ปฏิสัมพันธ์แห่งอุดมการณ์ (ตอนที่ 2)

539

รหัสยะแห่งนิลธวัช หมายถึง อุดมการณ์แห่งอิสลามอันบริสุทธิ์ ถูกเชิญขึ้นที่แผ่นดินคูรอซานเพราะที่นั่น คอลีฟะฮฺของเอกองค์อัลลอฮฺ(ซบ) ท่านอิมามมะฮฺดี (อ) กำลังรอการปรากฏตัวที่ให้รีบเดินทางไปที่นั่น ก็คือไปรวมคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อรอคอยการปรากฏตัวของอิมามมะฮฺดี(อ)

ความสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องระหว่างประชาชาติอิสลาม กับประชาชาติอิหร่าน ที่มีรหัสยะของคำว่านิลธวัชทิศตะวันออก และคูรอซาน แสดงว่าเมื่อนิลธวัชถูกเชิญขึ้นในแผ่นดินอิหร่านก็คือ การปฏิวัติอิสลามอันรุ่งโรจน์โดยมีท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) เป็นผู้นำอันเป็นปฐมบทแห่งการปฏิวัติอิสลามอันบริสุทธิ์โดยท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ในอนาคตอันใกล้นั่นเอง คำว่า “รัฐบาลของพวกเราจะอยู่กับพวกเขา” ถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนโดยตรงก็คือ รัฐบาลอิสลามของ อะฮฺลุลบัยตฺ(อ) จะสัมพันธ์กับรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในอิหร่านนั่นเอง จะกล่าวว่าเป็นคนละเรื่องเดียวกัน ก็ไม่ผิดนัก

โดยรหัสยะจากอัลกุรอานและฮะดิษ ที่สัมพันธ์กันอย่างสอดคล้องว่ารัฐบาลอิสลามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ ณ ประเทศอิหร่าน ก็คือรัฐบาลที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซล) ยอมรับมาแต่ต้น จึงเป็นตรรกะว่า “ใครปฏิเสธรัฐบาลอิสลามแห่งอิหร่าน เขาคือผู้ปฏิเสธรัฐบาลของศาสดามูฮัมหมัด(ซล) และอะฮฺฺลุลบัยตฺ(อ) นั่นเอง!!!”

จากหลักฐานคำว่า خليفة الله المهدی ในฮะดิษ จึงทำให้ประชาชาติอิสลามไม่อาจปฏิเสธการปฏิวัติอิสลามอันรุ่งโรจน์ของอิหร่านได้เลย ทั้งมนุษย์ชาติมีภารกิจที่จะต้องรับใช้การปฏิวัติอิสลามของอิมามมะฮฺดี(อ) นั้นด้วย โดยเบื้องแรกสุดของบริบทนี้ คือการเสนอตัวรับใช้รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติอิสลามอันรุ่งโรจน์ในอิหร่าน ดีที่สุดคือการเสนอตัวรับใช้ทางกายภาพอย่างเป็นรูปธรรมหากไม่สามารถทำได้ก็ต้องเสนอตัวเข้าร่วมอุดมการณ์ผ่านทางมิติแห่งจิตวิญญาณ
เมื่อประชาชาติอิหร่านมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการปฏิวัติอิสลามอันรุ่งโรจน์แห่งอิหร่านก็คือปฐมบทการปฏิวัติโลกของท่านอิมามมะฮฺดี(อ) ด้วย การเสนอตัวรับใช้ภารกิจนี้เบื้องต้นคือ การยอมรับและปกป้องการปฏิวัติอิสลามอันรุ่งโรจน์ของอิหร่าน ไม่ใช่เพียงแค่ความชื่นชมและความภาคภูมิใจเพียงอย่างเดียว!!!

ท่านศาสดามีวจนะในอีกฮะดิษ หนึ่งว่า “วันหนึ่งนิลธวัชจะปรากฏขึ้น” และท่านได้กล่าวต่อไปอีกว่า “เมื่อได้ประสบกับเหตุการณ์นั้นแล้ว หรือเกิดในยุคการเชิญธงนิลธวัช ก็จงรีบไปร่วมสมทบยอมรับและปกป้อง” คำว่า “จงให้สัตยาบันกับสัญลักษณ์นั้น” กล่าวโดยตรงก็คือ ต้องไปให้สัตยาบันกับการปฏิวัติ อันรุ่งโรจน์ในอิหร่าน ท่านศาสดากล่าว ต่อไปอีกว่า “แม้ว่าพวกเจ้าจะต้องคลานไปบนน้ำแข็งด้วยความ หนาวเหน็บ……..ก็ต้องไปให้สัตยาบัน นั้นให้ได้….!!! ”


127078117-talab-ir

ที่ท่านศาสดากล่าวถึง “สัญลักษณ์แห่งนิลธวัช” ก็คือการปฏิวัติอิสลามอันรุ่งโรจน์ในอิหร่าน เพราะก่อนหน้าการปฏิวัตินี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองโดยการยึดอำนาจแก่งแย่งผลประโยชน์ระหว่างกันอยู่บ้าง แต่ไม่มีส่วนสัมพันธ์กับรัฐบาลแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) แต่ประการใด เพราะการปฏิวัติที่มีท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) เป็นผู้นำ ท่านได้กล่าวสุนทรพจน์ต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งว่า ท่านปฏิวัติตามแนวทางแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) เพื่อรองรับการปรากฏของอิมามมะฮฺดี(อ) ปฏิวัติโลกในอนาคตอันใกล้นี้

บรรดานักปราชญ์ชั้นสูงต่างยืนยันในคำกล่าวของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)อย่างไม่มีข้อสงสัย จากนั้นศาสนาอิสลามตามแนวทางสายธาร อะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ก็ถูกบัญญัติลงในรัฐธรรมนูญว่า อิหร่านมีศาสนาอิสลามนิกาย อิมาม 12 เป็นศาสนาประจำชาติ กฎหมายต่างๆที่ถูกบัญญัติเอาไว้รองรับการปกครองก็ตรงกับแนวความคิดทางนำของบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) จนกระทั่งถึงวาระที่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ได้กลับคืนสู่พระเมตตาของพระองค์ ประชาชาติต่างอยากทราบว่าเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องแรกในพินัยกรรมของท่านนั้น คือ อะไร???

555

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปาฐกถา เนื่องในวันคล้าย “ครบรอบ 36 ปี แห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน”

(บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ติดตามอ่านต่อ ปฏิสัมพันธ์แห่งอุดมการณ์ (ตอนจบ)