4 บทเรียน จากวิถีชีวิตแห่งมหาสมุทรสุดลึกล้ำของอิมามอะลี (อ.) ในคำอธิบายของอิมามคอเมเนอี

4

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้รับการกล่าวถึง เกี่ยวกับท่านอมีรุลมุอฺมีนีน อิมามอะลี(อ.) ประมุขแห่งบรรดาศรัทธาชนอย่างไรก็ตาม มันยังไม่ใช่ทุกอย่าง[เกี่ยวกับท่าน]ที่ถูกแตะต้อง สิ่งที่ถูกพูด และถูกเขียนขึ้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ยังไม่สามารถประกอบขึ้นเป็นคุณลักษณะทั้งหมดของท่านได้ มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะทั้งหลายของท่าน เพียงเท่านั้น

ท่านศาสดามูฮำหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า “น้องชายของฉัน อะลี มีคุณลักษณะที่ไม่อาจคำนวณนับ” — กล่าวคือ ผู้คนไม่สามารถนับคุณลักษณะของอิมามอะลี (อ.) ได้ เพราะมันอยู่เหนือความเข้าใจของบุคคลทั่วไป — นี่คือ ท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.)!

ถึงกระนั้น เราต้องการแบบอย่าง และผู้นำ ดังนั้น เราจึงควรรับเอาทัศนคติดังกล่าวที่มีต่อท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) มาปรับใช้

ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้า ทุกคน – ไม่ว่าจะเป็นผู้สนใจในการเขียน และการวิจัย หรือพวกเรา ที่ต้องการศึกษา และขบคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่าน – ควรศึกษาวิถีชีวิตของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ในหลายๆ บท

ในทัศนะของข้าพเจ้า มีอยู่ 4 บทด้วยกันที่อยู่เหนือสุดของรายการ [บทต่างๆ เกี่ยวกับท่านอิมามอะลี อ.] ซึ่งข้าพเจ้าจะอ้างถึงสี่บทนี้ โดยสังเขป

  1. สถานะทางจิตวิญญาณ

บทหนึ่ง คือ ตำแหน่งทางจิตวิญญาณของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) รวมถึงความเข้าใจในหลักเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า (ซ.บ) การเคารพภักดี ความใกล้ชิดกับพระองค์ และความบริสุทธิ์ของท่าน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ความลึกซึ้ง และสัจธรรมของมันมีอย่างมากล้น จนเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงได้ นักวิชาการที่โดดเด่นทุกคน ทั้งนักวิชาการชีอะฮ์ และซุนหนี่ และแม้กระทั่งนักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิม ต่างก็กล่าวว่า พวกเขาไม่สามารถเข้าใจภาคส่วนนี้จากบุคลิกภาพของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ได้ ส่วนนี้ในชีวิตของท่านดึงดูดสายตาของทุกคน ด้วยความสูงส่งและการรู้แจ้งเห็นจริง พวกเขาไม่สามารถเข้าใจมิติต่าง ๆ ของชีวิตของท่านได้ — นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากชีวิตของท่าน

เมื่อ อิบนิ อบี อัล-ฮาดีด นักวิชาการซุนหนี่ และนักปราชญ์มุตาซีลี คนหนึ่ง รายงานเกี่ยวกับหนึ่งในคำเทศนาของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) – ซึ่งเป็นคำเทศนาเกี่ยวกับเอกเทวนิยม – ในคำอธิบายของเขาที่มีเกี่ยวกับนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์[ของท่านอิมามอะลี อ.] เขากล่าวว่า “อิบรอฮิม อัล-คาลิล อัล-เราะห์มาน ควรจะภาคภูมิใจที่มีลูกชายเช่นนี้” — ศาสดาหลายคน กำเนิดจากลูกหลานของศาสดาอิบราฮิม (อ.) อย่างไรก็ตาม เขากล่าวสิ่งนี้ถึงท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) เพียงเท่านั้น

เขากล่าวว่า “อิบราฮิม อัล-คาลิล อัล-เราะห์มาน ควรพูดกับลูกชายของเขาคนนี้ว่า ‘เจ้าได้กล่าวคำเทศนาเกี่ยวกับความโง่เขลาของชาวอาหรับ ในคำเทศนาเรื่องเอกเทวนิยมของเจ้า ฉันเองไม่สามารถพูดเช่นนั้นเกี่ยวกับความโง่เขลาของนับตฺ [เผ่าหนึ่งของบนีอิสรอีล] ได้ และฉันไม่สามารถอธิบายสัจธรรม ได้เฉกเช่นเดียวกับเจ้า'”

สังเกตว่า ผู้รายงานเป็นนักวิชาการซุนหนี่ และเป็นนักปราชญ์มุตาซิลี — นี่คือส่วนหนึ่ง และบทหนึ่งเกี่ยวกับท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ในขณะที่มันเองมีหลายมิติที่ไม่อาจหยั่งรู้ ชีวิตส่วนนี้ของท่าน คือ ห้วงมหาสมุทรจริงๆ

2. การญิฮาด

อีกส่วนหนึ่งคือ การญิฮาด [การดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า] ของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) — การญิฮาด และการเสียสละตนเองเหล่านี้ ถือเป็นจุดสูงสุดของการเสียสละ การเสียสละที่ท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ทำเพื่ออิสลาม เพื่อศาสนา เพื่อช่วยชีวิตท่านศาสดา (ศ็อลฯ) เพื่อรักษาศาสนาของท่าน และเพื่อเกียรติและความยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลาม คือ การกระทำญิฮาด และมันล้วนอยู่เหนือความสามารถของมนุษยชาติ

ในช่วงวัยเด็กของท่าน ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ท่านเริ่มรู้จักท่านศาสดา(ศ็อลฯ) ในฐานะบรมครูผู้อบรมสั่งสอนท่าน ในช่วงเวลาที่ท่านถูกเลี้ยงดูมาโดยท่านศาสดา (ศ็อลฯ), เมื่อท่านเข้ารับอิสลามในวัยเด็ก, ในช่วงเวลาสิบสามปีที่ยากลำบากในชีวิตของท่านในมักกะฮ์ ในระหว่างเหตุการณ์ ที่ยากลำบากในการอพยพไปยังมะดีนะฮ์, ในช่วงชีวิต 10 ปี อันจำเริญของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)ในนครมะดีนะฮ์, และในช่วงสงคราม, การเสียสละ และความยากลำบากทั้งหลายนั้นบุคคลผู้นี้ ยืนอยู่ ณ จุดสูงสุดของการเสียสละ

ท่านได้กระทำการเสียสละในลักษณะเดียวกัน ภายหลังการจากไปของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) ความอดทนของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) คือ การเสียสละ มาตรการของท่าน คือ การเสียสละ ความร่วมมือของท่าน คือ การเสียสละ การยอมรับตำแหน่งคอลีฟะฮ์ ของท่าน คือการเสียสละ

มาตรการที่ท่านนำมาใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของการดำรงตำแหน่งคอลีฟะฮ์ของท่าน คือ การเสียสละ ที่ตามมาด้วยการเสียสละครั้งแล้วครั้งเล่า ตำราแห่งการเสียสละ ที่ท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) สร้างขึ้น เป็นตำราที่ยาว และยิ่งใหญ่สำหรับผู้อ่านทุกคน และมันก็เป็นสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างแท้จริง

เป็นเรื่องน่าพิศวง ที่พบว่า บุคคลหนึ่ง สามารถอุทิศชีวิต ชื่อเสียง ความสามารถ และการดำรงอยู่ทั้งหมดของเขาไปในทางของพระผู้เป็นเจ้า ด้วยความมุ่งมั่น อย่างแน่วแน่มั่นคง — การทำความเข้าใจสิ่งนี้ เกินกว่าความสามารถของข้าพเจ้า และผู้คนเช่นข้าพเจ้า — นี่คือ อีกบทหนึ่งจากชีวิตของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ซึ่งเป็นดั่งตำรายืดยาวหลายเล่ม

3. การปฏิบัติตนขณะมีอำนาจ

บทที่สาม คือ การปฏิบัติตนของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ในระหว่างที่ท่านเป็นคอลีฟะฮ์ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตน ในเชิงส่วนตัว ในทางสังคม หรือในทางราชการ ความประพฤติในเชิงส่วนตัวของท่านอิมามอะลี (อ.) คือชีวิตที่สมถะของท่าน ในระหว่างการขึ้นปกครองของท่าน ประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล อยู่ในการจัดการของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ซึ่งแผ่ขยายจากตะวันออก ไปยังอียิปต์ และแอฟริกา ภูมิภาคขนาดใหญ่นี้ สถาปนาขึ้นด้วยรัฐบาลอิสลาม และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.)

[ทว่า] ชีวิตส่วนตัว และการปฏิบัติตนของผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจ ด้วยมีประเทศที่กว้างใหญ่ และร่ำรวยอยู่ในกำมือของท่านผู้นี้นั้น [กลับกลายเป็นว่า] เสมือนคนยากไร้ ท่านมีเสื้อผ้าเพียงชุดเดียว อาหารของท่าน คือ ขนมปังข้าวบาร์เลย์แห้ง ท่านหลีกเลี่ยงความสุขทางวัตถุทั้งหมด ในลักษณะที่ตัวท่านเองกล่าวกับผู้ติดตาม เพื่อนร่วมงานและนักการเมืองในยุคของท่านว่า “ฉันรู้ว่า การรับเอาวิถีชีวิตที่ยากลำบากเช่นนี้มาใช้นั้น เหลือบ่ากว่าแรงของเจ้า” [นะห์ญุล บาลาเฆาะฮ์ จดหมาย 45]

ท่านกล่าวกับพวกเขาว่า พวกเขาไม่สามารถมีชีวิตเช่นนั้นได้ และท่านพูดถูก ไม่มีใครสามารถทำเช่นนี้ได้ มันเป็นเรื่องน่าตกตะลึงจริง ๆ ที่ชีวิตของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ในช่วงระหว่างการปกครองของท่าน เป็นเช่นนี้ บ้านของท่านมีความเรียบง่าย วิถีชีวิตของท่าน เหมือนคนยากจนและขัดสน ในขณะที่ท่านกำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้ เช่นเดียวกับการปฏิบัติตนทางสังคมของท่าน การบริหารความยุติธรรมของท่าน และการยืนหยัดต่อสู้ เพื่อผดุงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สติปัญญาใด ๆ ล้วนประหลาดใจอย่างแท้จริง เมื่อเผชิญกับความยิ่งใหญ่ และพลังเช่นนั้น ท่านเป็นมนุษย์แบบแบบใดกัน?

สิ่งนี้แตกต่างจากสถานะทางด้านวิญญาณของท่าน นี่คือ พฤติกรรรมทางด้านการเมืองของท่าน นักการเมือง และผู้ปกครองทั่วโลกใช้ชีวิตเยี่ยงไร? ท่านท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) มีชีวิตอยู่เยี่ยงไร? นับเป็นบทสำคัญอีกบทหนึ่ง ซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้ และจะคงเป็นเอกลักษณ์ตลอดไป ความศรัทธาอันแรงกล้าของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) พฤติกรรมส่วนตัวของท่าน และการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้าของท่าน ในยามที่ท่านมีอำนาจนั้น เป็นเอกลักษณ์ ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน

อิมามซัจญาด (อ.) ถูกถามว่า “โอ้ บุตรแห่งศาสนทูต ของพระผู้เป็นเจ้า ทำไมท่านจึงอดทนต่อความยากลำบากเช่นนี้ทำไมท่านจึงกดดันตนเอง ทำไมท่านจึงนมัสการ ถือศีลอด และอดทนต่อความหิวโหยมากมายเช่นนี้? — อิมามซัจญาด(อ.) เริ่มร้องไห้ และกล่าวว่า “สิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่นั้น เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ปู่ของฉัน ท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) เคยกระทำ สิ่งที่ฉันทำจะสามารถเทียบเคียงกับสิ่งที่ท่านเคยทำได้อย่างไร?”

อิมามซัจญาด (อ.) ถือว่า การปฏิบัติตนที่เคร่งครัดในศรัทธาของตัวท่านนั้น ด้อยกว่าของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) สิ่งนี้สำคัญเป็นมาก — นี่คือบทที่สาม

4. เป้าหมายที่มีต่อประชาชน

บทที่สี่ คือเป้าหมายที่ท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) มีต่อประชาชน ในระหว่างการปกครองของท่าน นี่เป็นประเด็นสำคัญและเป็นพื้นฐาน ข้าพเจ้าต้องการเน้นประเด็นนี้ ท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) กล่าวว่า “หากเจ้าเชื่อฟังฉัน ฉันจะช่วยให้เจ้าบรรลุสรวงสวรรค์”

นี่เป็นคำกล่าวที่เหมือนกับคำกล่าวที่ท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) ใช้ในการเทศนาครั้งหนึ่งของท่าน ในนะฮ์ญุลบาลาเฆาะฮ์: “ถ้าเจ้าติดตามฉัน ฉันจะนำพาเจ้าไปสู่เส้นทางแห่งสรวงสวรรค์อย่างแน่นอน หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์” หากเจ้าฟัง และปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันพูด ฉันจะช่วยให้เจ้าบรรลุสรวงสวรรค์ โดยความโปรดปรานของอัลลอฮ์: “แม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยความยากลำบากที่แสนสาหัส และรสชาติที่ขมขื่นก็ตาม” [นะฮ์ญุล บะลาเฆาะฮ์ คำเทศนา 155]

การเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เล็กน้อย และง่ายดาย นี่คือ เป้าหมายของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน (อ.) การช่วยให้ผู้คนบรรลุสรวงสวรรค์ มีบทบาทสำคัญ ในขอบเขตทางด้านสติปัญญา และจิตวิญญาณ และในชีวิตทางสังคมของผู้คน

___________

จากสุนทรพจน์ของท่านอิมามคอเมเนอี ในการพบปะกับประชาชนจากจังหวัดอิลาม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของท่านอมีรุลมุอฺมีนีน อิมามอะลี(อ.) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2014

แปลและเรียบเรียงจาก khamenei.en