่ง อะฮฺลุลบัยตฺ(อ) การปฏิวัติที่มุสลิมเสียสละชีวิตเป็นพลีในครั้งนี้จำนวนเกือบๆ ล้านคนนั้น ก็เพื่อเชิดชูหลักการอิสลามตามแนวทางแห่งอะฮฺลุลบัยตฺนั่นเอง

11214

” การปฏิวัติอิสลามอันรุ่งโรจน์แห่งอิหร่านทำให้พี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนร้อยล้านคน ได้รู้จักอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) มากขึ้น……. ทำให้รู้จักพี่น้องชีอะฮฺ ตามสายธารอะฮฺลุลบัยตฺมากขึ้น…… ทำให้ประชากรชีอะฮฺเพิ่มขึ้น…….. ทำให้รู้จักบริบทแห่งความวิปโยคโศกเศร้ารันทดจนต้องหลั่งน้ำตาแทบเป็นสายเลือดมากขึ้น…….. เพียงพอหรือยังกับบริบทรหัสยะแห่งนิลธวัช “

เคยมีคำสัมภาษณ์ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ว่า ความสำเร็จในการปฏิวัติครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด??? ท่านตอบว่า ความสำเร็จของเรามาจาก ท่านอิมามฮูเซ็น บินอะลี(อ)…… ความสำเร็จของเรามาจากสตรีอย่างท่านหญิงซัยหนับ(อ)……. รวมความว่าความสำเร็จทั้งมวลของการปฏิวัตินั้น ขอสดุดีบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) จวบวาระสุดท้ายแห่งชีวิต พินัยกรรมของท่านก็ยังยืนในบริบทนี้!!!!

eaf37093a61ec3a1fdd96849da1b7fdb

ทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งก็ได้เดินตามแนวทางที่ท่านวางไว้เป็นทางนำ ท่านอิมาม คาเมเนอี ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าฝูงชนจำนวนแสนๆคน ก็ร่ำร้องเรียกหาการปรากฏตัวของอิมามมะฮฺดี (อ) ผู้ถูกรอคอยและคอยรอ หลายครั้งที่ท่านกล่าวสุนทรพจน์ท่านได้วิงวอนเรียกหาอิมามมะฮฺดี(อ) ให้มารับส่งการปฏิวัติอิสลาม อันรุ่งโรจน์นี้กลับไปเพื่อการปฏิวัติโลกของท่าน ชี้ให้เห็นว่าปฐมบทของการปฏิวัติที่แท้จริงนั้นก็คือการปฏิวัติที่มีท่านอิมามมะฮฺดี(อ) เป็นผู้นำ เพียงแต่เป็นการปฏิวัติแห่งตัวแทนของท่านเป็นผู้นำเท่านั้นเอง………

จากฮะดิษดาวลูกไก่ ที่กล่าวถึงความประเสริฐของชาวเปอร์เซีย ตีวงให้แคบลงไปอีก ก็คือชาวเปอร์เซียที่ร่วมกันปฏิวัติอิสลามอันรุ่งโรจน์โดยการเชิญนิลธวัช คือ รหัสยะของ อะฮฺลุลบัยตฺ(อ) เป็นชาวเปอร์เซีย ในยุคนี้หาใช่ยุคอื่นไม่ และผู้นำการปฏิวัติก็คือผู้แทนอันชอบธรรมของ อิมามมะฮฺดี(อ)

ดังนั้นที่พวกเราต้องให้สัตยาบันในการปฏิวัติครั้งนี้ถือเป็นภารกิจหน้าที่ตามหลักการของศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ การปฏิวัติที่มีนิลธวัชเป็นสัญลักษณ์โดยรหัสยะ หากปฏิเสธไม่ยอมรับยอมจำนนเท่ากับเป็นการปฏิเสธถึงขั้นหลุดพ้นจากศาสนาได้(ตกมุรฺตัด) เพราะการปฏิเสธการปฏิวัติอิสลามอันรุ่งโรจน์แห่งอิหร่านก็เท่ากับปฏิเสธวจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซล) ที่ได้กล่าวล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ว่า “รัฐบาลของพวกเรา(อะฮฺลุลบัยตฺ) อยู่ในรัฐบาลของพวกเขา” (การปฏิวัติอิสลาม อันรุ่งโรจน์แห่งอิหร่าน) ดังนั้นการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์นี้ท่านหญิงฟาติมะฮฺ(อ) ก็ได้ยอมรับไว้ล่วงหน้า ตรงตามสุนทรพจน์ของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ที่ได้กล่าวย้ำเตือนมาตลอด

232718_606

ประชาชาติมุสลิมจึงต้องให้การยอมรับให้สัตยาบันโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมตัวส่งมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ไปสู่การปฏิวัติโลกของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ผู้คอยรอและรอคอย จวบจนนิรันดร์

………………………………………………………………………………………………………………………….

ถอดความและร้อยเรียงอักษร
กษิรธารา

555

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปาฐกถา เนื่องในวันคล้าย “ครบรอบ 36 ปี แห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน”

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..