จุลสาร อินติซอรฺ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

674

“บาศีรัต”

สัทธาแห่งสายธารฯ
บิสมิลลาฮฺ ฮิรฺเราะฮฺมา นิรฺรอฮีม
อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ขอชูกูรฺในเนียะมัตและเตาฟีกต่างๆ ที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ได้ทรงประทานให้กับพวกเราทุกๆ คนในวันนี้ โอกาสนี้จะได้สานต่อบทเรียนของอิสลาม เพื่อจะทำความเข้าใจในเรื่องอะกีดะฮฺ และความศรัทธาของเราให้ถูกต้องสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิถีชีวิตของเราให้ถูกต้องตามหลักการอิสลาม
หัวข้ออย่างเป็นทางการในบทเรียน ณ ฮุซัยนียะฮฺ อัลมะฮฺดี แห่งปัตตานีมหานคร คือ มะฮฺดาวียะฮฺ เนื้อหาจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านอิมามมะฮฺดี (อ.) บทเรียนโดยตรงเราจะต้องเรียงลำดับทำความเข้าใจเรื่องราวของท่านอิมามมะฮฺดี (อ.) ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานภาพของบุคคลที่จะเป็นอิมาม จากนั้นจึงพัฒนาความเข้าใจไปสู่การมีมะอฺรีฟัตอย่างลึกซึ้งเป็นลำดับต่อไป
เมื่อเรามีมะอฺรีฟัตในสถานภาพของอิมามัต ก็จะเข้าสู่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอิมามมะฮฺดี (อ.) โดยตรง และต้องระลึกไว้เสมอว่าเรื่องราวใดบ้างของท่านอิมามมะฮฺดี (อ.) ที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด….
พวกเราทุกคนที่เป็นอุมมัตของท่านอิมามมะฮฺดี (อ.) ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องมีความเข้าใจหรือมีมะอฺรีฟัตให้ถูกต้องสมบูรณ์
ผู้รอคอยท่านอิมามมะฮ์ดี(อ)ต้องมีบาศีรัต
สถานการณ์ของโลกในวันนี้มีหลายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนของเราอันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจกับท่านอิมามมะฮฺดี (อ.) แม้จะเป็นเรื่องเดิมแต่มีหลายเรื่องราวที่ควรจะทำความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง มิเช่นนั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสได้รู้จักเรื่องราวของท่านเพราะท่านอาจจะปรากฏตัวเสียก่อนแล้วก็ได้

อ่านต่อในฉบับ