รวม 4 คำถาม-ตอบ สำคัญ เกี่ยวกับอิมามมะฮ์ดี (อ.) ผู้มาโปรดที่ถูกสัญญา | จากสุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี [ตอนที่ 1]

0
คำถามที่ 1: การอ้างอิงถึงพระผู้ช่วยให้รอด/ ผู้มาโปรดที่ถูกสัญญา เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยเนื้อแท้ของมวลมนุษยชาติ?

คำตอบ:

ส่วนมากจากศาสนาและสำนักคิดต่างๆ ได้บอกกล่าวล่วงหน้าถึงการปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอด/ ผู้มาโปรด

วันที่ 15 เดือนชะอฺบาน [วันคล้ายวันประสูติอิมามมะฮ์ดี (อ.) ผู้มาโปรดที่ถูกสัญญา] เป็นวันที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง ซึ่งความหวังนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแก่ชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ หรือแม้แต่ประชาชาติอิสลามทั้งหมดเพียงเท่านั้น — ตามที่ข้าพเจ้าทราบ คำสัญญาเกี่ยวกับอนาคตอันสดใสสำหรับมนุษยชาติ และการมาถึงของผู้ช่วยให้รอด/ผู้มาโปรด ที่ถูกสัญญา ซึ่งจะมาเพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมนั้น เป็นความเชื่อสากล ที่มีร่วมกันในเกือบทุกศาสนาศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลก

นอกจากศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนายูดายแล้ว แม้แต่ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ต่างๆ อาทิ ศาสนาพุทธ รวมถึงศาสนาอื่นๆ ที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันด้วยซ้ำ — ก็ได้แจ้งให้บรรดาสาวกทราบถึงกาลอนาคตในลักษณะเช่นนั้นในคำสอนของพวกเขา ในความเป็นจริง สิ่งนี้ได้มอบความหวังแก่มนุษยชาติ ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ นี่เป็นการตอบสนองไปยังความต้องการของมนุษย์ สำหรับความหวังนี้

ศาสนาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย – ซึ่งมักมีรากเหง้าจากฟากฟ้า และจากพระผู้เป็นเจ้า – ไม่ประสงค์จะสร้างความหวังที่เป็นเท็จแก่ผู้คน ศาสนาเหล่านั้นทั้งหมด สำแดงถึงสัจธรรม มันมีสัจธรรมในการสร้างมนุษย์ และในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติ และสัจธรรมที่ว่า คือ วันหนึ่งการต่อสู้ระหว่างความดี และความชั่ว จะบังเกิดผล อันนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของความชั่วร้าย และชัยชนะของความดี หลังจากขั้นตอนนี้ ชีวิตที่แท้จริง และน่ารื่นรมย์ของมนุษย์จะเริ่มต้นขึ้น ที่ซึ่งการดิ้นรนต่อสู้ จะไม่ใช่การรบราฆ่าฟันกันอีกต่อไป แต่ทว่าผู้คนจะดิ้นรนต่อสู้ เพื่อความเท่าเทียมในการทำความดี นี่คือสัจธรรมหนึ่ง ที่ทุกศาสนามีร่วมกัน

เรื่องราวในพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอด/ ผู้มาโปรดสอดคล้องกับเรื่องราวที่มีอยู่ในอิสลาม

ว่าด้วยประเด็นเรื่อง “มะห์ดาวิยะฮ์” [ความเชื่อเกี่ยวกับอิมามมะฮ์ดี อ.] — มุสลิมสุหนี่ และแม้แต่นักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งได้ศึกษาความเชื่อของชีอะฮ์ในประเด็นมะห์ดาวิยะฮ์ – ทั้งหมดล้วนยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่า สาส์นที่ถูกประทานในคัมภีร์เตารอต คัมภีร์ไบเบิล และคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ ต่างก็มีพื้นฐานมาจากแนวคิดมะห์ดาวิยะฮ์เดียวกัน ที่เป็นที่ยึดถือในชีอะฮ์อิสลาม

~ จากสุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2008

ความเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอด/ ผู้มาโปรด เหมือนกับความเชื่อในการฟื้นคืนชีพ

ความเชื่อในอิมามแห่งยุคสมัย (อ.) เป็นองค์ประกอบจากโลกทัศน์ของศาสนาต่างๆ กล่าวคือ เฉกเช่นเดียวกับที่ศาสนาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้น มีมุมมองตามโลกทัศน์ทั่วไปของพวกเขา เกี่ยวกับจักรวาล, มนุษยชาติ, จุดเริ่มต้น และจุดจบของชีวิตมนุษย์— เกี่ยวกับการกำเนิด และการฟื้นคืนชีพ— ศาสนาเหล่านั้น ยังมีมุมมองในโลกทัศน์ของพวกเขาเกี่ยวกับปลายทางสุดท้ายของกองคาราวานมนุษย์ด้วย โลกทัศน์เป็นระบบอันยิ่งใหญ่ ซึ่งวางรากฐานสำหรับแนวความคิด ภาระผูกพัน และกฎเกณฑ์ทั้งหมดของศาสนา

มันกล่าวถึงประเด็นว่าด้วยชีวิตหลังความตาย และปรโลก อีกประเด็นคือ สถานที่ที่มนุษย์กำลังมุ่งหน้าไปสู่ หากเราเปรียบประชาคมมนุษย์ ตลอดหน้าประวัติศาสตร์เป็นเสมือนกองคาราวาน ซึ่งกำลังเดินไปตามทางที่เจาะจง เราจะพบกับคำถามนี้: กองคาราวานนี้ กำลังจะมุ่งไปที่ไหน? ปลายทางของกองคาราวานนี้คืออะไร? จุดจบของเส้นทางนี้คืออะไร?

นี่เป็นคำถามที่จริงจัง และทุกๆโลกทัศน์ควรต้องตอบคำถามนี้ ศาสนาต่างๆ ได้ตอบคำถามนี้แล้ว…ทั้งหมดต่างก็เชื่อว่า กองคาราวานนี้จะไปถึงยังจุดหมายปลายทางอันเป็นที่โปรดปราน หอมหวาน และรื่นรมย์ในบั้นปลายท้ายที่สุด ลักษณะสำคัญของปลายทางนี้ คือความยุติธรรม ความยุติธรรม เป็นคำร้องขอโดยทั่วไปของมนุษยชาติ นับตั้งแต่วันแรก จวบจนถึงวันนี้ และจะยังคงเป็นคำร้องขอหลักของมนุษยชาติไปจนถึงที่สุด

ผู้คนที่พยายามเชื่อในความแตกต่าง ความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงในหลักการ และปรัชญาหลักของพวกเขา ต่างก็ไม่สามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่า มนุษยชาติได้มีการร้องขอบางสิ่งบางอย่าง นับตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความยุติธรรม มนุษยชาติแสวงหาความยุติธรรม ไม่เคยเปลี่ยนใจไปจากความปรารถนานี้ และในที่สุดความปรารถนานี้ ก็จะได้รับการตอบสนอง

~ จากสุนทรพจน์อิมามคอเมเนอี ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2014

แปลและเรียบเรียงจาก english. khamenei. ir

____________

โปรดติดตามตอนต่อไป กับคำถามที่ 2 : อะไรคือ คุณลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอด ผู้มาโปรดโลกในยุคสุดท้าย?