ชีอะฮ์อังกฤษ ซุนนีอเมริกา คือสองคมของกรรไกรเล่มเดียวกัน

368

โอวาทบางตอนของท่านผู้นำสูงสุดในการประชุมสัปดาห์เอกภาพ ระหว่าง ชีอะห์-ซุนนี ชี้ให้เห็นภัยของชาติตะวันตกที่มีต่ออิสลาม

” ชีอะฮ์อังกฤษ ซุนนีอเมริกา

คือสองคมของกรรไกรเล่มเดียวกัน “

เป็นที่ประจักษ์ว่า นโยบายของอังกฤษอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยกแล้วปกครอง

ปกครองด้วยอานิสงค์ของการแบ่งแยก นี่คือนโยบายเดิมๆของพวกเขา

ซึ่งในวันนี้มหาอำนาจโลก และมหาอำนาจด้านวัตถุมีอยู่ในมือ

เจ้าหน้าที่อังกฤษกล่าวว่า อิหร่านคือภัยคุกคามในภูมิภาค ซึ่งเป็นคำพูดที่ไร้ยางอายที่สุด

สำหรับบุคคลที่ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งที่มาขอภัยคุกคาม ความชั่วร้าย อันตรายและความทุกข์ยากในภูมิภาค

กล่าวหาอิหร่านที่ถูกกดขี่ และมีเกียรติ ว่าเป็นภัยคุกคามของภูมิภาค

นี่คือสาส์นของความปรารถนาแห่งการสร้างความขัดแย้ง และความปรารถนาแห่งชาตานมารร้าย

…ท่านอายะตุลลอฮฺ คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน

 

สถานที่ประชุม “เอกภาพอิสลาม” ครั้งที่ 30 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

15 ธันวาคม 2559