คลิป ไม่ ลับ จากปาเลสไตน์

752
เมื่อลิ้นแห่งมนุษยธรรมได้หายไปจากมนุษยชาติ