โอวาทวันนี้ 29/12/2559

765

ชะฮีด แห่งแนวทางเอกภาพซุนนีและชีอะฮ์

ท่านเชคมูฮัมหมัด ซาอีด รอมาฎอน อัลบูฏี อุลามาระดับโลกของอาชาอีเราะห์ หลังจากเกิดเหตุในซีเรียท่านได้คัดค้านการลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลของฝ่ายกบฏและการสร้างความแตกแยกระหว่างชีอะห์และซุนนี

หลังจากที่ท่านได้แสดงทัศนะดังกล่าว กลุ่มวาฮาบีตักฟีรีก็ได้ลอบสังหารท่านด้วยการระเบิดพลีชีพ

และคลิปนี้เป็นต้นเหตุของการถูกลอบสังหารในมัสยิดในซีเรียในขณะทีกำลังเทศนาธรรมพร้อมกับประชาชนผู้บริสุทธิ์อีก60 ชีวิตในมัสยิด

33