จุลสาร อินติซอรฺ ปีที่1ฉบับที่1

792

โลกหลังความตาย

อัลฮัมดุลิลละฮฺ ขอขอบคุณยังเอกองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) ที่ทรงประทานเตาฟีกให้กับพวกเราทุกท่าน

โดยเฉพาะเตาฟีกในค่ำคืนนี้ เตาฟีกที่ทำให้พวกเรานั้นได้สวมวิญญาณในการร่วมรำลึก อันเป็นการรำลึกที่จะนำมนุษย์ผู้ศรัทธาไปสู่ความเข้าใจในศาสนา… ความเข้าใจในอุดมการณ์ของศาสนา… ความเข้าใจในเป้าหมายของศาสนา… และนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตของเรา เพราะสิ่งนี้คือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของการรำลึก และนี่คือเป้าหมายที่เราได้เสียสละเวลาในการเดินทาง เสียสละเงินทองต่างๆ เพื่อทำให้เกิดมัจลิสนี้

ดังนั้นเมื่อพวกเราได้มาร่วมมัจลิสแล้ว หากไม่ได้รับเป้าหมายที่แท้จริง หรือไม่ได้ไตร่ตรองเป้าหมายต่างๆ มาปรับปรุงวิถีชีวิตของเราแล้ว การจัดมัจลิสและความเหน็ดเหนื่อยต่างๆ ก็จะมิเกิดประโยชน์อันใด และบางครั้งก็อาจจะเป็นโทษแก่พวกเราก็เป็นได้

“อัรบะอีน” คือการรำลึก 40 วันแห่งอิสลามที่จัดขึ้นครั้งแรกและจัดขึ้นในเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านอิมามฮุเซน (อ) ซึ่งก่อนหน้านี้มีบุคคลมากมายได้เสียชีวิต…มีคนดีมากมายได้จากโลกนี้ไป ทั้งบรรดาศาสดาและเอาลิยาอ์ของอัลลอฮฺ (ซบ.) แต่เราจะไม่พบว่า มี “อัรบะอีน” หรือการจัดรำลึก 40 วันของบุคคลเหล่านั้นเลย แม้กระทั่งการจากไปของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ก็ตาม??

อ่านต่อในฉบับ

โลกหลังความตาย (ตอนที่1)