คำอวยพร อีอิลฟิฏตรี 1436

1310

อีดมูบาร็อกสมาชิกทุกท่าน ขอให้อีดปีนี้เป็นอีดแห่งความรัก สมานฉันท์ ภารดรภาพ ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเดียวบนความต่างที่สวยงาม ดั่งดอกไม้หลากสีในแจกันเดียวกัน