สาส์นไว้อาลัยของอิมามคอเมเนอี ต่อการอสัญกรรมของท่านรัฟซันญานี

298

ท่านอยาตุลลอฮฺ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของมิตรสหายที่เก่าแก่ เพื่อนร่วมงานและนักรบแห่งยุคสมัยขบวนการต่อสู้การปฏิวัติอิสลาม ท่านฮุจญตุลอิสลามวันมุสลีมีน อะกอ ฮัจญี เชค อัคบาร์ ฮาชีมี รัฟซันญานี

ใจความของสาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมีดังนี้

‎بسم الله الرحمن الرحیم

‎انا لله و انا الیه راجعون

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งหลังจากที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของท่านฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน อะกอ ฮัจญี เชค อัคบาร์ ฮาชีมี รัฟซันญานี ผู้เป็นมิตรสหายที่เก่าแก่ เพื่อนร่วมงานและนักรบที่เคียงบ่าเคียงไหล่แห่งยุคสมัยในขบวนการต่อสู้ของการปฏิวัติอิสลาม และผู้ที่ได้ร่วมงานกันอย่างยาวนานในพันธะกิจที่มีต่อสาธารณรัฐอิสลาม การเสียชีวิตของท่านในฐานะที่เป็นมิตรสหาย ผู้ร่วมต่อสู้และร่วมเป็นสหายแห่งรักตลอดระยะเวลาห้าสิบเก้าปีได้จบสิ้นลง อันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ตลอดระยะเวลานับทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์ อุปสรรค์และความยากลำบากต่างๆด้วยกัน เราทั้งสองมีอุดมการณ์และมีความร่วมมือกันตลอดห้วงระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้เราอยู่ร่วมกันบนเส้นทางแห่งความเพียรพยายามและความอดทน ในการเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาและภัยอันตรายต่างๆที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความเฉลียวฉลาดและความเป็นมิตรสหายที่หาเทียบมิได้ของท่านนั้น ได้กลายเป็นที่พักพิงแห่งความสงบมั่นต่อบุคคลทั้งหลายที่ได้ร่วมงานกับท่าน โดยเฉพาะสำหรับข้าพเจ้า

ความแตกต่างทางความคิดและการวินิจฉัยต่างๆในห้วงเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ ไม่เคยทำให้สายใยแห่งมิตรภาพระหว่างเรา ที่เริ่มต้น ณ บัยนัลฮะรอมัยน์กัรบาลาอ์อันศักดิ์สิทธิ์ต้องยุติลง เสียงกระซิบกระซากจากผู้คนที่คอยปลุกปั่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงที่คอยฉวยโอกาสจากความแตกต่างทางความคิดนั้น ก็ไม่อาจทำให้ความรักส่วนตัวที่ลึกซึ้งข้าพเจ้าผู้ต่ำต้อยต่อท่านต้องจางหายและยุติลงได้ ท่านคือแบบอย่างที่หาเปรียบมิได้จากบรรดานักต่อสู้รุ่นแรกในการเป็นปฏิปักษ์ต่อชาห์ปาห์ลาวีย์ ท่านสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการที่ได้เผชิญบนเส้นทางอันเปี่ยมด้วยภัยอันตรายได้อย่างภาคภูมิใจ ถูกคุมขังในเรือนจำนานหลายปี อดทนต่อการถูกทารุณกรรมจากเหล่าสาวัก(ตำรวจลับ) ชาห์ปาห์ลาวีย์ และยืนหยัดต่อสู้อย่างมั่นคงในการเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเหล่านี้

หลังจากนั้น ได้เข้ามารับหน้าที่สำคัญในการปกป้องรัฐช่วงสงครามศักดิ์สิทธิ์ รับตำแหน่งเป็นประธานสภาอิสลาม และสภาผู้ชำนาญการและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นกล้าอันจรัสเเสงบนวิถีชีวิตที่ได้ผ่านอุปสรรค์และปัญหาของนักต่อสู้ในตำนานท่านนี้

ด้วยการสูญเสียรัฟซันญานี ข้าพเจ้าไม่สามารถหาผู้ใดที่จะมีบุคลิกภาพเฉกเช่นท่านได้ ที่ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน และในห้วงเวลาอันยาวนานทำให้หวนรำลึกช่วงเวลาที่เราทั้งสองผ่านพ้นอุปสรรค์ปัญหาในยุคสำคัญของประวัติศาสตร์

บัดนี้ นักต่อสู้อาวุโสท่านนี้ ได้หวนคืนกลับสู่การตัดสินของพระผู้อภิบาล ที่เปี่ยมล้นจากผลงานแห่งความเพียรพยายามและคุณูปการต่างๆอย่างมากมาย และมันคือบั้นปลายชีวิตของเจ้าหน้าที่และทุกคนที่จะต้องหวนกลับ

ข้าพเจ้าขอวิงวอนจากเบื้องลึกของดวงจิต ให้ท่านได้รับการอภัยโทษ ความเมตตาและความรอฮ์มัตจากพระผู้อภิบาล และขอแสดงความเสียใจต่อภริยาที่มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติพี่น้องและครอบครัวของท่าน

 

ขอพระองค์โปรดอภัยโทษให้กับเราและท่านด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

9 มกราคม 2560

ที่มา : http://www.leader.ir/

33