“วะฮาบีย์ตักฟีรีย์,ดาอิช,ISIS,ISIL” ในคัมภีร์อัลกุรอานคือใคร?

1043