โอวาทวันนี้ 6/8/2558

1391

โอวาทวันนี้ของ ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี (ผู้นำของเรา) 6/8/2558
วันนี้ขอนำจดหมายตอบของอุลามาอฺระดับสูง ของ ชิอะห์ที่เขียนตอบรับคำเชิญชวนของ เชค อะฮหมัด ฏอยยิบ

ผู้รู้ชีอะฮ์ตอบรับคำเชิญ เชคอัซฮัร
หลังจากที่ ท่านเชค อะฮหมัด ฏอยยิบ ได้ประกาศส่งสาส์นเชิญชวน บรรดาผู้รู้ทั้งซุนนีย์ และชีอะฮ์ ให้มาร่วมการประชุม หารือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างนิกาย

อยาตุลลอฮ มะการิม ชีรอซีย์ มัรเญียะตักลีด และนักการศาสนาระดับโลกของชีอะฮ์ ก็ได้ส่งสาส์นตอบรับคำเชิญชวนของเชคอัซฮัรเช่นเดียวกัน
อยาตุลลอฮ์ มาการิม ชีรอซีย์ เขียนจดหมายถึง เชคคุล อัซฮัร โดยกล่าวย้ำว่า เราพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการระหว่างมัศฮับกับอุลามาอ์ของพี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์ ไม่ว่า ที่กรุงไคไร เมืองกุม หรือประเทศที่สาม
อยาตุลลอฮ มาการิม ชีรอซีย์ หนึ่งในมัรเญียะอฺ และนักการศาสนาระดับสูงของโลก ได้ตอบจดหมายเชคอัซฮัร ว่า

“บรรดามัรเญียะ และบุคคลผู้มีเกียรติในชีอะฮ ทุกคน ขอประกาศต่อต้าน การประนามและการดูหมิ่นศอฮาบะฮ “

 

จดหมายถูกส่งในวันจันทร์ โดย สำนักข่าว IRNA โดยมัรเญียะอฺตักลีดท่านนี้ ได้เขียนจดหมาย ตอบ ข้อเสนอ คำเชิญชวนของ ดร.อะฮหมัด ฏอยยิบ ให้มีการสนทนาในเรื่องอะกีดะฮของมุสลิมนิกายชีอะฮฺ และประเด็นเรื่องความจำเป็นต่อการรักษาเอกภาพ ระหว่าง อะฮลิซุนนะฮ และ ชีอะฮ ทั้งนี้ท่านเชคยังประกาศเชิญชวนผู้รู้ซุนนี่ และชีอะฮ ทั่วโลก ให้มาร่วมเสวนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย อัลอัซฮัร

ทั้งนี้อยาตุลลอฮ มาการิม ชีรอซีย์ ยังได้กล่าวขอบคุณ และแสดงความนับถือ ต่อ เชคอัซฮัร ที่ได้ใช้ความพยายาม ในการสร้างเอกภาพ และความสามัคคี ระหว่างมุสลิม ท่านได้กล่าวว่า ขอแสดงความนับถือ ตอบการกระทำ และการประกาศทัศนะรวมทั้งวาทะของฯพณฯท่าน อาทิ การที่ท่านได้กล่าวว่า ชีอะฮฺ และซุนนะฮฺ คือ ปีกทั้งสองข้างของประชาชาติอิสลาม และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นระหว่าง ซุนนี่ และ ชีอะฮ์ ในตอนนี้ คือ การทำร้าย บรรดามุสลิม ด้วยการใช้อาวุธ แห่งการสร้างสงครามระหว่างนิกาย และตราบใดที่ชีอะฮ และซุนนีย์ ยังคงมีศรัทธาต่อ ชะฮาดาตัยนฺ
อัซฮัร จะไม่ถือว่าซุนนีย์ และชีอะฮ์ มีความแตกต่างใดๆ คำกล่าวของท่าน ในมุมมองของมหาวิทยาลัยน์อัซฮัร อันทรงเกียรติ นับเป็น การเผยแพร่ ความเข้าใจ เสมอภาค

 

นอกจากนี้ อยาตุลลอฮ มะการิม ชีรอซีย์ ยังได้ ชี้แจง ถึงประเด็นต่างๆ ถึงเรื่องการดูหมิ่นต่อสาวกของศาสดาบางท่าน ซึ่งทั้งนี้นอกจากบรรดาบุคลากรผู้ทรงเกียรติของชีอะฮ์จะออกมาชี้แจงแล้ว บรรดาผู้รู้มัรเญียะอฺของชีอะฮ์ทุกท่าน ยังได้ประกาศต่อต้านการกระทำเช่นนี้ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ประเด็นต่างๆที่ผู้อาวุโสได้นำเสนอในรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อและศรัทธาของชีอะฮ์ ที่จะต้องทำการชี้แจงและเสวนาหารือร่วมกันและด้วยการให้เกียรติอย่างมากๆที่ฯพณฯได้มอบให้

เราขอยอมรับในข้อเสนอของท่าน ที่ได้กล่าวผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จะสามารถลดความขัดแย้งระหว่าง สองนิกาย คือซุนนีย์ และ ชีอะฮ์ได้ บรรดาศัตรูของศาสนาอิสลามต่างก็นำประเด็นที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ มาเป็นเป้าหมายของพวกเขา ประเทศเหล่านี้ควรที่จะมีการสานเสวนาในเชิงความรู้อย่างเป็นทางการ ด้วยการร่วมของผู้รู้ทั้ง 2 ฝ่ายให้มีการนำเสนอและวิเคราะห์อย่างจริงจัง ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การสื่อสารผ่านสื่อของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด

ในจดหมายที่ท่านอยาตุลลอฮ์ มาการิม ชีรอซีย์ ได้เขียนส่งถึงเชคอะฮ์หมัด ฏอยยิบ ยังได้นำเสนอให้มีการจัดตั้งการสานเสวนาระหว่างสองมัซฮับ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่จะนำไปสู่การขัดขวางยับยั้งเอกภาพในอิสลาม ควบคู่กับการหารือเพื่อดำเนินการในการรักษาเอกภาพอย่างยั่งยืน ท่านยังได้นำเสนออีกว่า ผลลัพธ์ของการสานเสวนานั้น ควรจะมีข้อสรุป และนำมาซึ่งมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ที่ทุกฝ่ายควรจะต้องปฏิบัติตาม