คลิป ไม่ ลับ จากปาเลสไตน์

754
เมื่อลิ้นแห่งมนุษยธรรมได้หายไปจากมนุษยชาติ