ความสิ้นหวังในระบอบการปกครองโดยมนุษย์ ก่อนการมาปรากฏของอิมามะฮ์ดี (อ.) (ตอนที่ 1)

19

บางส่วนจากธารธรรมโดย ฮุจญตุลอิสลามฯ ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี
______________

••• ยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง เราก็เคยประสบภัยกับระบบของคอมมิวนิสต์ เมื่อคอมมิวนิสต์ได้ถูกวางรากฐานขึ้นมา มีคนจำนวนมากนิยมชมชอบ แล้วบอกว่านี่แหละ คือ ทางรอดพ้นของมวลมนุษยชาติ เป็นแนวทางแห่งมิตรสหาย ทุกคนเป็นสหายซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค ภราดรภาพ มีความเท่าเทียมกันเหมือนกันทุกคน ก็เลยต่อสู้เพื่อทำให้ระบบนี้เป็นระบบการปกครองของมนุษย์ โลกจึงเกิดสงครามขึ้นมาทั่วทั่งโลก เป็นภัยที่คุกคามโลก มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก เกิดสงครามระหว่างโลกเสรี โลกประชาธิปไตยกับโลกแห่งคอมมิวนิสต์

คอมมิวนิสต์ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง สามารถที่จะสถาปนาการปกครองในประเทศอย่างมากมายหลากหลาย หลักๆก็ในรัสเซีย ซึ่งในอดีต คือโซเวียต ในจีน และอีกในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศเล็กๆ แต่เวลาผ่านไปได้ไม่นานคอมมิวนิสต์อายุสั้นมาก รัสเซียปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์อยู่ได้เพียง 70 กว่าปี ไม่ถึงหนึ่งศตวรรษก็พบกับความล้มเหลวว่า ระบบที่ถูกคิดนี้ขึ้นมานั้น ไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์และดีสำหรับมนุษยชาติ
หลังจากนั้นก็เข้าสู่การล่มสลายของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของคอมมิวนิสต์ คือ คำว่าโซเวียตก็ล่มสลาย คงเหลือแต่รัสเซีย

➡️ นี่คือ ตัวอย่างของมนุษย์ที่ปฏิเสธศาสนา ปฏิเสธคำสั่งสอนของศาสนา ไม่ยอมรับที่จะให้ศาสนานั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตอย่างเป็นทางการ นี่คือคำตอบ ซึ่งชัดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งวันนี้ก็อีกเช่นกัน วันนี้ระบบประชาธิปไตยก็กำลังพบกับวิกฤตินี้!

🔸 ตัวอย่าง ประชาธิปไตยในรูปแบบตะวันตก ก็กำลังจะเข้าสู่ปัญหานี้ ประชาธิปไตยในประเทศไทยก็เช่นกัน ปีพ.ศ.2475 ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ค้นพบระบบการปกครองที่คิดว่าสมบูรณ์ คิดว่าเป็นการปกครองที่ทำให้มนุษย์พบกับความปกติสุข สงบสุข ได้รับการพัฒนาอย่างมากมาย ก็ได้ระบบประชาธิปไตยขึ้นมา แต่เมื่อระบบประชาธิปไตยได้เดินหน้าไปถึงจุดหนึ่ง ที่ถึงจุดสูงสุด เมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้ว [*นับย้อนจากปีขณะบรรยาย คือ ปี พ.ศ. 2557 ] คือ ได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งจริงๆก็ประสบกับปัญหาอย่างอย่างมากมาย

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะปรับคิดรูปแบบของตนเอง เพราะดูแล้วว่าประชาธิปไตยในอดีตที่ผ่านมา มันไม่ใช่การพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดี ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหาร บ้านเมืองของเราก็ไปสู่ทางตัน เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างประชาธิปไตยทั้งนั้น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นปช. ก็เรียกตนเองว่า แนวร่วมปกป้องประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กปปส.ก็เพื่อประชาธิปไตย แสดงว่าประชาชนแต่ละคนถือนิยามประชาธิปไตยคนละแบบ และไปสู่การขัดแย้งที่ไม่มีทางออก ไปถึงขั้นการนองเลือด ไปถึงขั้นแบ่งแยกประเทศ แบ่งแยกพวกกัน เพราะความคลั่ง คลั่งในประชาธิปไตยจนไม่มีใครสามารถที่จะให้คำนิยามได้

ดังนั้น วันนี้ต้องกลับมาคิดกันใหม่ว่าเราจะเอาประชาธิปไตยแบบไหน? ผมก็เคยเสนอความคิด ซึ่งก็อาจจะตรงความคิดของบางคนว่า เราคนไทยก็ควรจะคิดว่า ประชาธิปไตยที่มันเหมาะสมกับคนไทยด้วย

ที่ยกอิหร่านเพราะเขาเป็นมุสลิม เขาเป็นประเทศอิสลาม เป็นประเทศที่เคร่งครัด ประชาธิปไตยต้องมีไหม ประชาธิปไตยก็ต้องมี เพราะอิสลามไม่ได้ปฏิเสธ สิทธิเสียงอำนาจของประชาชน แต่ประชาธิปไตยนั้นก็จะต้องว่าไปตามความเหมาะสม อย่างคนมุสลิม ถ้าจะต้องมีประชาธิปไตยนั้นต้องมีแบบไหน..

การเรียกร้องประชาธิปไตยในอดีตที่คิดว่าสวยงาม แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นวิกฤติจนกระทั่งทำให้คนกลุ่มหนึ่งออกมาต่อต้านระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ เมื่อก่อนประชาธิปไตย คือ การฟังเสียงข้างมากเป็นมติ เป็นความถูกต้องที่เสียงข้างน้อยต้องรับฟังและต้องปฏิบัติตาม เสียงข้างมากถือเป็นหลักยุทธ
สมมุติพรรคหนึ่งในสภาได้เสียงข้างมากอย่างสมบูรณ์ ก็เกิดคดี เกิดข้อกล่าวหาว่า กลายเป็นเผด็จการทางรัฐสภา

เมื่อก่อนไม่มีประชาธิปไตย มนุษย์รู้จักแต่เผด็จการทหาร แต่เมื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์มา มนุษย์ก็พบว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนี้นำสู่เผด็จการทางรัฐสภา ก็เกิดการต่อสู้กันมาอย่างมากมาย มีการปฏิเสธประชาธิปไตยแบบนี้ และก็หาทางออกอันใหม่ ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ เพราะมนุษย์คิดระบบที่ไม่ได้เอาคำสั่งสอนของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยประสบกับปัญหา

วันนี้ยกตัวอย่างในประเทศไทยเพียงเล็กๆน้อย วิกฤติอันนี้ก็กำลังเกิดกับทั่วโลก เพราะสุดท้าย ประชาธิปไตยบางครั้งก็ไปสู่เผด็จการแบบ “ธนาธิปไตย” คือ ระบบนี้เอื้ออำนวยให้กับทุนใหญ่

โดยทุนใหญ่สามารถมีอธิปไตยเหนือมนุษย์ เป็นการเปิดโอกาสให้อำนาจทุนมามีบทบาท ก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ประชาธิปไตย ธนาธิปไตยจึงเป็นเรื่องของอำนาจเงินที่จะทำให้ชนกลุ่มหนึ่งนั้นมีอธิปไตยเหนือคนอื่นๆ มีอำนาจเหนือคนอื่นๆ ถึงทุกวันนี้จึงไม่จบ หลายๆประเทศในทุกวันนี้ก็มีการต่อสู้ มีการประท้วงกันทั่วทั้งโลก มนุษย์ก็เริ่มรู้แล้วว่าประชาธิปไตยแบบที่เขาต้องการในอดีตมันก็ไม่ใช่คำตอบ

➡️ จากนั้นมนุษย์ก็จะค่อยๆพัฒนา ถ้าเราติดตามข่าวสารในประเทศไทย มีคนจำนวนหนึ่งเริ่มพูดถึงธรรมาธิปไตย

🔸คำว่า ” ธรรมาธิปไตย ” คือ มีอำนาจของธรรมะอยู่ด้วย ซึ่งอันนี้น่าจะดีกว่าระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ เพราะระบอบประชาธิปไตยนั้นมีนิยามอยู่หลากหลาย และแตกต่างกันมาก ซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้ คือ ประชาธิปไตย 100% บางประเทศเรียก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ส่วนลาวก็เรียกว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อเมริกาก็ถือว่าตนเองปกครองด้วยประชาธิปไตย นิยามของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั้น ยังไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์ แต่วันนี้พบปัญหาในระบบการปกครองต่างๆดังกล่าวแล้ว•••

[โปรดติดตามตอนต่อไป]