จุลสารอินติซอรฺ ปีที่1 ฉบับที่ 4

702

“ประตูแห่งปรารถนา”
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันชะฮาดัตท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.)
บรรยายโดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี
โลกความรู้ทางวิชาการแห่งอิสลามอันบริสุทธิ์นั้น ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถเรียนรู้ได้เองโดยไม่ผ่าน องค์ความรู้จากอัลกุรอาน โดยการอรรถาธิบายและเผยแพร่จากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) อันเป็น ศาสนทูตของพระองค์และความรู้บางประการจากบรรดาอะอิมมะฮฺของท่าน อัลอิสลามที่ถูกเผยแพร่โดยท่านศาสนฑูตและอะอิมมะฮฺของท่านจึงมั่นใจได้เต็มเปี่ยมว่า นั่นคืออัลอิสลามอันบริสุทธิ์ถูกต้องอย่างแท้จริง
นักปราชญ์ทางศาสนาอิสลามหลายท่าน เจ้าสำนักความคิดหลายมัศฮับล้วนแล้วแต่เป็นสานุศิษย์ของบรรดาอิมามะฮฺทั้งสิ้น ดังเช่น
มีริวายะฮฺรายงานในเสี้ยวหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์อิสลาม อิมามฮานาฟีเจ้าของสำนักคิดฮานาฟี (มัศฮับ) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของสำนักคิด (มัศฮับ) ใหญ่ของอิสลาม ได้เคยศึกษาหลักการอิสลามกับท่าน อิมามญะอฺฟัร (อ.) เป็นเวลาสองปี อิมามฮานาฟีบอกว่า “ถ้าไม่มีสองปีนั้น นุอฺมาน (ชื่อของท่านอิมาม ฮานาฟี) ต้องพินาศแน่นอน” เป็นสองปีแห่งความภาคภูมิใจ…. ความศรัทธา…. และความเทิดทูน ในฐานะของความเป็นครู กอปรกับเป็นวงศ์วานแห่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) จึงทำให้สานสัมพันธ์ระหว่าง พี่น้องอะฮฺลิสซุนนะฮฺกับบรรดาวงศ์วานแห่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นสายธารที่หล่อหลอมความรัก ความเมตตาการุณให้เกิดขึ้นแก่มวลมุสลิมทั้งผองโดยทั่วกัน
ท่านอิมามมูซา กาซิม (อ.) ถือว่าเป็นประตูไปสู่การทูลขอดุอาอฺจากพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตั้งแต่ครั้งท่านดำรงชีวิตจนไปสู่ความเมตตาของพระองค์ สุสานของท่านจึงเป็นสถานที่ที่พี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาไปเยี่ยมคาราวะอย่างเนืองแน่นในวันชะฮาดัตของท่าน เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้กระบวนการทำลายล้างอิสลามอันบริสุทธิ์ต้องหาทางกำจัดความเชื่อมั่นศรัทธานี้ให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการชั่วร้ายวะฮาบี
ในบรรดาวงศ์วานท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) จะอยู่ในช่วงศตวรรษที่สองถึงศตวรรษที่สามแห่ง ฮ.ศ. จะมีอิมามอาลี (อ.) อิมามฮะซัน (อ.) และอิมามฮุเซน (อ.) อยู่ในศตวรรษต้นๆ ส่วนอิมามซัยนัล อาบิดีน (อ.) อิมามบากิรฺ (อ.) และอิมามญะอฺฟัรฺ (อ.) ก็ยังอยู่ในช่วงศตวรรษที่หนึ่ง อิมามมูซา กาซิม (อ.) จะอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่สอง ส่วนท่านอิมามมะฮฺดี (อ.) ก่อนการเร้นกายนั้นจะอยู่ในช่วง ฮ.ศ.255 -256 เป็นการย่างเข้าสู่ศตวรรษที่สาม ท่านเหล่านี้ต่างหาก คือ ผู้สืบทอดศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
สาละฟุศฺ ศอลิฮฺที่แท้จริง
คำว่าผู้สืบทอดศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ (สลัฟ) มีการพูดถึงคำว่าสลัฟกันอย่างเอิกเกริกในตอนนี้วะฮาบีเปลี่ยนนามสกุลใหม่ เพราะนามสกุลเดิมของวะฮาบีมุฮัมมัด อิบนิ อับดุลวาฮาบ นั้นส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่วทั้งประชาชาติอิสลาม จึงต้องเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นสลัฟ