ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เชิญชวนอุมมัตอิสลามสู่ “อุมมาเตาวาฮิดะห์”

435

ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เชิญชวนอุมมัตอิสลามสู่ “อุมมาเตาวาฮิดะห์” และได้ชี้ให้เห็นแผนการร้ายของศัตรูที่อยู่เบื้องหลังการสร้างความแตกแยกในอุมมัตอิสลาม

………………………………………………………………………………………………………………………

555