ยุทธการปลาหมึกยักษ์ (7) : ไอซิสเล็ง 3 จชต.ไทยเคลื่อนไหวหลังยึดมาราวี

1440

กลุ่มก่อการร้ายไอซิสเล็งเขตพื้นที่ขัดแย้ง เพื่อ “ปักฐาน” ที่มั่นแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไอซิสพยายามที่จะสร้างฐานที่มั่นและปักหลักสร้างฐานของตนอย่างมั่นคงในพื้นที่บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงภาคใต้ของประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และจังหวัดยะไข่ของพม่าซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของชาวมุสลิมที่มีฐานะยากจนหรือพื้นที่ถูกกดขี่และคุกคาม

กลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสพยายามที่จะสร้างฐานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และด้วยเป้าหมายเช่นนี้ จึงมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมาก

‘Free Malaysia Today’ รายงานเมื่อวันพุธที่ (12)ว่า พื้นที่ดังกล่าวนี้ เป็นเขตพื้นที่ยากจนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและจากความยากจนและการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นต่อพวกเขา ทำให้ไอซิสสบโอกาสใช้เป็นเครื่องมือในการแทรกแซงและเข้าไปมีอิทธิพลในหมู่พวกเขา

รายงานบ่งชี้ว่า การปรากฏตัวของไอซิสในปีที่ผ่านมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ดำเนินการไปในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นและนั่นเป็นการแสดงให้เห็นในประเด็นที่ว่า ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในภูมิภาคมันจะยิ่งทวีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

คณะให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองที่เรียกว่า ‘กลุ่มยูเรเซีย’ กล่าวในรายงาน ว่า การใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ทำให้ไอซิสสามารถดึงแนวร่วมและกองกำลังเพื่อก่อเหตุความรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกรณีตัวอย่างที่มองเห็นภาพในเรื่องนี้คือการก่อเหตุความรุนแรงในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย

ตามรายงานระบุว่า กลุ่มหัวรุนแรงไอซิสได้ก่อเหตุความรุนแรงในปีที่ผ่านมาในประเทศมาเลเซีย และในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ก็เป็นที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่ามีการลักลอบค้นอาวุธจากภาคใต้ของประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งมันบ่งชี้และแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดมันเริ่มเห็นร่องรอยในการเคลื่อนไหวเพื่อปักหลักเป็นฐานที่มั่นในเขตพื้นที่ดังกล่าวของไอซิสมากขึ้น

นอกจากนี้ ชาวมุสลิมที่ให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้เขตพื้นที่นี้กลายเป็นฐานที่มั่นหลักในภูมิภาคซึ่งไอซิสกำลังมองหาที่จะดึงดูดกองกำลังและแนวร่วมใหม่

นอกจากนี้รายงานยังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ซึ่งได้แนะนำว่ามันเป็นพื้นที่หลักของไอซิสอีกด้วย ซึ่งไอซิสสามารถใช้กลุ่มเมาเต้ (ในเครือไอซิส) ปฏิบัติการทางทหารในเมืองมาราวี และทำให้มาราวีกลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในภูมิภาค

รายงานยังกล่าวเสริมว่า อัตราการตายในเมืองมาราวี ฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้นถึง 500 คน ในจำนวนนั้น 90 คนเป็นทหารและ 381 คนเป็นผู้ก่อการร้าย

นอกเหนือจากนี้ไอซิสยังมีแหล่งซ่องสุมในส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียซึ่งจนถึงขณะนี้ทางตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จพอสมควรในการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากพวกเขา

จังหวัดยะไข่ของพม่าก็เช่นกัน ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เอื้อต่อการเข้ามาและมีอิทธิพลของไอซิสในการก่อเหตุความรุนแรงเนื่องจากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิม

ยุทธการปลาหมึกยักษ์ (6) ฤามาเลเซียจะรับบทตุรกี สร้างไอซิสในอาเชี่ยน

ยุทธการปลาหมึกยักษ์ (6) : ฤามาเลเซียจะรับบทตุรกี สร้างไอซิสในอาเชี่ยน