โอวาทวันนี้ 02/11/2559

91

อาชญากรรมที่รัฐบาลซาอุก่อกับมุสลิมในเยเมนไม่เคยเห็นปฏิกริยาใดๆจากพวกท่าน แค่ซาอุโดนสะกิดสนามบิน ออกกันมาขบวนเลย โลกนี้มันมีคนอธรรมมากเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะคนอธรรมในคราบของผู้รู้ศาสนา (อุลามาอุซซูอ)

ลองอ่านรายงานนี้ดูบ้างนะ
คนเยเมนคงไม่ใช่มนุษย์ในสายตาของพวกท่านใช่ไหม?
เยเมนเพรส รายงาน ความเสียหาย ตลอด 560 วันที่ซาอุดิอาราเบียได้โจมตีเยเมน ไว้ดังนี้

-ผู้เสียชีวิตกว่า 15,000 คน 240 คนเป็นเด็ก 1,700 คนเป็นผู้หญิง
-บาดเจ็บ ประมาณ 29,000 คน
-บ้านเรือนถูกทำลาย 375,467หลัง
-สถานที่เก็บสิ่งบริโภค บริโภค 620 แห่ง
-แหล่งน้ำดื่มถูกทำลาย 216 แห่ง
-สถานพยาบาล และโรงพยาบาล ถูกทำลาย 261 แห่ง
-โรงเรียนถูกทำลาย 700 แห่ง
-อาคารมหาลัย 107 อาคาร
-อาคารรัฐบาล 1519 แห่ง
-สนามกีฬา 98 แห่ง
-สนามบิน 15 แห่ง
-ถนน และสะพาน 1155 แห่ง
-อาคารสื่อ 20 แห่ง
-สถานที่ทางประวัติศาสตร์ 200 แห่ง
-สถานที่ท่องเที่ยว 1919 แห่ง
-มัสยิด 670 หลัง
-โรงงาน 283 แห่ง

….. Saiyidsulaiman Husaini