“วิธีการรู้จักอิสลามที่แท้จริง” – ธารธรรมโดย ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

324

วิธีการรู้จักอิสลามที่แท้จริง

ธารธรรมโดย ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

ท่านอิมาม คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ได้ออกสาส์นถึงบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวในยุโรป และอเมริกาเหนือ พร้อมกับกล่าวย้ำว่า “จงทำความรู้จักอิสลามโดยตรง ไม่ต้องผ่านสื่อ”

การรู้จักอิสลามโดยตรง นัยยะนี้ หมายถึง จะต้องไม่ศึกษาอิสลามผ่านสื่อเพียงเท่านั้น ทว่าผู้สนใจอิสลาม และมุสลิมจำเป็นจะต้องแสวงหาความรู้ผ่านการถาม และสร้างความใกล้ชิดไปยังผู้รู้ และนักวิชาการอิสลาม (อาลิมอุลามาอฺ) โดยตรง เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญ 2 ประการดังต่อไปนีี้:

1.การวิเคราะห์ และวินิฉัยเรื่องราวต่างๆในศาสนาอิสลาม จำเป็นต้องมีการรับรองจากผู้รู้โดยตรง มิฉะนั้นจะทำให้ได้รับความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่กระจ่าง มีความผิดพลาด และไม่ทำให้บรรลุสู่เป้าหมายของการศึกษาที่แท้จริง

2.วิธีการทำลายมุสลิมที่ศัตรูใช้มาโดยตลอด คือ การแยกประชาชนออกจากผู้รู้ (อุลามาอฺ) ในความพยายามทำลายล้างคำสอนอันบริสุทธิ์ในอิสลามที่มีการให้ความสำคัญกับผู้รู้ ผู้คงแก่เรียน และการใช้หลักตรรก เหตุผล เพราะการไม่พึ่งพาไปยังผู้รู้ จะส่งผลร้าย ทำให้ประชาชนตัดสินใจกระทำสิ่งต่างๆ โดยพลการ และปราศจากองค์ความรู้ที่ถูกต้องของศาสนาที่อิงกับสติปัญญาและชอบธรรมสำหรับทุกฝ่าย อันเป็นบ่อเกิดของความแตกแยกและความเสียหายในสังคม

สาระศึกษาและข้อสังเกต

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนศาสนามาโดยตรง หากเขานับถือศาสนา ด้วยการอ่านเอง วิเคราะห์เอง คิดเอง มีทัศนะของตัวเองโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากอุลามาอฺ แน่นอนว่ามันอันตรายเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับการที่คนป่วยวินิจฉัยโรคเพื่อหาซื้อยามารับประทานเอง โดยไม่ผ่านการปรึกษาและเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแน่นอน แทนที่การกระทำดังกล่าวจะส่งผลดีกับสุขภาพของเขา มันกลับยิ่งส่งผลร้าย เป็นอันตรายอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ยังมีกรณี เกี่ยวกับ หลักการพัฒนาทางจิตวิญญานขั้นสูง ถ้าปราศจากการควบคุมดูแลจากผู้รู้โดยตรง(ในสาขานั้น)จะเป็นเรื่องที่อันตรายหนักขึ้นไปอีก เพราะการพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณในลักษณะนี้ (ปราศจากการพึ่งพาไปยังผู้รู้) จะทำให้เขาเป็นพรรคพวกเดียวกัน หรือ กลายเป็นอิบลิส (ชัยฎอน)

ในบางกรณี แม้แต่ การจะทำอิบาดัตบางอย่าง จะต้องได้รับอนุญาตจากอาลิม (ผู้รู้) ทางสายจิตวิญญานก่อน อามัลนั้นจึงจะให้ผลที่เป็นบวก

ประเด็นนี้ เคยมีนักเรียนศาสนาคนหนึ่ง ได้ทำอามัลบางอย่างที่มีผลที่สูงส่ง แต่เมื่อทำไปแล้ว กลับไม่เกิดผล เขาจึงถามท่านอายาตุลเบห์ยัต ผู้มีชื่อเสียงว่า มันเป็นเพราะสาเหตุอะไร ทำไมอามัลที่เขาทำจึงไม่เห็นผล?

อยาตุลเบห์ยัต ตอบว่า “ใครสั่งให้คุณทำ??”
…………..

เรียบเรียงโดย: Hajjah Wanyamilah