ผู้ป่วยแห่งกัรบาลาอฺ (ตอนจบ)

1474

นี่คืองานการเมือง ถ้าพูดในภาษาปัจจุบันคืองานมวลชน เพื่อที่จะสร้างหลักประกันแห่งอนาคต ว่าจะต้องมีคนแบบนี้จำนวนหนึ่ง ต้องการคนแบบนี้อีกหลายพันคน ท่านได้ทำสิ่งต่างๆจนกระทั่งศัตรูมารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งว่า งานที่ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)ได้สร้างมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่สาส์นแห่งกัรบาลาอฺ…. ไม่ว่าเรื่องของการ ตัรบียะฮฺ มะอฺริฟัต ภาคอิบาดัตอะไรต่างๆในการที่จะดึงคนกลับเข้าสู่ศาสนาอันบริสุทธิ์ และเรื่องราวอื่นๆต่างๆอีกมากมายที่เป็นอันตรายต่อการปกครองของพวกมัน มันจึงวางยาพิษท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) เมื่อถึงเวลาหลังจาก 35 ปี ด้วยวัย 57 ปี ท่านอิมาม(อ) ก็เป็นชะฮีด

การเป็นชะฮีดและการพลีในหนทางของอัลลอฮฺ(ซบ) ไม่จำเป็นต้องจับดาบเพียงอย่างเดียว ในแต่ละยุคในแต่ละสมัย บทบาทของการรับใช้ศาสนานั้น แตกต่างกันไป เพียงแต่มนุษย์ทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องและสมบูรณ์ และร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องของศาสนาพร้อมกัน เมื่อมนุษย์ทำหน้าที่รับผิดชอบในศาสนาอันนั้น ศัตรูอิสลามที่แท้จริงก็จะหวั่นไหวและสั่นคลอน…

ดังนั้น ผู้ที่รอดชีวิตแห่งกัรบาลาอฺ สุดท้ายก็เป็นชะฮีด ในวัย 57 ปี ท่านทำหน้าที่รับผิดชอบต่อศาสนา หลังจากรอดชีวิตมาจากเหตุการณ์กัรบาลาอฺ แต่ท่านก็ยังเป็นชะฮีดโดยที่อายุยังน้อยกว่าบิดา ถ้าเราจะนับอายุของท่าน ท่านอายุน้อยกว่าท่านอิมามฮุเซ็น(อ)เสียอีก อิมามฮุเซ็นเป็นชะฮีดในวัย 60 ปีกว่า ส่วนท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)นั้นเสียชีวิตในวัย 57 ปี ท่านเกิดในฮิจเราะฮฺที่ 38 แล้วก็เป็นชะฮีดในฮิจเราะฮฺที่ 95

หลังจากได้ดำรงตำแหน่งอิมามัต ได้ 35 ปี อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) มิได้ร้องไห้เพียงอย่างเดียว แต่ในการร้องไห้ให้กับเหตุการณ์แห่งกัรบาลาอฺนั้น งานต่างๆก็ได้ถูกรังสรรค์จนเกิดกระบวนการ และความเป็นปึกแผ่น เกิดกลุ่มผู้บริสุทธิ์ และกลุ่มชนที่ได้รับการตัรบียะฮฺ เกิดกลุ่มผู้เผยแผ่สาส์นแห่งกัรบาลาอฺ เกิดผู้เผยแผ่อัคลาค และผู้ถ่ายทอดเนื้อหามะอฺริฟัตต่างๆไปสู่โลกอิสลามอีกครั้งหนึ่ง จนมาถึงทุกวันนี้

ดังที่เราได้นำเสนอไปแล้วว่า แนวทางของการขัดเกลาจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะอยู่ในสายไหน ทั้งซุนนี ชีอะฮฺ หรือสายตอรีกัต ก็ไม่มีใครที่จะสามารถข้ามพ้นท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)ไปได้ ผู้ที่สร้างแบบฉบับแห่งการขัดเกลาตัวเอง แบบฉบับแห่งการขัดเกลาจิตวิญญาณเพื่อนำมนุษย์เข้าไปสู่โลกแห่งจิตวิญญาณ บางครั้งปัญหาของสังคม ไม่ว่าจะเลวร้ายสักขนาดไหน ก็สามารถที่จะแก้ไขโดยการสูบฉีดจิตวิญญาณที่สมบูรณ์เหล่านั้นเข้าไปในจิตวิญญาณของมนุษย์ …….อัดฉีดอัคลาคเข้าไปในมนุษย์……… อีมานที่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ และมีมะอฺริฟัตอย่างแท้จริงก็สามารถจะแก้ไขได้ในทุกบริบท

ดังนั้น ปราศจากความศรัทธาต่างๆ มนุษย์ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับบททดสอบทั้งหมดได้อย่างแน่นอน ฉะนั้นหลังจากเหตุการณ์กัรบาลาอฺ ด้วยวัยเพียง 57 ปีเท่านั้น ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)ก็เป็นชะฮีด และการที่รอดจาก กัรบาลาอฺก็เพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้

ทำไมท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) จึงเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีที่สุดในเรื่องราว กัรบาลาอฺ…..??? เพราะท่านคือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ ท่านดูทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยตัวของท่านเอง มูศีบัตต่างๆแห่งกัรบาลาอฺที่เราฟังและเราร้องไห้นั้น คือสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ท่านเห็นทุกเรื่องราว ท่านเห็นทุกเหตุการณ์

ทุกมูศีบัตที่เราได้ฟัง คือ มูศีบัตที่ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)ได้เห็น และมูศีบัตที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับท่านอิมาม ซัยนุลอาบีดีน(อ) ในริวายัต รายงานว่า มีอยู่ 2-3 เหตุการณ์ด้วยกัน เหตุการณ์แรก เมื่อท่านนอนอยู่ในกระโจมและได้ยินเสียงมาจากสนามรบ ได้ยินเสียงดังมาจากทุ่งสังหาร ว่า “ฮัลมิน นาซิริน ญันซุรนี” เป็นเสียงของเมาลาและเป็นเสียงของบิดา แต่ไม่มีเสียงตอบรับ …แต่เสียงตอบและเสียงเรียกร้องอันนี้ ก็คือ เสียงของเด็กๆและสตรี เด็กและสตรีก็ร้องไห้….เพราะรู้แล้วว่าไม่มีใครที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือท่านอิมามฮุเซ็น(อ)อีกแล้ว

ในขณะนั้น ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) อยู่ในสภาพที่ล้มป่วย ไม่สามารถที่จะยืนขึ้นได้ ท่านอิมามจึงได้ตระโกนร้องเรียกท่านหญิงซัยหนับ(ซ) ยาอัมมาฮฺ …..!!! โอ้น้าจ๋า ….. ท่านหญิงซัยหนับ(ซ) ได้ตอบรับคำเรียกร้องว่า…มีอะไรหรือหลานรัก ต้องการสิ่งใดหรือ … ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ตอบว่า ฉันขอไม้เท้า 1 อัน และขอดาบ 1 เล่ม แน่นอน ท่านหญิงซัยหนับ(ซ) เข้าใจได้ว่า ขอดาบ 1 เล่ม เพื่อออกสู่สนามรบ แต่ทำไมต้องขอไม้เท้าด้วย… ท่านอิมาม ซัยนุลอาบีดีน(อ) ตอบว่า ฉันไม่สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเอง ขอไม้เท้าเพื่อไว้ค้ำร่างของฉัน และขอดาบออกไปเพื่อปกป้องเมาลาของฉัน ออกไปปกป้องบุตรของรอซูลุลลอฮฺ(ศ) และท่านก็ได้ ลุกขึ้นมา แล้วก็ล้มลง ท่านได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มลง ท่านก็พยายามจะลุกขึ้นเดินจนสามารถออกมาจากกระโจมได้ เมื่อท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ได้เห็น จึงมีคำสั่ง ให้ท่านหญิงซัยหนับ(ซ) นำท่านอิมาม ซัยนุลอาบีดีนกลับไป แต่ท่านอิมาม ซัยนุลอาบีดีน(อ) ก็ไม่ยอมกลับ อิมาม ฮุเซ็น(อ) ต้องควบม้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งและได้สวมกอดและได้พยุงร่างของท่านไปยังเตียงพักของผู้ป่วย แล้วกล่าวว่า.. “โอ้ลูกรัก….. !!! เจ้าทำเช่นนี้ไม่ได้ ถ้าเจ้าออกไปในวันนี้ จะไม่เหลือวงศ์วานของศาสดาอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้อีกต่อไป จะไม่เหลือลูกหลานของท่านหญิงฟาฏีมะฮฺ(อ) อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้อย่างแน่นอน เจ้าคือ อิมามหลังจากฉัน” นี่คือมูศีบัตอันหนึ่ง…….

เมื่อถูกถามเช่นนั้น อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)จึงตอบว่า นี่คือมูศีบัตหนึ่งที่ทำให้ฉันร้องไห้อยู่บนเตียงในขณะที่พ่อของฉันนั้นขอความช่วยเหลือ แต่ฉันนั้นไม่มีพลังที่จะให้การช่วยเหลือได้ หลังจากเหตุการณ์วันอาชูรอจบสิ้นลง พวกมันได้จับอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ล่ามคอแล้วก็ลากตัวท่าน ซึ่งอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ไม่สามารถที่จะเดินได้ ท่านได้ล้มลงหลายครั้ง มันจึงจับท่านนั้นไว้บนหลังอูฐ โดยผูกเท้าและผูกมือเข้าด้วยกัน ตั้งเอาไว้บนหลังอูฐและก็ลากไป ในริวายัตได้บอกว่า แผลของการเสียดสีระหว่างขาอ่อนของท่านกับหลังอูฐในตลอดระยะเวลาของการเดินทางนั้น เป็นแผลจนกระทั่งวันที่ท่านเป็นชะฮีด

เมื่อกองคาราวานแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) เข้าสู่เมืองกูฟะฮฺ พวกเขาได้รับการต้อนรับด้วยก้อนอิฐและก้อนหิน ขอให้เรารู้ด้วยว่า ท่านอิมามซัยนุล อาบีดีน(อ) ก็ถูกต้อนรับด้วยก้อนอิฐและก้อนหิน แต่ไม่เหมือนกับเด็กๆและสตรี เพราะเด็กและสตรียังมีโอกาสที่จะยกมือขึ้นมาปกป้องก้อนหินที่ถูกขว้างมาที่ใบหน้า แต่ ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ถูกลากในขณะที่มือและเท้าของท่านนั้นถูกพันธนาการอยู่กับอูฐ ท่านอยู่บนหลังอูฐและรับก้อนหินของชาวกูฟะฮฺ

อีกมูศีบัตหนึ่งซึ่งบรรดาสาวกได้ถาม ว่า มูศีบัตไหนสำหรับท่านที่หนักเป็นอย่างมาก….???? ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน ได้กล่าวว่า “อัชชาม อัชชาม อัชชาม” มูศีบัตที่ชามนั้นหนักหน่วงเป็นอย่างมากสำหรับฉัน ซึ่งมีมากมายหลายมูศีบัต ไม่ว่าจะเป็นมูศีบัตในการจากไปของท่านหญิงรูกัยยะฮฺ ที่เกิดขึ้น ต่อหน้าต่อตาของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) และมูศีบัตที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านเอง เพราะเมื่อใกล้ถึงเมืองชาม ท่านเดินไม่ไหวแล้วพวกมันได้จับท่านผูกไว้บนหลังอูฐอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถูกลากเข้าไป และพวกบนีอุมัยยะฮฺที่อยู่ในเมืองก็ได้ขว้างด้วยก้อนหิน บ้านหลังหนึ่งได้จุดถ่านให้เป็นเพลิง ได้ทุบถ่านนั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วได้สาดถ่านไฟนั้นลงมายังกองคาราวานของลูกหลานนบี และถ่านไฟก้อนหนึ่งก็ตกบนอะมาม่าและเสื้อผ้าของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะยกมือปัดถ่านนั้นให้ลงไปได้ มันจึงไหม้ผ้าและไหม้ศีรษะของท่าน
ในริวายัตได้กล่าวว่า รอยไหม้ที่ศีรษะอันเกิดจากถ่านไฟก้อนนั้นก็อยู่กับท่านจนถึงวันแห่งการทำฆุซุล ในวันที่ท่านเป็นชะฮีด นี่คือมูศีบัตที่ได้เกิดขึ้นกับ ลูกหลานของรอซูลุลลอฮฺ(ศ)

อีกมูศีบัตหนึ่งที่กัรบาลาอฺ คือ เมื่อมีโอกาสได้กลับมาเก็บศพของบรรดาชุฮาดาอฺ ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้แต่ละคนๆ ขณะยกศพของชะฮีดนั้นนำไปฝัง แต่เมื่อมาถึงศพหนึ่ง ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)ได้ขอผ้ากับชาวบ้านในเขตนั้น ว่า…ฉันขอผ้าสักหนึ่งผืน ชาวบ้านถาม… ท่านขอทำไม ทั้งๆที่ชะฮีดไม่ต้องใช้ผ้าห่อศพในการฝัง ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)ตอบว่า แต่ศพนี้ถ้าไม่เอาผ้ามายก เราก็ต้องเก็บทีละชิ้น ทีละชิ้น……..

“วาลาเฮาลาวาลา กุววะตาอิลลา บิลลา ฮิล อาลิญิลอาซีม วะซายะอฺ ละมุน ละศี นาศอลามุ อัยยะมุน กอลาบิน ยังกอลีบูน”

ยาอัลลอฮฺ ด้วยสิทธิ และด้วยมูศีบัต ด้วยความโศกเศร้า ด้วยดุอาอฺของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ขอให้พวกเราทุกๆคนได้รับเตาฟีก ในการเข้าใจแนวทางอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยเทอญ ยา ยาอัลลอฮฺ….. !!!

ยาอัลลอฮฺ ด้วยสิทธิของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) หลังจากความเข้าใจในแนวทางอันนี้แล้ว ขอให้เราทุกๆคน เป็นผู้ที่มีความสามารถ ปฏิบัติตนตามแนวทางนี้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเทอญ ยาอัลลอฮฺ……!!!

ยาอัลลอฮฺ ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ)ได้รับฉายาว่า “ผู้ป่วยแห่ง กัรบาลาอฺ”

ขอให้บรรดาผู้ป่วยต่างๆใน วงศ์ญาติพี่น้องของพวกเรา ทุกๆคนที่มีไข้ ความเจ็บป่วยได้รับชาฟาอัตจากท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ขอให้พวกทุกๆคน หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยเทอญ ยาอัลลอฮฺ……!!!

ยาอัลลอฮฺ ด้วยความเสียสละ ด้วยบารอกัตของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ผู้เผยแผ่สาส์นแห่งกัรบาลาอฺ ขอพระองค์ทรงปกปักษ์พิทักษ์รักษา แนวทางของวิลายะตุลฟากีฮฺ การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ขบวนการฮิซบุลลอฮฺ และ พี่น้องของเราในเยเมน บาห์เรน เลบานอนและในกองทัพอิสลามทั่วทั้งโลก ทั้งชีอะฮฺ ซุนนี่ให้มีชัยเหนือศัตรู และรอดพ้นจากแผนการร้ายต่างๆของศัตรู ด้วยเทอญ ยาอัลลอฮฺ……!!!

ยาอัลลอฮฺ ด้วยสิทธิของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ขอพระองค์ทรงเร่งการปรากฏของท่านอิมมามมะฮฺดี (อ) ด้วยเทอญ ยาอัลลอฮฺ……. !!!

ยาอัลลอฮฺ ด้วยสิทธิของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ขอให้เราทุกๆคนเป็นผู้รับใช้แนวทางนี้อย่างแท้จริงจนถึงวันการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮฺดี(อ)ด้วยเทอญ ยาอัลลอฮฺ……!!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ปาฐกถา เนื่องวันคล้าย วันชะฮาดัตของท่านอิมาม ซัจญาด(อ) เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ มัสยิด รูฮุลลอฮฺ นครศรีธรรมราช (บรรยายโดย ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด สุไลมาน ฮูซัยนี)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….