โอวาทวันนี้ 24/11/2559

128

النار جند من جند الله
ไฟคือกองทัพหนึ่งของอัลลอฮ์

“และจงอย่าได้คิดว่า อัลลอฮ ทรงเมินเฉยกับการกระทำของบรรดาผู้อธรรม แต่พระะองค์ทรงประวิงเวลา(การลงโทษ)พวกเขาเพื่อไปยังวันหนึ่งที่ทุกสายตาจะแยกแยะได้อย่างชัดเจน ” (อิบรอฮีม:42)

ณ.เวลานี้คลังก็าซแห่งเมืองไฮได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร

….. Saiyidsulaiman Husaini