ต้องดู ห้ามพลาดคลิปนี้…!!! รักนบี ผิดหรือ..??

1639

ต้องดู ห้ามพลาดคลิปนี้ !!
ว่าด้วยเรื่องของการซิยารัต ศาสดามูฮัมมัด (ศ) คือ การต่อสู้ระหว่าง สองแนวคิด

~ แนวคิดแรก บอกว่า ศาสดาตายแล้วตายเลย
~ แนวคิดที่สอง บอกว่า ศาสดาจากไปแล้ว แต่เรายังเชื่อม และ สัมพันธ์กับท่านในหลากหลายเส้นทางได้

นี่คือ สองแนวคิดที่กำลังต่อสู้กันอยู่ในปัจจุบันนี้