โอวาทวันนี้ 31/12/2559

876

“ผู้นำแห่งพระเจ้าที่แท้จริง…. จะเชิญชวนมนุษยชาติให้เชื่อมั่นในพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใด”

 

33