โอวาทวันนี้ 19/12/2559

373

โอวาทบางตอนของท่านผู้นำสูงสุดในการประชุมสัปดาห์เอกภาพ ระหว่าง ชีอะห์-ซุนนี ชี้ให้เห็นภัยของชาติตะวันตกที่มีต่ออิสลาม

“ชีอะห์อังกฤษก็เหมือนกับซุนนีอเมริกา ทั้งสองเหมือนกัน

และทั้งสองเหมือนดาบสองคมที่พยายามห้ำหั่นให้เกิดการเข่นฆ่าในหมู่พี่น้องมุสลิม”

นี่คือสาส์นของความปรารถนาแห่งการสร้างความขัดแย้ง และความปรารถนาแห่งชาตานมารร้าย

…ท่านอายะตุลลอฮฺ คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม