บี อบี อันติ วะอุมมี (ตอนที่ 4)

557

อะไรคือความยิ่งใหญ่ของสตรีผู้นี้ ที่อัลลอฮฺ(ซบ) รอซูลุลลอฮฺ(ซล) และสามีอย่างท่านอิมามอะลี(อ) ได้มอบความยิ่งใหญ่ให้กับสตรีผู้นี้ ??….

ตัวอย่างหนึ่ง ที่มีการบันทึกในริวายะหฺว่า ทุกครั้ง เมื่อท่านอิมาม อะลี(อ) กลับมาบ้าน เมื่อเจอท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) และหลังจากทักทายแล้ว ท่านอิมามอะลี(อ) ก็จะกล่าวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ) ว่า بأبی انت و امی

ความว่า “ โอ้ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ขอให้บิดาและมารดาของฉันได้พลีเพื่อนางด้วย ” ซึ่งเป็นคำๆหนึ่งที่มี ริวายะหฺรายงานเป็นจำนวนมาก

ท่านหญิงมีความยิ่งใหญ่ มีความประเสริฐแบบไหน ถึงขั้นผู้เป็นสามี ที่เป็นซัยยิดุลวะศียีน สามีที่เป็นประมุขแห่งบรรดา วะศีย์ทั้งมวล ประมุข แห่งวะศีย์ จะต้องกล่าวกับนางว่า

โอ้ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ขอให้บิดาและมารดาของฉันได้พลีเพื่อนางด้วย
หนึ่งในคำตอบ ที่เราสามารถเอื้อมไปถึงอันเป็นคำตอบที่สำคัญยิ่ง และคำตอบนี้จะมีประโยชน์กับพวกเราทุกๆคน

คือ วิถีชีวิตของสตรีท่านนี้ เป็นวิถีชีวิตในสถานะบ่าวของอัลลอฮฺ(ซบ) ที่สมบูรณ์แบบ

ทุกอิริยบถ ทุกความเคลื่อนไหวสร้างความพอใจให้กับพระองค์และศาสดา ท่านหญิงจึงเป็น “แก้วตาดวงใจของศาสดา”

คำว่า ‘แก้วตาดวงใจ’ หมายถึง มองไปกี่ครั้ง กี่หนก็มีความสุข ไม่มีตำหนิ ไม่มีที่ติ และก็เป็นหนึ่งในฉายานามของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ)

การเป็นแก้วตาดวงใจคือ ทุกย่างก้าวในชีวิต ไม่ว่าคำสั่งสอนจากพระองค์ และท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซล) ซึ่งบางคำสั่งสอนนั้นไม่ใช่ง่ายที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปสามารถจะปฏิบัติได้ ถ้าไม่เห็นแบบอย่างสิ่งต่างๆ ของการปฏิบัติเหล่านั้น แต่ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) จะเป็นผู้ปฏิบัติสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไม่มีตำหนิ กล่าวโดยสรุปคือไม่มีใครสามารถทำได้ดีกว่า นี้แล้ว…….

ya_husayn_by_iranians
แบบอย่างแห่งการสวมฮิญาบของท่านหญิง

หนึ่งในคำสั่งสอนที่ศาสดานำมาให้แก่มวลมนุษยชาติ คือ บทบัญญัติแห่งการสวมฮิญาบ ฮิญาบมีมากมายหลายมิติ ฮิญาบในบริบทของอะหฺกาม ในบริบทของอัคลาก ในบริบทของอิรฟาน ก็จะมีความหมายลึกซึ้งที่ แตกต่างกันไป

ฮิญาบ คือการปกปิด ไม่ใช่เพียงการปกปิดเส้นผมอย่างเดียว แต่เป็นการปกปิดเรือนร่างของสตรี การปิดเรือนร่าง ในความหมายของ อะหฺกาม คือ ถ้าเรายังใส่ฮิญาบ แล้วยังเห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกาย ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการสวมฮิญาบในเป้าหมายที่แท้จริง

เมื่อมีบทบัญญัติแห่งฮิญาบ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ) ก็แสดงแบบอย่างแห่งการสวมฮิญาบอย่างแท้จริง เหตุการณ์หนึ่งที่เป็นการแสดงให้เห็น ความหมายของคำว่า ฮิญาบอย่างแท้จริง คือ เรื่องคนตาบอดที่ปรากฏตัวในบ้านของท่านศาสดา

รายงานบันทึกว่า มีชายตาบอดมาเยี่ยมท่านนบี ซึ่งขณะนั้นท่านหญิงยังไม่ได้แต่งงาน ยังอยู่ในบ้านของบิดา ท่านหญิงได้หลบไปยังข้างหลังม่านทันที (ท่านนบีก็ทราบแล้วว่าคืออะไร) แต่เพื่อต้องการที่จะทิ้งคำนี้ไว้ให้กับเหล่าสตรีที่มีความรักต่อบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ท่านนบีก็หันมาบอกกับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ว่า “เขาเป็นคนตาบอดนะลูก” ไม่ต้องหลบซ่อน ขณะที่ท่านหญิงคลุมฮิญาบอยู่ ก็ได้ตอบว่า “ใช่ค่ะ เขาตาบอด” แต่จมูกของเขายังได้กลิ่นไอของฉันอยู่ หมายความว่าท่านหญิงต้องการสอนให้รู้ว่า “ฉันไม่รัก ไม่ชอบที่จะให้ชายหนุ่มแปลกหน้าได้สัมผัสกลิ่นไอจากร่างกายของฉัน” เมื่อท่านหญิงตอบเช่นนั้นแล้ว ท่านนบีกล่าวว่า بأبی انت و امی เป็นที่มาของวลี “ขอให้พ่อและแม่ของฉันได้พลีเพื่อท่านด้วยเถิด โอ้ลูกรัก”


 

66

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปาฐกถา เนื่องในวันคล้าย วันชะฮาดัตท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ) ภายใต้ชื่อ “บี อบี อันติ วะอุมมี ”

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ติดตามอ่านต่อ บี อบี อันติ วะอุมมี (ตอนที่ 5)