โอวาทวันนี้ 12/12/2559

636

ชะฮีด อิมาด มุฆนิยะห์ คือขุนศึกคู่ใจของซัยยิด ฮาซัน นัศรุลลอฮฺ ผู้นำฮิซบุลลอฮฺ

ชะฮีด อิมาด มุฆนิยะห์ คือแม่ทัพในสงคราม 33 วัน ที่ทำให้อิสราเอลพบกับความพ่ายแพ้อย่างอัปยศที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์

ชะฮีด อิมาด มุฆนียะฮ์ เป็นที่ถูกรู้จักในนามของฮิซบุลลอฮฺ ว่า “ชายผู้ไร้เงา” และบางคนยกให้เป็นหนึ่งในแกนนำระดับมันสมองที่สำคัญของกลุ่มฮิซบุลลอฮฺ

อิมาด มุฆนียะฮ์ เป็นชะฮีด จากการถูกลอบสังหารในเหตุการณ์คาร์บอม ที่เมืองดามัสกัส ซีเรีย โดยยิวอิสราเอล เมื่อ ปี 2008

คลิปนี้เป็นคลิปที่บุตรีของท่านได้แสดงทัศคติต่อบิดา และอุดมการณ์ของเธอในแนวทาง อันศักดิ์สิทธนี้ หลังจากการเป็นชะฮีดของบิดา

….. Saiyidsulaiman Husaini