โอวาทวันนี้ 09/12/2559

976

วันนี้ 9 รอบีอุลเอาวัล ตามรายงานของชีอะห์ ตรงกับวันที่อิมามมะฮฺดี(อ) รับตำแหน่งอิมามัต เป็นอิมามท่านสุดท้ายที่ถูกส่งมาเพื่อมนุษยชาติทั้งมวล ท่านคือมหาบุรุษที่มนุษยชาติรอคอย ผู้ที่จะมาปลดปล่อยมนุษยชาติทั้งมวลจากความอยุติธรรมและการกดขี่ทุกรูปแบบ และจะเติมเต็มโลกนี้ด้วยความยุติธรรมและสันติภาพ
แต่การรอคอยนี้ช่างยาวนานเสียเหลือเกิน ขอมอบคลิปนี้แด่ทุกท่านที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ

….. Saiyidsulaiman Husaini